ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:Η απόφαση της καταδίκης του Ιησού Χριστού

ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΠΟΛΗ Λ'ΑΚΟΥΙΛΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ,ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ-ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το συγκλονιστικο αυτο εγγραφο (πιστο αντιγραφο του οποιου βλεπετε στη φωτογραφια αριστερα),παρέμεινε μέχρι το 1309 μ..Χ. τελείως άγνωστο,οποτε βρεθηκε στην-γνωστη σημερα για τον καταστροφικο σεισμο-πολη L'Aquila της Κεντρικης Ιταλιας (κοντα στην οποια εχει ανακαλυφθει η αρχαια ρωμαικη πολη του Αμιτερνο,οπου βρεθηκε το σπιτι του Ποντιου Πιλατου).Το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου.Μεταφράστηκε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος 1643:

"Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου, Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού βασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακάνθινω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού, ίνα ει παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ού βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί).

Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των Ρωμαίων Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν".
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Για θερμό επεισόδιο προετοιμάζεται το Ελληνικό Πεντάγωνο

Τουρκικές προκλήσεις και ελληνικές ανησυχίες

στο Αιγαίο, όπου συνεχίζονται οι παραβιάσεις


Η Τουρκία και μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου κ. Μπαράκ Ομπάμα στη χώρα και τις συνομιλίες που είχε με την ηγεσίας της, ενώ προηγουμένως ήταν κοινωνός των ελληνικών αιτημάτων για παράνομη και παράλογη συμπεριφορά της Άγκυρας στο Αιγαίο Πέλαγος, συνεχίζει την τακτική υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου στην περιοχή.
Κατόπιν αυτού το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, εν μέσω μάλιστα ρευστής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, απασχολεί ολοένα εντονότερα τους αρμοδίους κύκλους των υπουργείων Εξωτερικών και Αμυνας.
Η λέξη «ψυχραιμία», όταν η Αγκυρα ανεβάζει το θερμόμετρο (όπως το τελευταίο διήμερο με τη δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας σε Αγαθονήσι και Φαρμοκονήσι), φαίνεται ότι δεν επαρκεί για να αποτρέψει τον «δύστροπο γείτονα» να καταγράφει σε σταθερή βάση τις διεκδικήσεις του στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με έμπειρους διπλωμάτες άλλωστε«έχει πλέον καταστεί σαφές ότι η κατευναστική πολιτική έναντι της Αγκυρας, καθώς και η υποστήριξη στην ενταξιακή της προοπτική, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Απαιτείται αλλαγή και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Δεν αρκεί απλώς να επικαλούμαστε τον ρεαλισμό, αλλά και να τον εφαρμόζουμε» σημειώνουν.
Στο Πεντάγωνο έχουν συζητηθεί συγκεκριμένα σενάρια σκλήρυνσης της ελληνικής στάσης, αλλά προς το παρόν παραμένουν στο συρτάρι. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι και η χρησιμοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης οι πληροφορίες ότι η Τουρκία προωθεί πρόγραμμα απόκτησης βαλλιστικών πυραύλων, το βεληνεκές των οποίων θα καλύπτει το Αιγαίο, την Κρήτη και τη μισή ηπειρωτική Ελλάδα.
Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αγκυρα λειτουργεί μεθοδικά και σε πολλά επίπεδα. Στο καθαρά διμερές επίπεδο η Τουρκία κινείται πλέον σε τροχιά δημιουργίας επεισοδίου «α λα Ιμια». Δίνοντας έμφαση στην περιοχή Αγαθονησίου- Φαρμακονησίου, η τουρκική πολεμική αεροπορία επιχειρεί να «γκριζάρει» το καθεστώς της περιοχής. Και αν το κατοικημένο Αγαθονήσι αποτελεί ενδεχομένως δύσκολο στόχο, το γειτονικό Φαρμακονήσι μοιάζει πιο ευάλωτο, όπως επισημαίνουν κορυφαίοι διπλωμάτες. Δεν λείπουν μάλιστα και ορισμένες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο ακόμη και για κατάληψη νησιού!
Η επιμονή της Αγκυρας στην καινοφανή «θεωρία των γκρίζων ζωνών», την οποία πρωτοδιατύπωσε πριν από 13 χρόνια, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμφισβήτησης διεθνών συνθηκών, όπως αυτή των Παρισίων του 1947 με την οποία παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι άλλωστε θεωρούν ότι μία σειρά νησίδων και βραχονησίδων που δεν αναφέρονται σε διεθνείς συνθήκες έχουν ακαθόριστο καθεστώς το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί. Επιπλέον η Τουρκία εμφανίζεται να ξεπερνά το ταμπού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ).
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται μία αιφνίδια μεταστροφή της Αγκυρας, με την οποία θα αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για την επίλυση διαφοράς ή διαφορών στο Αιγαίο. Αυτό εδράζεται στο ότι ορισμένες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, όπως η πρόσφατη του ΔΔΧ για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, περιέχουν σημεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την Αγκυρα, ακόμη και για τη μείζονα διαφορά της υφαλοκρηπίδας.ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΚΕΡΣ ΧΑΚΑΡΑΝ ΤΟ INDYMEDIA -ΕΔΩΣΑΝ ΔΙΩΡΙΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ SERVERS - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΛΟΣΠροσκυνούμεν τα πάθη σου Χριστέ...

Christ_Carrying_the_Cross_1580.jpg

"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλοις προσηλώθη ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάσταση."

%u03C4%u03B1%u03BE%u03B9%u03AC%u03C1%u03C7%u03B5%u03C2.jpg

"Ο εμπτυσμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρόν και θάνατον υπομείνας δια την του κόσμου σωτηρίαν..."


Καλή Ανάσταση

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΩΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ο Ακατανόμαστος έρχεται στην Ελλάδα

Κισσιγκερ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2009
ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ
Ο ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ ΝΑΠΑΛΜ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΠΕΙΤΑ ΤΡΙΒΑΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΝΟΙΓΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΠΩΣ ΝΤΟΡΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΙΟΥ 2009
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ.

ΟΕΝ Το Γεράκι της Θράκης

S.O.S ΘΡΑΚΗ


ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΠΕΤΑΤΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΑΣ
ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ
ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΣΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΥΛΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΙΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ,
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΕΙ ΤΑ ΑΠΟΣΧΙΣΤΗΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ. ΕΤΣΙ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ
Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΨΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ !!!!!!!!!!!!! ΞΥΠΝΑΤΕ.

http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/217.jpg
http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/1263.jpg

ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕΜΑ ΜΕ ΦΑΙ , ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΦΟΡΤ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛ.ΑΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/239.jpg

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΝΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ.

http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/871.jpg

http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/237.jpg

ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΑΥΤΑ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ;;;;; ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΜΑΚΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕΨΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

http://www.batitrakyaspor.net/resimler/galeri/detay/1239.jpg

Ο.Ε.Ν ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΙΜΑ

Με αφορμή το δεκαεννιάχρονο παλληκάρι που μπήκε στα κατεχόμενα και πήρε τη σημαία και τα όπλα του εχθρού.

Ακούσετε, Ελληνόπουλα! Τις αμαρτίες των γερόντων μας και τις δικές μας αμαρτίες, τις φορτώθηκε ο Παύλος Μελάς και παθαίνουνταν και υπόφερνε γι αυτές, ενώ δεν ήταν άξιος για τέτοια τιμωρία. Οι λίγοι και οι μετρημένοι παθαίνονται για τις αμαρτίες των πολλών, παλιές και νέες, και τις φορτώνονται όλες γιατί δεν φοβούνται ξένα βάρη, δεν φοβούνται καμιάν ευθύνη, και αντί να κοιμούνται, κουνιούνται και τολμούν. Άμα νιώσουν και πιστέψουν πως πρέπει να γίνει κάτι, το αναλαμβάνουν οι ίδιοι, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους υποχρεωμένο να το κάμουν και ποτέ δεν περιμένουν πρωτοβουλία από τους άλλους. Και αφού αποφασίσουν και το αναλάβουν, δεν θα σταματήσουν πια ως τον θάνατο. Στιγμές ολιγοψυχίας θα νιώσουν ίσως, και κούραση και λύπη και αηδία, αλλά επειδή προβλέπουν πως το έργο τους μπορεί και τη ζωή τους να πάρει, δυσκολίες δε βλέπουν, εμπόδια δε γνωρίζουν και τίποτα δεν θα τους σταματήσει. Και αν στο δρόμο τους τύχουν εμπόδια τέτοια που ζητούν τη ζωή ενός ανθρώπου, θα δώσουν τη ζωή τους.

συνέχεια εδώ