«Βία είναι και η συνεχής προβολή των ίδιων άχρηστων και "προοδευτικών" ανθρώπων»Άραγε αναρωτήθηκε ποτέ η κ. Κανέλη γιατί την προβάλλει τόσο πολύ το σύστημα που καταγγέλει; Την διαπέρασε άραγε ποτέ αυτή η σκέψη κι αν ναι πώς γίνεται να την άφησε ανεπηρέαστη;

Ανοίγω την τηλεόραση και πέφτω για μία ακόμη φορά πάνω στην Λιάνα Κανέλη. Την τελευταία εβδομάδα πρέπει να την έχω ξαναδεί άλλες δύο φορές τουλάχιστον και να φανταστεί κανείς ότι δεν πολυβλέπω τηλεόραση...
Θυμήθηκα τα λόγια του σπουδαίου συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη στην πρόσφατη συνένετυξη (ΕΔΩ) που παρεχώρησε στο blog, όταν τον ρώτησα τι είναι γι' αυτόν βία : 
«Βία είναι και η συνεχής προβολή των ίδιων άχρηστων και "προοδευτικών" ανθρώπων»
Μα πόσο δίκιο έχει!
Μα πόσο δίκιο... 

Τελικά θά 'ρθουν «για να εισπράξουν τους φόρους»...Η είδηση :

ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΡΤΑὙποχρεώνουν τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ
νὰ πάρουν τὴν “κάρτα τοῦ πολίτη”
Τοῦ Ἱστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»
.                    Στὶς 26.06.2012 ἔληξε θεωρητικὰ (διότι δόθηκε ὅπως μάθαμε παράταση) ἡ προσθεσμία ποὺ εἶχε δώσει τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ κάνουν αἴτηση, στὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐφοδιάσει μὲ “ἔξυπνη κάρτα”, στὴν ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων (λέμε ἐμεῖς) θὰ περιέχεται καὶ ἡ “ψηφιακὴ ὑπογραφὴ” τοῦ ὑπαλλήλου. Αὐτὴ ἡ κάρτα, ἂν δὲν εἴναι ἡ “κάρτα τοῦ πολίτη” κατὰ τὴν παπανδρεϊκὴ ὁρολογία , θὰ εἴναι ὀπωσδήποτε τὸ “γεννόσημο” τῆς “νέας ταυτότητας” τὴν ὁποία ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς κρίσεως μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο.


.              Προσέξτε τὴν δολιότητα τοῦ συστήματος καὶ τὶς τρομακτικὲς ὁμοιότητές του μὲ ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται σὲ ὄλες τὶς ἐσχατολογικὲς ἀναφορές τῆς Εὐαγγελικῆς καὶ ἉγιοΠατερικῆς μας παραδόσεως.
.                    Σοῦ λένε ὅτι ναὶ μὲν δὲν θὰ σὲ ὑποχρεώσουμε νὰ πάρεις τὴν κάρτα ἢ τὸ ἐμφύτευμα (ἀργότερα), ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἂν δεν συναινέσεις στὴν παραλαβὴ καὶ τὴν χρήση της, τότε θὰ χάσεις τὴν δουλειά σου, δὲν θὰ ἔχεις περίθαλψη, ἀσφάλιση καὶ γενικὰ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες ποὺ σχετίζονται μὲ την ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση (δηλαδὴ σχεδὸν παντοῦ).
.                    Βλέπετε πόσο “δημοκρατικὰ” καὶ “εὐγενικὰ” θέτουν τὸ ζήτημα τῆς ἐθελουσίας παραδόσεως τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας στὰ χέρια ἐνός παγκοσμίου ἐπὶ τῆς οὐσίας συστήματος διαχειρίσεως ἀνθρώπων;
.                    Τέτοιου εἴδους “δημοκρατικότητα” τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, βλέπουμε καὶ στὶς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Τρόϊκας καὶ κάθε ἄλλου διαπλεκομένου βρυκόλακα τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ἐξουσίας .Καὶ ἐκείνοι μᾶς λένε ἀκριβώς τὰ ἴδια: δὲν σᾶς ὑποχρεώνουμε νὰ κάνετε αὐτὰ ποὺ λέμε, ἀλλὰ ἂν δὲν ἐφαρμόσετε ἀκόμα καὶ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸ θάνατο ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τότε θὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ πεθάνετε ἀπὸ τὴν πείνα ΟΛΟΙ!
.                    Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν “δημοκρατικὴ τρομοκρατία” βίωσε καὶ φίλη μας ἀναγνώστρια, ἡ ὁποία μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω ἀπελπισμένο e-mail τὸ ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὅλους μας νὰ σταθοῦμε ὅπως πρέπει στὸ πλευρό της , νὰ συμπαρασταθοῦμε καὶ νὰ συναγωνιστοῦμε καὶ στὴν πράξη μαζί της.:
Σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε με!
.                    Εἶμαι ἀπελπισμένη, δὲν γνωρίζω ποῦ νὰ στραφῶ γιὰ βοήθεια καὶ κάποια σωστὴ καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. Εἶμαι ὑπάλληλος ΚΕΠ. Πρὸ ἡμερῶν τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀνακοίνωσε ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία 26.06.2012 γιὰ τὴν αἴτηση ἔκδοσης ψηφιακῆς (ἠλεκτρονικῆς) ὑπογραφῆς γιὰ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ καὶ τὴν ἔκδοση ψηφιακῶν πιστοποιητικῶν μέσω μίας ἔξυπνης κάρτας (μὲ μικροτσὶπ τεχνολογίας RFID – ἂπ΄ὅσο ξέρω τουλάχιστον) ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προμηθευτοῦν ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι ΚΕΠ – ἀρχικὰ – καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἐξέφρασα τὶς ἀντιρρήσεις μου στὸν προϊστάμενο, ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν εἶχε ὑποχρεώσεις καὶ οἰκονομικὲς δυσκολίες, δὲν θὰ λάμβανε ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ κάρτα ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ κάνει, καὶ ἐπικοινώνησε μὲ τὴν Διεύθυνση Ὀργάνωσης καὶ Λειτουργίας ΚΕΠ ἀναφέροντας ὅτι κάποιος ὑπάλληλος -ἡ ὑποφαινόμενη δηλαδη- ἀρνεῖται νὰ παραλάβει τὴν ἔξυπνη κάρτα μὲ τὴν ψηφιακὴ ὑπογραφή. Ἀπάντησαν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐκφράσω τὶς ἀντιρρήσεις μου γραπτῶς, ὅτι ἀποτελεῖ πειθαρχικὸ παράπτωμα καὶ ὅτι τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ χάσω τὴ δουλειά μου (εἶμαι μόνιμη ὑπάλληλος στὰ ΚΕΠ). Ἡ Ἐκκλησία παραμένει οὐδέτερη σὲ ὅλο αὐτό, ὁ περίγυρός μου τὸ ἀντιμετωπίζει μᾶλλον σκωπτικὰ καὶ θεωρεῖ ὅτι “εἶμαι ἀπὸ ἄλλο πλανήτη” καί, ἐπίσης, ἡ οἰκογένειά μου θὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἐπιβίωσης, ἂν χάσω τὴ δουλειά μου, ὁπότε καὶ δὲν μὲ στηρίζουν στὶς ὅποιες ἀποφάσεις μου. Τί νὰ κάνω; Γνωρίζει κάποιος καλύτερα τὸ θέμα; Μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὴν ἀπόφασή μου; Σᾶς παρακαλῶ!
http://christianvivliografia.wordpress.com/
http://logia-tou-aera.blogspot.gr/2012/07/blog-post_6171.html

ΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΙΠΟΤΑ... ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΜΜΜ... ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΣΗΜΕΡΑ..


Ήμουν σήμερα το πρωί στο τρόλεϊ. Μπαίνει ένας ελεγκτής από μπροστά και ένας από την πίσω πόρτα και αρχίζουν τους ελέγχους στα εισιτήρια αφού πρώτα ο οδηγός έκλεισε τα ακυρωτικά μηχανήματα. Εγώ βρίσκομαι στη μεσαία πόρτα και βλέπω και τους δύο ελεγκτές. Ο πρώτος ελεγκτής βλέπει τρεις μελαχρινούληδες λάθρο να κάθονται στις πρώτες θέσεις και τους προσπερνάει χωρίς καν να τους ζητήσει εισιτήρια αλλά ζητάει το εισιτήριο μιας γιαγιάς που κάθεται λίγο πιο πίσω... Ο δεύτερος ελεγκτής από την πίσω πόρτα πιάνει έναν νεαρό Έλληνα χωρίς εισιτήριο και αμέσως ζητάει την ταυτότητά του και αρχίζει να γράφει στο μπλοκάκι το πρόστιμο. Ο νεαρός του φωνάζει, είμαι άνεργος, δεν έχω να πληρώσω ρε φίλε. Τίποτα ο ελεγκτής, συνεχίζει ακάθεκτος, κόβει το πρόστιμο και του το δίνει ζητώντας και τα λεφτά. 


Πετάγομαι πάνω και φωνάζω στον ελεγκτή πως ο συνάδερφος του δεν ζήτησε καν εισιτήρια από τους λαθραίους. Έχουν απεριορίστων μου απαντάει... Που είναι οι κάρτες τους ρε κερατά του λέω; Δείξε μου τες τώρα. Εσύ τώρα τι το παίζεις μου λέει; Εσύ του λέω να μας πεις τι μας το παίζεις. Δώσε μου τα στοιχεία σου τώρα να σε αναφέρω στον ΗΛΠΑΠ για παράβαση καθήκοντος. Έχεις όρεξη πρωί πρωί μου απαντάει!!!! Ναι ρε του λέω, έχω μεγάλη όρεξη. Τα στοιχεία σου του φωνάζω και λέω στον οδηγό να σταματήσει για να φωνάξω την αστυνομία.


Δεν σταματάνε και εν τω μεταξύ γίνεται χαμός μέσα στο τρόλεϊ με τον κόσμο να έχει πάρει το μέρος μου και να φωνάζουν όλοι πως μόνο από τους Έλληνες ζητάνε εισιτήρια οι ελεγκτές και ποτέ από τους λαθραίους. Γυρίζει ο ελεγκτής και μου λέει τότε, εντάξει ρε φίλε αλλά τι να του ζητήσω του αλλοδαπού; Αφού δεν έχουν μαζί τους ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, τι πρόστιμο να του ρίξω; Να φωνάξεις αμέσως την αστυνομία να τους μαζέψει του απαντώ. Και τι μου απαντάει τότε; Μα αν είναι να φωνάζουμε την αστυνομία σε κάθε στάση να τους μαζεύει, τότε δεν θα προχωρήσει καθόλου το δρομολόγιο. Δεν πληρώνει κανείς αλλοδαπός, και δεν φταίμε εμείς για αυτό!!!!!!!! 


Του απαντώ τότε, να πάει να κόψει το λαιμό του, αλλά η δουλειά του είναι να ελέγχει ποιος κόβει και ποιος δεν κόβει εισιτήριο και όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ και επιμένω να μου δώσει τα στοιχεία του. Τελικά σταματάει το τρόλεϊ στη στάση, βουτάω από τον ελεγκτή το μπλοκάκι προστίμων και κόβω χίλια κομμάτια όσα διπλότυπα πρόστιμα κατάφερα να του βουτήξω. Του το επιστρέφω, με κοιτάει αμίλητος και κατεβαίνουν στη στάση και οι δύο ελεγκτές και οι λαθραίοι χωρίς να πουν κουβέντα. 


Στο εξής θα σας ελέγχουμε εμείς και είτε θα πληρώνουν όλοι, είτε κανείς του λέω και συνεχίζω να τα χώνω και στον οδηγώ ο οποίος και αυτός το έκανε τουμπεκί όταν άκουσε πως εδώ είναι Ελλάδα και δεν είναι λαθρομετανάστες οι Έλληνες πολίτες για να πληρώνουν τα πάντα αυτοί και τίποτα οι εισβολείς παράνομοι.. αφού δεν μπορεί μόνο οι Έλληνες να έχουν υποχρεώσεις ενώ οι λαθραίοι μόνο δικαιώματα. Να τα ξεχάσετε αυτά του φωνάζω..


"Ευχαριστώ κύριε" μου λέει ο νεαρός που είχε φάει το πρόστιμο και δέχομαι τα συγχαρητήρια από τους υπόλοιπους επιβάτες. Κάτι αναρχομπινέδες που έκοψα να κοιτάνε παράξενα πιο κει, δεν τόλμησαν να πούνε κουβέντα γιατί ήξεραν πως θα έφευγαν σούμπιτοι από τα παράθυρα... 


Καταλάβατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει με αυτούς που μπλέξαμε; Μη φοβηθείτε να φερθείτε αναλόγως σε τέτοιες περιπτώσεις. Χεσμένοι είναι και το ξέρουν. Τα αστεία με το τσάμπα των λαθραίων επειδή όλα τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και η προκλητική ανοχή αυτού του ξενολαγνικού μπουρδελοκράτους πρέπει να τελειώνει εδώ και τώρα.


O μαλάκας της υπόθεσης δεν είμαι για να τα πληρώνω όλα εγώ, ενώ οι λαθραίοι τίποτα ,επειδή κάποιοι γελοίοι επαγγελματίες ανθέλληνες θέλουν να το παίζουν φιλάνθρωποι από την Εκάλη.
ygro pyr

ΠΗΓΗ

Η ελληνική καταγωγή των Ρωμιών της Συρίας που σήμερα σφαγιάζονται από τους μουσουλμάνουςΑπό το Ιστολόγιο NOCTOC
Κοιτάξτε τα μάτια, κοιτάξτε τα πρόσωπα αυτών των Ρωμιών της Συρίας, αυτών των Ελληνοσύρων, αυτών των Ορθοδόξων Ελλήνων της Αντιοχείας. Κοιτάξτε τους γιατί είναι σαν τα αρνιά στο μαντρί που πάνε για σφάξιμο. Κοιτάξετε αυτούς τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς που σκοτώνονται από τους μουσουλμάνους χωρίς να έχουν καμία βοήθεια από πουθενά. Ας τους κοιτάξουμε όλοι μας. Εμείς που γράφουμε για τους αγίους, εμείς που γεμίσαμε το διαδίκτυο με Ορθόδοξα ιστολόγια για να γράφουμε για σταρετς, για Φιλοκαλίες και Γεροντικά κι άλλα διάφορα Πατερικά βιβλία, για αδιάλειπτες προσευχές με κομποσκοίνια, και πέστε μου τί όφελος έχουν όλα αυτά όταν οι ομόθρησκοι μας στη Συρία κάθε μέρα σφαγιάζονται και μαρτυρούν για το Χριστό και εμείς τους αγνοούμε; Ας τους κοιτάξουν οι ιερείς και οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ελλάδος που εθελοτυφλούν και συμπεριφέρονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ας τους κοιτάξουμε όλοι μας και ας προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε, ο καθένας όπως μπορεί, για να φέρουμε στην επιφάνεια αυτή τη σύγχρονη γενοκτονία που συμβαίνει καθημερινά μπροστά στα μάτια μας, αλλά που για διάφορους λόγους τα δικά μας μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα κρύβουν από το κόσμο. Ας απαιτήσουμε από από την Εκκλησία της Κύπρου και της Ελλάδος να σταματήσει τους στρουθοκαμηλισμούς και να συμπεριφερθεί όπως αρμόζει. Ας βάλουμε όλοι στη πράξη τα λόγια του Χριστού και όχι μόνο να τα γράφουμε ή να τα διαβάζουμε.

Ποιοι είναι λιπών αυτοί οι Ρωμιοί της Συρίας και του Λιβάνου που τόσοι λίγοι από εμάς γνωρίζουμε την ύπαρξη; Κατ' αρχήν σε αντίθεση με αυτούς τους κοντόφθαλμους που νομίζουν ότι Έλληνες είναι αυτοί που ζουν μόνο μέσα στα σύνορα του Ελλαδικού Κράτους, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Ελληνισμός ανθούσε πολύ πιο πέρα από τα σύγχρονα σύνορα της Ελλάδας. Αυτοί οι Ρωμιοί που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας είναι κοινότητα με μακρά ελληνική κληρονομιά που χρονολογείται από την ίδρυση της Αντιοχείας το 323 π.Χ. από το Σέλευκο Νικάτορα και από τη περίοδο της κατάκτησης της Ασίας από το Μέγα Αλέξανδρο. Οι Ρωμιοί της Συρίας και του Λιβάνου είναι Έλληνες της Αντιόχειας και η πλειοψηφία από αυτούς κατάγονται από Έλληνες Μακεδόνες εποίκους και Έλληνες της βυζαντινής περιόδου.

Η Συρία αρχικά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι σήμερα και ονομαζόταν Μεγάλη Συρία. Η Μεγάλη Συρία συμπεριλάμβανε, εκτός από το Λίβανο, και την επαρχία της Αλεξανδρέττας. Καθώς η επαρχία της Αλεξανδρέττας ήταν τότε μέρος της Συρίας, οι Έλληνες δεν υπόκειντο στην ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. 'Οταν η επαρχία της Αλεξανδρέττας προσαρτήθηκε από την Τουρκία το 1939, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Αντιοχείας μετανάστευσαν προς τη Συρία και το Λίβανο. Εκεί, βρήκαν άλλους Ρωμιούς της Εκκλησίας της Αντιοχείας που ζούσαν στην περιοχή από τα πανάρχαια χρόνια, που όμως είχαν χάσει την ελληνική γλώσσα και μιλούσαν πλέον μόνο αραβικά. Και αφού τ' αραβικά είναι σήμερα η κοινή γλώσσα της Λεβαντίνης η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων της Αντιοχείας έγιναν μια αραβόφωνη χριστιανική κοινότητα αν και μερικοί μιλούν ακόμη και Ελληνικά αλλά και Τουρκικά.
Τί γίνεται όμως με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας και πώς επέδρασε πάνω στους Ρωμιούς της περιοχής κατά την πρόσφατη ιστορία; Κατ' αρχήν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι το 1897 ο Πατριάρχης Αντιοχείας ήταν Έλληνας στην καταγωγή και ελληνόφωνος. Με τη μεσολάβηση όμως της Ρωσίας η οποία ήθελε να έχει μια μεγαλύτερη επίδραση στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας Πατριάρχης (που ήταν Κύπριος στην καταγωγή) αναγκάστηκε να παραιτηθεί και στη θέση του εκλέχτηκε αραβόφωνος Πατριάρχης. Την περίοδο εκείνη ήταν σε έξαρση και ο αραβικός εθνικισμός ο οποίος φυσικά ως ιδέα εισήχθη από την Ευρώπη. Όταν η Συρία έγινε ανεξάρτητη χώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις και κυρίως το Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ που κυβερνάει τη χώρα από το 1963, έθεσαν τον εθνικισμό και τον παναραβισμό ως προτεραιότητα για τη ενότητα της χώρας.
Η παρουσία, όμως, των Ρωμιών και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στη Δαμασκό (το οποίο είχε μετοικήσει εδώ και αιώνες από την Αντιοχεία) αποτελούσε μια ανωμαλία μέσα στο δόγμα του παναραβισμού αφού οι μουσουλμάνοι που ταύτισαν τον αραβισμό με το Ισλαμ τους θεωρούσαν ως ξένο στοιχείο . Έτσι, το Κόμμα Μπάαθ που κυβερνάει τη Συρία προθυμοποιήθηκε να προστατέψει τους Ρωμιούς από τους μουσουλμάνους, με αντάλλαγμα να ασπασθούν τον παναραβισμό. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός το στόχος; Η συνεργασία του Κόμματος Μπάαθ με τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας φυσικά! Έτσι, εδώ και δεκαετίες βλέπουμε το Πατριαρχείο Αντιοχείας να ασπάζεται τον παναραβισμό και να προωθεί την ιδέα στους Ρωμιούς ότι δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, αλλά Άραβες.

Η προπαγάνδα αυτή του Πατριαρχείου Αντιοχείας ήταν πολύπλευρη αφού ίδρυσε στο Λίβανο τη Θεολογική Σχολή του Μπαλαμάντ από όπου αποφοίτησαν ιερείς και ιεράρχες οι οποίοι προωθούσαν τον αραβισμό στους πιστούς στις ενορίες και στις επισκοπές τους. Μάλιστα πολλοί Ρωμιοί διανοούμενοι συμμετείχαν ενεργά στην προώθηση του αραβισμού ανάμεσα στη κοινότητα των Ρωμιών με αντάλλαγμα την κυβερνητική εύνοια από τη Δαμασκό. Μάλιστα στο Λίβανο δημιουργήθηκε ανάμεσα στους Ρωμιούς και ένα κόμμα με το όνομα Συριακό Σοσιαλιστικό Εθνικιστικό Κόμμα το οποίο είχε ως στόχο την ένωση του Λιβάνου με τη Συριά που φυσικά πήρε σώμα και οστά από την Κυβέρνηση της Συρίας με την ευλογία του Πατριαρχείου Αντιοχείας.

Σε συνεργασία με τους προέδρους της Συρίας, ο Πατριάρχης Αντιοχείας, ο σημερινός και οι προκάτοχοί του, έπαιξαν ένα βρόμικο παιχνίδι ενάντια στους Ρωμιούς της Συρίας και του Λιβάνου ξεπουλώντας την ελληνική εθνική τους συνείδηση και προσπαθώντας να τους πέσει ότι είναι Άραβες. Και επειδή η προπαγάνδα του αραβισμού ήταν μεθοδευμένη και μαζική, φαινομενικά, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι τα κατάφερε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στη Συρία. Ετσί, εδώ και πολλές δεκαετίες οι Ρωμιοί της Συρίας και του Λιβάνου αποκόπηκαν και απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους Έλληνες συστηματικά και στοχευμένα από το ίδιο τους το Πατριαρχείο με στόχο να τους αραβοποιήσει.

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας για δεκαετίες τώρα προπαγάνδιζε στο ποίμνιό του ότι ήταν άραβες. Και μπορεί όλα να φαίνονταν μια χαρά, και ότι η συνεργασία του Πατριαρχείου Αντιοχείας με το Κόμμα Μπάαθ να είχε φέρει τα ποθούμενα αποτελέσματα, όμως οι μουσουλμάνοι δεν πίστεψαν ποτέ ότι οι Ρωμιοί ήταν πραγματικά άραβες αφού τους μισούσαν και ήθελαν να τους εξοντωνόσουν από τη χώρα. Μέχρι και πριν ένα χρόνο έβρισκαν εμπόδιο τη κυβέρνηση Άσαντ και το Κομμα Μπαάθ στην εξολόθρευση των Ρωμιών με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους. Να, όμως που σήμερα το καθεστώς Άσαντ έχει χάσει τον έλεγχο της χώρας και απειλείται με κατάρρευση. Οι μουσουλμάνοι έχουν βγάλει το μένος τους πάνω στους Ρωμιούς και τους Αλεβίτες οι οποίοι υποστήριζαν το κοσμικό καθεστώς του Άσαντ. Καθημερινά οι Ρωμιοί ομόθρησκοί μας εξοντώνονται από τους μουσουλμάνους, ενώ ο παναραβισμός του Πατρειαρχείου Αντιοχείας το μόνο που φαίνεται ότι κατάφερε τελικά είναι να απομονώσει το ποίμνιό του από τον υπόλοιπο ελληνισμό και να το οδηγήσει σαν σφαχτάρι στους Μουσουλμάνους.

Μέσα σε ένα χρόνο όπου ο Άσαντ έχασε τον έλεγχο της Συρίας, έχασε ταυτόχρονα και το Πατριαρχείο Αντιοχείας τον έλενχο πάνω στους πιστούς του. Ο αραβισμός είναι πλέον μια νεκρή ιδέα, αλλά μετά από αυτό, ήρθε στην επιφάνεια και μια απρόσμενη αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι παρ' όλες τις κοινές προσπάθειες Άσαντ και Εκκλησίας, η μάζα των Ρωμιών δεν ταυτίστηκε με τον αραβισμό, πρώτα -πρώτα επειδή η λέξη Ρουμ που σημαίνει Ρωμιός στ' αραβικά, είναι συνώνυμη με τη λέξη Έλληνας, και δεύτερον, επειδή ο αραβισμός είναι στενά συνδεδεμένους με τη θρησκεία του ισλάμ.

Σήμερα, που το Πατριαρχείο Αντιοχείας δεν μπορεί πλέον να τους ελέγξει, οι Ρωμιοί της Συρίας, αλλά πρωτίστως αυτοί του Λιβάνου, προσπαθούν να ξαναπάρουν πίσω τις ελληνικές τους ρίζες, δημιουργώντας κοινοποιήσεις με στόχο να αποβάλουν από πάνω τους τόσα χρόνια αραβικής προπαγάνδας και να ενσωματωθούν πνευματικά με τους Έλληνες της Ελλάδος και της Κύπρου. Στο Λίβανο προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα Ελληνορθόδοξο Κόμμα, με στόχο την διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας των Ρωμιών, με προσπάθεια να αναβιώσουν την Ελληνική γλώσσα. Έγραψαν για βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση στο Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη, αλλά δεν πήραν καμία απάντηση από αυτά τα δυο κόμματα που κατά τα άλλα «αγαπούν» τον ελληνισμό.
Εμείς σαν Έλληνες οφείλουμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε πρώτα-πρώτα για να μην σφαγιαστούν όλοι τους από τους μουσουλμάνους, και δεύτερον για να πάρουν πίσω την ελληνική τους ταυτότητα.

Αυτό το άρθρο γράφτηκε από NOCTOC


 

ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ: Δεν θέλουν να βλέπουν εκκλησίες στον ΣΥΡΙΖΑ.
Οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν από την πρώτη μέρα εισόδου τους στο Κοινοβούλιο το στίγμα τους ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Ζήτησαν από τους υπαλλήλους της βουλής να αποσύρουν από τα γραφεία τους τις γκραβούρες που εικονίζουν ελληνορθόδοξους ναούς. Πιθανότατα θα ήθελαν να κρεμάσουν πορτραίτα του Στάλιν, του Μάο ή του Τρότσκι, αλλά σίγουρα θα υπήρχε διαφωνία για τον ποιον θα κρεμάσουν πιο ψηλά... 
Κυνοβουλευτικός Ωτακουστής
ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟ ΚΟΜΜΑ;

ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ... ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ...!!!Οι Τούρκοι ισχυρίζονται πως κλάπηκαν σχέδια ελληνοτουρκικού πολέμου και βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα


Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία από δημοσίευμα της εφημερίδας “Star”το οποίο κάνει λόγο για «κλοπή σχεδίων ελληνοτουρκικού πολέμου από ελληνίδα κατάσκοπο».


Σύμφωνα με αυτό, την Ελληνίδα έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, την ώρα που διέπραττε την κλοπή. Ακόμη αναφέρεται πως η κλοπή έγινε στη τουρκική βάση στη Μαρμαρίδα, ενώ μέσα στα σχέδια υπήρχαν στοιχεία στρατιωτικών ασκήσεων, σχέδια πολέμου αλλά και σχεδιάγραμμα που υποδεικνύει τα σημεία όπου υπάρχουν κάμερες σε διάφορες στρατιωτικές μονάδες της Τουρκίας.


Συνεχίζοντας η “Star” κάνει λόγο για 49 συλλήψεις, εκ των οποίων 45 ενεργών στρατιωτικών. Τελειώνοντας το δημοσίευμα αναφέρει πως η Ελληνίδα κατάσκοπος ήδη βρίσκεται στη χώρα μας, ενώ για το θέμα έγιναν έρευνες σε εννιά πόλεις της Τουρκίας και έχει βρεθεί «πλούσιο» υλικό που περιλαμβάνει βίντεο από κρυφές κάμερες ασφαλείας… newsbomb.gr

ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ


ΜΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΒΙΑΙΟΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΖΟΜΠΙΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΙΠΟΤΕ:

Το αληθινό νόημα της Οδύσσειας – Να διαβαστεί μετά απείρου προσοχής!Άραγε αυτό γιατί δεν μας τα διδάξαν στο σχολείο;;;
“..Διαβάστε το! Αρκούν 2 λεπτά.Αλλά μπορεί να το σκέπτεστε για πολύ περισσότερο
Άραγε μας τα διδάξαν στο σχολείο;;; μάλλον όχι γιατί …
πρόσεχα την ώρα των αρχαίων..
Είναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες ώρες, να ρίξουμε μια ματιά στην βίβλο των Ελλήνων, δηλαδή στα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία στιγμή, από το πνεύμα του Οδυσσέα.
ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ελέγξουμε την παρόρμηση να έχουμε τις
αισθήσεις μας και τις αντένες μας ΑΝΟΙΧΤΕΣ και να μην παρασυρθούμε από την οργή και το μένος που μας διακατέχει, ώστε να γίνουμε βορρά, στους σύγχρονους “μνηστήρες”.
Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν.
Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την  ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των
μνηστήρων.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.
Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της Θεάς που αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Της Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του τα όπλα.

Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του που τιμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ.
Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο......
ΑΝΤΙΝΟΟΣ.
Η λέξη μιλά απο μόνη της.
Είναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.
Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη και δουλεία του ανθρώπου.
Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.
Αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος μαχητής.
Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ!
Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ.
Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ!
Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι δοσμένο στην τύχη!
Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε.
Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό.
ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!
Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του Οδυσσέα. Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να πεθάνει πρώτος.
Γι’ αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των ΜΜΕ.
Και τον σκοτώνει ρίχνοντας του το βέλος στον ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή της επικοινωνίας που την χρησιμοποιεί ενάντια στην νόηση των ανθρώπων! ..”

Ο νέος επικεφαλής της Αλ-Κάιντα υπόσχεται σημαντική επίθεση στο Λονδίνο για να εκδικηθεί το θάνατο του Μπιν Λάντεν!


  • Ο Σαΐφ αλ-Αντέλ, είναι γνωστός ως ''το ξίφος του Ισλάμ''. Πολέμησε τους Ρώσους στο Αφγανιστάν.
  • Στη Βρετανική Αστυνομία Συγκοινωνιών έχει δοθεί άδεια να φέρουν όπλα στα τρένα και τους σταθμούς της πόλης.
Ο Αντικαταστάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν ως ηγέτη της Αλ Κάιντα σχεδιάζει μια μεγάλη
...τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, διατάσσοντας τους οπαδούς του να «συντρίψουν» την πόλη.

Λίγο μετά το διορισμό του ως επικεφαλής (επίσημα) της τρομοκρατικής ομάδας,  Ο Σαΐφ αλ-Αντέλ ορκίστηκε να εκδικηθεί το θάνατο του πρώην αφεντικού του.

<<Ο Νέος μας ηγέτης ζήτησε ένα μεγάλο σχέδιο για το Λονδίνο>> είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν  Ehsanullah Ehsan .

 Πιστεύει ότι η Βρετανία είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και πρέπει να συντριβεί. 

Οι  ηγέτες των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα συναντήθηκαν κοντά στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, για να επιβεβαιώσουν το νέο ρόλο του Αλ-Αντέλ, ο οποίος κάποτε ήταν επικεφαλής της ασφάλειας του Μπιν Λάντεν,  ανέφερε η The Sun .
Target: London will be hit by Al-Qaeda terrorist in revenge for the killing of the group's leader, his successor said

Στόχος: Το Λονδίνο θα πληγεί από την Αλ-Κάιντα σε αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της ομάδας, είπε ο διάδοχός του.
Αφύπνιση συνείδησης: Λέτε να γίνει χτύπημα στο μασονικό ολυμπιακό στάδιο;
Γιατί το στάδιο το φτιάξαν ως ναό...;
Γιατί χρησιμοποιούν μασονικά σύμβολα παντού στους ολυμπιακούς;
Οι ιλλουμινάτι θέλουν να πάρουν ζωές... όπως πάντα!Ελεύθερη μετάφραση: Αφύπνιση Συνείδησης
http://attikanea
Πηγή

ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΣΥΡΙΑΣ...! ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ...Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, ,με συνεχείς πτήσεις τόσο τουρκικών f-16 όσο και συριακών ελικοπτέρων πάνω από τη μεθόριο. Την ίδια στιγμή οι ομάδες των ανταρτών επιχειρούν αντεπίθεση στη πόλη Χομς με τις κυβερνητικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν ανελέητα, τις γειτονιές που δεν ελέγχουν.


  Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ,σε συνέντευξή του σε τουρκική εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι "μετάνιωσε" για την κατάρριψη του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους αλλά την αιτιολόγησε με τη φράση: "μπήκε στον εναέριο χώρο χωρίς να γνωρίζουμε την ταυτότητά του". enikos.gr

Χρυσή Αυγή: Αίμα από Έλληνες μόνο για Έλληνες


Μετά την πρωτοβουλία «τρόφιμα μόνο για Έλληνες» η Χρυσή Αυγή διοργανώνει και αιμοδοσία μόνο για Έλληνες, ανακοινώνοντας στα κατά τόπους γραφεία, τον τρόπο που θα γίνει αυτή η προσφορά του «καθαρά» ελληνικού αίματος.


Το κόμμα δημιούργησε Τράπεζα Αίματος στο νοσοκομείο Σωτηρία, προκειμένου να υπάρχει απόθεμα σε περίπτωση που το χρειαστεί κάποιος Έλληνας.


Άλλωστε το διευκρινίζουν στην ανακοίνωση τους τονίζοντας ότι το αίμα είναι «αποκλειστικά και μόνο για ΕΛΛΗΝΕΣ, με σκοπό να ανακουφίσουμε τις οικογένειες που βρίσκονται, μετά από ένα έκτακτο ή προγραμματισμένο γεγονός, στη δύσκολη θέση αναζήτησης κάποιας ποσότητας. Είναι καιρός να αποδείξουμε όλοι μαζί ότι η συνεισφορά μας στον Έλληνα περνάει από το χέρι μας με κάθε δυνατό μέσον και τρόπο».


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΙΡΑΝ: ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ...!!!


Με μια φρασεολογία αλλά και ένα ύφος που οι ΗΠΑ δεν συνηθίζουν, καθώς όπως και να'χει οι επιθετικού τύπου δηλώσεις και «φανφάρες» ανήκουν «δικαιωματικά» στους Ιρανούς προειδοποίησαν σήμερα το Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια αποκλεισμού των στενών του Χορμούζ. 


«Το μήνυμα προς το Ιράν είναι απλό: Μη διανοηθείτε να το πράξετε. Μη διανοηθείτε να αποκλείσετε τα Στενά του Χορμούζ . Θα καθαρίσουμε τις νάρκες. Μη σκεφτείτε να στείλετε τα ταχέα σκάφη σας για να παρενοχλήσουν τα δικά μας σκάφη ή τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Αν γίνει αυτό, θα τα στείλουμε στον πάτο της θάλασσας», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης στους Times, όπως αναμεταδίδει η αγγλόφωνη έκδοση του Al Arabiya news. 


Η αναφορά στην ύπαρξη ναρκών του Αμερικανού Αξιωματούχου εγείρει υποψίες ότι το Ιράν έχει ποντίσει ή πρόκειται πολύ σύντομα να ποντίσει νάρκες στα Στενά για τον αποκλεισμό, γεγονός που σημαίνει σχεδόν αυτόματα ναυτική εμπλοκή στην περιοχή με δυνάμεις του 5ου αμερικανικού Στόλου. 


Παράλληλα οι ΗΠΑ σπεύσουν να ενισχύσουν και άλλο τις ναυτικές τους δυνάμεις στην περιοχή με την αποστολή με σκοπό την διατήρηση των Στενών του Χορμούζ ανοικτά., όπως έγραψαν σήμερα οι New York Times. 


Οι ενισχύσεις αυτές έχουν να κάνουν τόσο με κύριες μονάδες επιφανείας όσο και με σκάφη ναρκοθηρίας –των οποίων διπλασίασαν τον αριθμό στα 8 σκάφη- ενώ ήδη υπάρχουν στην περιοχή σε βάσεις στα ΗΑΕ μια Μοίρα με τα νεότερα αεροσκάφη της USAF F-22 αλλά και Μοίρες με παλιότερους τύπους F-15C. 


Παράλληλα όμως και το Ιράν φαίνεται να συνεχίζει την πορεία σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ. Μόλις εχθές βουλευτές του Ιρανικού Κοινοβουλίου (Majlis) έφεραν προς ψήφιση νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ στα πετρελαιοφόρα σκάφη που κατευθύνονται για να προμηθεύσουν χώρες που υποστηρίζουν το σημερινό καθεστώς των κυρώσεων σε βάρος της Ιρανικής Ισλαμικής Δημοκρατίας. 


Το νομοσχέδιο προετοιμάστηκε στην επιτροπή εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε Ιρανός βουλευτής στο ρωσικό δίκτυο RT. Το νομοσχέδιο φέρεται ως η απάντηση στις κυρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την πρώτη μέρα του Ιουλίου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Υπενθυμίζεται, ότι από τα Στενά του Χορμούζ διέρχονται περί τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο ανά ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 καθιστώντας τα ως μια από τις σημαντικότερες οδούς της τροφοδοσίας πετρελαίου διεθνώς, αφού από εκεί οδεύει προς τις αγορές το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, του Ιράκ και σχεδόν όλο το φυσικό αέριο του Κατάρς 


Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αμερικανού αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης, όταν δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν όχι μόνο στην περίπτωση που το ιρανικό Ναυτικό απειλήσει δικά του σκάφη αλλά και εμπορικά σκάφη άλλων χωρών. defencenet.gr

Πρώτη είδηση στην Ιταλία το "Κοινωνικό Παντοπωλείο"


Πρώτη είδηση στο Repubblica TV το web tv της αριστερής ιταλικής εφημερίδας La Repubblica είναι τα εγκαίνια καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για Έλληνες αναξιοπαθούντες της Χρυσής Αυγής στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.


Στο αφιέρωμα της ιταλικής εφημερίδας στην ηλεκτρονική της μορφή που φέρει τον τίτλο «Η Ελλάδα καταρρέει», δημοσιεύεται βίντεο, που έχουν δει σχεδόν 2.500 χρήστες, με λήψεις από το εσωτερικό του καταστήματος αλληλεγγύης που απευθύνεται αποκλειστικά σε «όσους έχουν ελληνικό αίμα», όπως γράφει χαρακτηριστικά η Repubblica.


Στο κείμενο που συνοδεύει τα πλάνα αναφέρεται ότι «το ελληνικό εθνικιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή άνοιξε στην περιφέρεια της Αθήνας ένα κατάστημα τροφίμων με χαμηλές τιμές ή σε αρκετές περιπτώσεις δωρεάν, στο οποίο όμως θα έχουν πρόσβαση μόνο άνθρωποι με ελληνική εθνικότητα. Η κίνηση έχει μεγάλη απήχηση και θετικό αντίκτυπο στους πολίτες». 


Επίσης μεταφέρονται κι οι δηλώσεις του βουλευτή Ηλία Παναγιώταρου που κάνει λόγο για στήριξη αποκλειστικά ελληνικών οικογενειών «που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και την ανεργία και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα».


«Στηρίζουμε αποκλειστικά ελληνικές οικογένειες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και την ανεργία, ελληνικές πολύτεκνες οικογένειες που θα έπρεπε να στηρίζει το κράτος και να προβάλλει ως παράδειγμα στο λαό μας, αλλά και άτομα μεγάλης ηλικίας που βλέπουν τις συντάξεις τους να μειώνονται από μήνα σε μήνα, όλοι οι Έλληνες που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στα νύχια των αδίστακτων διεθνών τοκογλύφων και των ντόπιων υπαλλήλων τους, είναι απαραίτητο να στηριχθούν από ένα δίκτυο ανιδιοτελούς κοινωνικής αλληλεγγύης» επεσήμανε ο βουλευτής Β’ Αθηνών Ηλίας Παναγιώταρος, που συντονίζει τις συγκεκριμένες δράσεις του κόμματος. 


Από την πλευρά του, βουλευτής επικρατείας Χρήστος Παππάς, που παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό  στα άτυπα … «εγκαίνια» επεσήμανε : «Με πίστη και θέληση, μπορούμε και θα κάνουμε τη διαφορά τόσο μέσα στη βουλή, όσο και στους δρόμους και τις πλατείες,  αναγκάζοντας το άθλιο πολιτικό κατεστημένο να ξεχάσει αυτά που ήξερε ως τώρα».


Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Χρυσής Αυγής, προγραμματίζεται η λειτουργία παρόμοιων «Κοινωνικών Παντοπωλείων» σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ξεκινά σήμερα ολοκληρωτικό εμπάργκο στο Ιράν, που δηλώνει πως "δεν ιδρώνει"

Στο μεταξύ ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ δήλωσε ότι οι κυρώσεις της Ευρώπης εναντίον του Ιράν, οι "πιο σκληρές" που έχει υιοθετήσει ποτέ η ΕΕ, δείχνουν την αποφασιστικότητά της να "εντείνει τη διπλωματική πίεση" στη χώρα.
Το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό πετρελαϊκό εμπάργκο που τίθεται σήμερα, Κυριακή, σε εφαρμογή, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Ροστάμ Γασεμί, επισημαίνοντας ότι αυτές οι κυρώσεις δεν θα έχουν "καμία επίπτωση" στη χώρα.

"Η εφαρμογή από τους εχθρούς μας των κυρώσεων από σήμερα δεν αποτελεί πρόβλημα, δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία επίπτωση», γιατί «η κυβέρνηση έχει λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις και είναι εντελώς έτοιμη να αντιμετωπίσει (τις κυρώσεις)", δήλωσε ο Γασεμί.

"Το ιρανικό πετρέλαιο εξακολουθεί να πωλείται στις διεθνείς αγορές και μόνο ένα μέρος των εξαγωγών προς την Ευρώπη έχει σταματήσει», πρόσθεσε ο ίδιος επισημαίνοντας ότι το Ιράν έχει βρει «νέους πελάτες για να αντικαταστήσει την Ευρώπη", χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει από σήμερα 1η Ιουλίου ολοκληρωτικό εμπάργκο στις αγορές και τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν πείσει αρκετούς άλλους αγοραστές του ιρανικού αργού, κυρίως στην Ασία, να μειώσουν τις εισαγωγές τους για να αποφύγουν τα οικονομικά και εμπορικά αντίποινα από την Ουάσινγκτον.


"Πετρελαϊκές κυρώσεις χωρίς προηγούμενο τέθηκαν σήμερα σε εφαρμογή", επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Χέιγκ. "Πρόκειται για τα πιο σκληρά μέτρα που έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής η ΕΕ εναντίον του Ιράν. Δείχνουν την πραγματική μας αποφασιστικότητα να εντείνουμε τη διπλωματική πίεση στην ιρανική κυβέρνηση".

Το Ιράν πλέον "είναι αντιμέτωπο με μια επιλογή», σημείωσε ο Χέιγκ: είτε θα συνεχίσει «να υπεκφεύγει στα κρίσιμα ζητήματα, υπομένοντας σκληρές κυρώσεις και αυξανόμενη διεθνή απομόνωση, είτε μπορεί να αρχίσει να συνεργάζεται σοβαρά συζητώντας τα μέτρα που είναι έτοιμο να λάβει για το πυρηνικό του πρόγραμμα". Ο βρετανός υπουργός υπογράμμισε ότι αν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση "η πίεση θα αυξάνεται".

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ ΜΕ ΤΙΣ 3 ΤΕΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ..Είναι ένα δημοφιλές τατουάζ μεταξύ των φυλακισμένων κυριως...το ειχαν περασει σα μοδα...οι ιδιες οι στοες....

Για τους κατάδικους, αυτό το τατουάζ είναι ένα σύμβολο για την εποχή τους εξυπηρετούνται πίσω από τα κάγκελα. Έτσι, εάν βλέπετε κάποιον με αυτό το τατουάζ, που μάλλον θα σημαίνει ότι έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω από τα κάγκελα παρα το οτι ειναι μασονος....
πολλοι απο αυτους υσχηριζονται οτι η σημασια του ειναι:fuck the police!


Ομως οφειλουμε να ενημερωσουμε τον κοσμο....για να αναλυσουμε τι σημαινει για τους ελευθεροτεκτονες αυτο το..σημαδι στο χερι...


Για τους Ελευθεροτέκτονες, οι τρεις τελείες τατουάζ είναι ένα σύμβολο από το undersociety "Niq" που πηγάζει από την Μασονία.


Το συμβολο αυτο αποκαλειται "οι 3 τελειες", "η περιοδικο τριγωνο "η' "τριπλη περιοδος"
Σχηματιζει ενα δελτα,που στον σκωτικο τυπο μασονιας συνανταται η ερμηνια του μεσα απο τελετες..
αφου σχετιζεται με το καμπαλιστικο σημα του τετραγραμμου..


Χαρακτηριστικό γνώρισμα η υπογραφή των μυημένων μελών των μασονικών λεσχών με τις 3 τελείες ( .·. ) να σχηματίζουν την πυραμίδα..


Αυτο αρχισε απο τη γαλλια , το 1774 και οι μασονοι τοτε αυτοαποκαλουνταν 'Three Point Brothers'δηλαδη αδερλφοι των 3 σημειων...


Οι αδελφοι μασονοι Worshipful Brother Smith γραφονταν και με αυτον τον τροπο γραφης..σε διαφορα κειμενα...:
W:.B:. και ετσι τους αναγνωριζαν πολλοι μυημενοι αδελφοι τους....
Επισης μπορει να εχει ερμηνιες τιτου των μασονων....δηλαδη βαθμηδων..παραδειγμα:
G:.M:. for Grand Master,η G:.L:. for Grand Lodge.ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ ......


ΠΗΓΗ:  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/06/3_30.html#ixzz1zHEnGw00