Ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων μας - Ἀλλάζει σύντομα ὁ γεωπολιτικὸς χάρτης στὴν εὐρύτερη περιοχή μας


Ὁ πόλεμος Ρωσίας –Τουρκίας καὶ ἡ ... μοιρασιὰ στὸ «χρυσό» τῆς Μ. Ἀνατολῆς!


Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Ἀναπόφευκτος θὰ εἶναι ὁ πόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας! Οἱ προφητεῖες ἁγίων γερόντων ὄχι μόνο ἀναφέρονται σ’ αὐτὸν ἀλλὰ παρουσιάζουν μὲ ἀκρίβεια καὶ προεξοφλοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῆς σκληρῆς καί σφοδρῆς σύγκρουσης. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος μιλοῦν ξεκάθαρα ὅτι ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ σημάνει καὶ τὸ ὁριστικὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ συνονθυλεύματος τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων ποὺ ἐπιχειρήθηκε νὰ παρουσιασθεῖ ὡς ἑνιαῖο «τουρκικὸ» ἔθνος! Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Δύση εἶναι πλέον ἐμφανὲς ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν στὴ μεγάλη μοιρασιὰ ποὺ θὰ γίνει μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐχθροπραξιῶν στὴ Συρία καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ πηγάδια τοῦ μαύρου χρυσοῦ, δηλαδὴ τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νὰ συμμετάσχει ἡ ἀνεξέλεγκτη καὶ προβληματική, ὅπως ἐπὶ τοῦ πρακτέου ἀποδεικνύεται, περιφερειακὴ ἰσλαμικὴ σημερινὴ Τουρκία. Κι γι’ αὐτὸ προσανατολίζονται ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ στὴ διάλυσή της. Ἄγνωστος παραμένει ἀκόμη ὁ χρόνος ποὺ θὰ γίνουν ὅλα αὐτά.  Ὑπάρχουν ὡστόσο πολλοὶ λόγοι, ποὺ οἱ λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις ἐπιθυμοῦν νὰ τελειώσουν ἐδῶ καὶ τώρα  ὁριστικὰ μὲ τὸ κατασκευασμένο ἀπὸ τὸν Κεμὰλ αὐτὸ κράτος. Φαίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι οἱ διεργασίες ἔχουν ἤδη ξεκινήσει.
Οἱ ΗΠΑ γιὰ παράδειγμα ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ρωσικοῦ μαχητικοῦ ἀεροσκάφους, ἂν καὶ ἐπιχείρησαν νὰ κρατήσουν ἴσες ἀποστάσεις ἀπὸ Ἄγκυρα καὶ Μόσχα, ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν πολεμικὴ σύρραξη γιὰ δύο κυρίως λόγους. Ὁ πρῶτος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πολυπόθητη γι’ αὐτοὺς οἰκονομικὴ κατάρρευση τῶν Ρώσων καὶ τή φυσική εἰ δυνατόν ἐξόντωση τοῦ Ρώσου ἠγέτη Πούτιν,μέ δεδομένο ὅτι ἡ Μόσχα θὰ ἐπιχειρεῖ ταυτόχρονα σὲ δύο μέτωπα στὴ Συρία καὶ τὴν Τουρκία. Οἱ ἀντιδράσεις τῆς Μόσχας μὲ τὶς οἰκονομικὲς κυρώσεις ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὰ τουρκικὰ προϊόντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς κυρώσεις ποὺ ἔλαβε μὲ τὸ πρόσχημα τῆς Οὐκρανίας ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση οὐσιαστικὰ συνηγοροῦν καὶ συμβάλουν πρὸς τὴν κατεύθυνση τούτη. Ὡστόσο, οἱ ὑπὸ πτώχευση ΗΠΑ δὲν ἐπιθυμοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ὑποστοῦν νέα οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη παρόμοια μ’ αὐτὴν ποὺ παρατηρήθηκε σὲ Ἀφγανιστάν, Λιβύη  καὶ Ἰρὰκ καὶ προτιμοῦν νὰ διαδραματίσουν ρόλο παρατηρητή. Ἔτσι ἄλλωστε ἑρμηνεύονται καὶ ἐξηγοῦνται οἱ αὐξανόμενες φωνὲς στρατιωτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀξιωματούχων τῆς Οὐάσιγκτον ποὺ ὑποστηρίζουν πὼς ἡ κατάρρευση τοῦ SU24  μαχητικοῦ ἀεροσκάφους καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ρώσου πιλότου ἦταν ἕνα τραγικὸ λάθος τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία σώνει καὶ καλὰ ἐπιδιώκοντας νὰ ἐξασφαλίσει τὰ συμφέροντά της ἐπιχειρεῖ μὲ τὸν ἄλφα ἢ τὸ δεῖνα τρόπο καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ! Ἔτσι ἑρμηνεύεται ἀκόμη καὶ ἡ ἀπόστασή τους ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ ἀνεγκέφαλη κίνηση τῆς Τουρκίας νὰ εἰσβάλλει στὸ Ἰρὰκ δῆθεν ὅτι βάλλει κατὰ τοῦ ISIS, ἐνῶ προβαίνει σὲ ἐκκαθαρίσεις Κουρδικῶν θυλάκων. Κι γι’ αὐτὸ προτείνουν τὴν ἀποπομπὴ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παρασκηνιακῆς συνεργασίας της μὲ τοὺς φονιάδες τζιχαντιστὲς τοῦ ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου (ISIS). Οὐσιαστικὰ οἱ ΗΠΑ ἐπὶ τοῦ παρόντος θέλουν θὰ λέγαμε νὰ βγάλουν τὴν οὐρὰ τους ἀπέξω στὴν ἐπερχόμενη καὶ μὴ ἀναστρέψιμη πολεμικὴ σύρραξη Ρωσίας – Τουρκίας.
Ὁ δεύτερος λόγος ἔχει νὰ κάνει τόσο μὲ τὴν αἰσθητὴ παρουσία τους στὴν περιοχή, ἡ ὁποία θὰ ἐνισχυθεῖ ἐμμέσως μὲ τὴν ποικιλότροπη συμμετοχὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως Γαλλίας, Γερμανίας, Μ. Βρετανίας γεγονὸς ποὺ καθιστὰ τίς ΗΠΑ σημαντικὸ «παίκτη» στὶς ἐξελίξεις ποὺ θὰ λάβουν χώρα στὴν περιοχή. Ἡ παρουσία αὐτὴ οὐσιαστικά τούς ἐξυπηρετεῖ γιατί ἄλλοι ἀναλαμβάνουν θὰ λέγαμε τὰ ἔξοδα τῆς ἐπιχείρησης μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα «Συρία»! Ἄλλωστε ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴ Μ. Ἀνατολὴ καὶ κυρίως στὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ Συρία ἔχει  ὡς βάση πὼς συμμετέχουμε ἀλλὰ «βάλτε ἐσεῖς τὰ ἔξοδα» (στρατιωτικές δαπάνες). Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ Κατὰρ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχουν σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ἀναλάβει ὅλα τὰ ἔξοδα ἐκπαίδευσης καὶ ἐξοπλισμοῦ τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS καὶ τῶν ὑπολοίπων τρομοκρατικῶν ὁμάδων ποὺ στοχεύουν στὴν ἀνατροπὴ τοῦ νόμιμα ἐκλεγμένου Σύρου προέδρου Ἄσαντ. Ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἰορδανία γιὰ εὐνόητους λόγους ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν περιβόητο ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ θὰ τροφοδοτεῖ τὴν Εὐρώπη καὶ θὰ σπάσει τὸ μονοπώλιο τῆς Μόσχας ἔχουν συναινέσει νὰ διευκολύνουν τὶς ὅλες διαδικασίες. Ὡστόσο, ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐμπλοκὴ τῆς Ρωσίας στὴ Συρία ἔχει ἀνατρέψει κατά πολύ τὰ σχέδιά τους.
Ἡ Ρωσία χάρη στὶς ἄριστες καὶ ἀκριβεῖς διπλωματικὲς καὶ στρατιωτικὲς κινήσεις τοῦ χριστιανοῦ ὀρθόδοξου ἡγέτη της Βλαδίμηρου Πούτιν, ὄχι μόνο ξεπέρασε «ἀβρόχοις ποσὶ» τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιχείρησε ἡ Δύση νὰ δημιουργήσει στὴν Οὐκρανία ἀλλὰ σύντομα πέρασε στὴν ἀντεπίθεση στηρίζοντας τὸν Ἄσαντ καὶ τὰ συμφέροντά της στὴν περιοχή. Ὁ Πούτιν περίμενε καρτερικὰ νὰ γίνει τὸ μοιραῖο λάθος γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐνίσχυση τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ Συρία. Καὶ τὸ λάθος δὲν ἄργησε νὰ γίνει ἀφοῦ ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ κρίνεται λίαν ἐπιεικῶς ὡς ἀλλοπρόσαλλη καὶ παιδαριώδης. Τὰ ἐγκλήματα τοῦ ISIS τὸ ὁποῖο παρασκηνιακῶς στήριζαν καὶ στηρίζουν συνέβαλαν ὥστε νὰ γυρίσει μπούμερανγκ ἡ κατάσταση γι’ αὐτούς. Εἶχαν βλέπετε ἀνοίξει πολλὰ μικρὰ καὶ ἀνεξέλεγκτα μέτωπα ὅπως λ.χ. τὸ λαθρομεταναστευτικό, τὴν ἵδρυση κουρδικοῦ κράτους, τὶς σχέσεις μὲ τὸ Ἰράν κ.ο.κ. ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ λέγαμε ἔφυγε ὁλοσχερῶς ὁ ἔλεγχός τους. Ἔτσι γιὰ πρώτη φορὰ ὄχι μόνο τῆς ἀφαιρέθηκε τὸ δικαίωμα νὰ πρωταγωνιστεῖ ἀλλά ἀρκεῖται σὲ ρόλο κομπάρσου. Ἐπιπλέον στριμωγμένη στὴ γωνία μετὰ τὸ ἀποτυχημένο ἐγχείρημά της νὰ προκαλέσει τὴν λεγόμενη ἀραβικὴ ἄνοιξη εἶναι βέβαιο ὅτι de facto  θὰ ὁδηγηθεῖ στὸ «γεωπολιτικὸ» ἀνακάτεμα καὶ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ αὐτὸ θὰ ἐπιφέρει στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, στὰ Βαλκάνια καὶ πιθανὸν καὶ στὴν  Εὐρώπη. Ὁ Πούτιν ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρο κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου κατά τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχὴ τὴ διαμορφωθεῖσα κατάσταση καὶ μὲ τὴν ψυχραιμία καὶ τὴ σύνεση ποὺ τοῦ προσδίδει ὁ ἐναγκαλισμός του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ πορεύεται σταθερὰ ὡς μοναδικός ἡγέτης ἐνάντια στὴν παγκόσμια σήψη καὶ διαφθορὰ ποὺ ἐντέχνως προκαλοῦν οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων καὶ τῆς Παγκοσμιοποίησης. Συνασπίστηκε προσφάτως μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὀλὰντ καὶ τὴ Γαλλία μετὰ τὸ τρομοκρατικὸ τυφλό χτύπημα τοῦ ISIS στὸ Παρίσι καὶ ἀφήνει τὰ περιθώρια νὰ πιστεύουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία ἀκόμη καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὅτι ὄχι μόνο θὰ προστατεύσουν τὶς χῶρες τους ἀπὸ τὰ τρομοκρατικὰ χτυπήματα τοῦ τζιχὰντ ἀλλὰ καὶ θὰ λάβουν μία καλὴ καὶ ἀξιοπρεπή μερίδα κατὰ τὴν ἐπερχόμενη μοιρασιά.
Προκειμένου μάλιστα νὰ κερδίσει τὶς ἐντυπώσεις ἀλλὰ νὰ στιγματίσει καὶ τὴν Τουρκία διεθνῶς ἡ ρωσικὴ Δούμα πρότεινε ὁμόφωνα στὴν Ἄγκυρα πὼς ὡς ἀντάλλαγμα  τῆς κατάρριψης τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ σήμερα λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ πρότασή τους αὐτὴ συνοδεύτηκε καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ Μόσχα θὰ ἀναλάμβανε τὴν ἐξ ὁλοκλήρου ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ τὴν ἀποστολὴ ἐπιστημόνων καὶ κατάλληλων συνεργείων! Βέβαια, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο δὲν πῆρε οὐδεμία ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἡγέτες τῆς Ἄγκυρας. Ὡστόσο, ἡ πρόταση αὐτὴ τῆς Μόσχας διατυπώθηκε ὄχι μόνο γιὰ νὰ κερδίσει καὶ νὰ τονώσει τὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν ἀλλὰ καί γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν φόβο τῶν Τούρκων. Φόβος ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἐπαλήθευση τῶν δικῶν τους τουρκικῶν προφητειῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἁγία Σοφία καὶ τὴν ἐπιστροφή της στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Ὅλα λοιπὸν βαίνουν σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες παλαιῶν καὶ σύγχρονων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Προφητεῖες ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἐνεργὴ συμμετοχή μας στὰ σχέδια τοῦ οὐρανοῦ μέσω τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιστροφῆς μας στὰ μονοπάτια τῆς ἀληθινῆς πίστης τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
ΠΗΓΗ www.orthodoxia.gr ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 172 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
ΠΗΓΗ

Συνέντευξη αντάρτισσας του YPJ στο TRIBUNE: Μαστουρωμένα ζόμπι από την Τουρκία οι τζιχαντιστές


01

Η 21χρονη Ντίλμπερ (Dîlber), που το όνομά της στα κουρδικά σημαίνει «έξω καρδιά», εάν είχε μεγαλώσει σε μια χώρα της Δύσης θα θεωρούνταν ακόμα κοριτσάκι.
Εκείνη όμως γεννήθηκε στην Κόμπανι της Συρίας. Η 21χρονη Ντίλμπερ είναι αντάρτισσα υπαξιωματικός στις κουρδικές δυνάμεις του YPG/YPJ που μάχονται ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος και τους άλλους τζιχαντιστές.
Αυτές τις ημέρες η Ντίλμπερ βρέθηκε στην Αθήνα και μίλησε στο TRIBUNE για τον αγώνα του κουρδικού λαού για ελευθερία αλλά και για τον πόλεμο ενάντια στις ορδές των βαρβάρων τζιχαντιστών.
«Από έφηβη ήθελα να γίνω αντάρτισσα, να πολεμήσω για την ελευθερία της πατρίδας μου. Έβλεπα τους αντάρτες του PKK [σ.σ. Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν] και τους θαύμαζα, ήθελα να γίνω σαν αυτούς».
Η Ντίλμπερ οργανώθηκε από μαθήτρια στη νεολαία του κουρδικού κινήματος. Στα 18 της χρόνια κατατάχθηκε στο PKK και εκπαιδεύτηκε στον ανταρτοπόλεμο.
Όταν οι τζιχαντιστές εισέβαλαν στο δυτικό Κουρδιστάν, στη Ροζάβα, δηλαδή στη βόρεια Συρία, η Ντίλμπερ βρέθηκε στο πεδίο της μάχης.
«Για πρώτη φορά πολεμήσαμε την Αλ Νούσρα [σ.σ. το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία] στην επαρχία Χασάκα στα βορειοανατολικά της Συρίας».
– Ήταν η πρώτη σου φορά σε μάχη;
«Όχι, είχα ήδη αντιμετωπίσει τον τουρκικό στρατό».
– Την πρώτη φορά που βρέθηκες σε μάχη φοβήθηκες;
«Την πρώτη φορά που βρέθηκα σε μάχη ήταν όταν μας βομβάρδισαν οι Τούρκοι. Μια βόμβα έπεσε σχετικά κοντά μου, ναι εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα. Αλλά είμαστε εκπαιδευμένοι. Έχουμε πολιτική και στρατιωτική εκπαίδευση και αυτό σε βοηθά να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να μην τα χάνεις στη μάχη».
– Όταν σκοτώνονται φίλοι και σύντροφοι;
«Όταν σκοτώνεται ένας σύντροφος, αυτό σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις».
Η Ντίλμπερ εξήγησε στο TRIBUNE τις τρεις βασικές αρχές που διδάσκονται όλοι οι Κούρδοι αντάρτες: α) Ποτέ δεν θα παραδοθείς, β) Το όπλο σου είναι μέρος του σώματός σου, ποτέ δεν μένει πίσω και γ) Να ξέρεις ότι μπορεί να διψάσεις ή να πεινάσεις, αλλά εσύ θα συνεχίσεις.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 το Ισλαμικό Κράτος επιτέθηκε στην Κόμπανι, μια στρατηγικής σημασίας κουρδική πόλη στα σύνορα Συρίας – Τουρκίας.
Η εξάμηνη πολιορκία της πόλης, που έληξε με νίκη των κουρδικών δυνάμεων, έκανε γνωστή παγκοσμίως την κουρδική αντίσταση απέναντι στους τζιχαντιστές.
«Ήμουν από την πρώτη στιγμή μέσα στην Κόμπανι», διηγείται. «Επειδή αριθμητικά ήμασταν λιγότεροι από τους τζιχαντιστές και δεν μπορούσαμε να τους αντιμετωπίσουμε στα χωριά γύρω από την πόλη, αποφασίσαμε να τους φέρουμε μέσα στην πόλη, όπου θα τους αντιμετωπίζαμε οχυρωμένοι. Τους φέραμε μέσα στην πόλη για να τους νικήσουμε».
– Υπήρξε κάποια στιγμή που να σκεφτήκατε ότι θα χάνατε;
«Όχι».
– Εάν όμως χάνατε, τι ήσασταν έτοιμοι να κάνετε;
«Δεν θα πέφταμε ζωντανοί στα χέρια του εχθρού. Ο καθένας από εμάς ήταν έτοιμος να γίνει βόμβα».
– Πώς είναι να έχεις τους τζιχαντιστές απέναντί σου;
«Ένας πολίτης, ένας άμαχος, όταν βρεθεί αντιμέτωπος μαζί τους δεν μπορεί να το αντέξει. Συναισθηματικά θα καταρρεύσει. Έχουν δημιουργήσει ένα μύθο γύρω τους. Από την τρομακτική τους εμφάνιση μέχρι τις αγριότητες που διαπράττουν. Το μεγαλύτερο όπλο τους είναι το ψυχολογικό. Στην πραγματικότητα είναι έτσι γιατί παίρνουν ναρκωτικά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι αναίσθητοι. Εμείς όμως είχαμε εκπαίδευση, γνωρίζαμε ποιοι ακριβώς είναι και τι παριστάνουν. Για αυτό και δεν τους βλέπαμε ως κάτι φοβερό, ο ψυχολογικός τους πόλεμος δεν είχε επιρροή πάνω μας».
– Πιάσατε αιχμαλώτους τζιχαντιστές…
«Πολλούς…», γνέφει και κουνά χαρακτηριστικά το χέρι.
– Τι σας έλεγαν;
«Όταν τους πιάναμε ήταν μαστουρωμένοι. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Σαν ζόμπι. Τους αφήναμε κάποιες ώρες να ηρεμήσουν, να περάσει η επήρεια των ναρκωτικών. Μετά μας έλεγαν ότι δεν ήξεραν τι έκαναν, ότι δεν είχαν συναίσθηση των πράξεών τους».
– Σας έλεγαν ποιοι είναι από πίσω τους;
«Ναι, η Τουρκία. Είχαν εκπαιδευτεί στην Τουρκία. Από την Τουρκία έπαιρναν λεφτά και ναρκωτικά».
– Ποιοι τους εκπαιδεύουν στην Τουρκία;
«Το κόμμα AKP [σ.σ. το ισλαμιστικό κόμμα που κυβερνά την Τουρκία], ο Γκιουλέν [σ.σ. Τούρκος ιμάμης και πρώην «πνευματικός πατέρας» του Ερντογάν, σήμερα οι δυο τους είναι θανάσιμοι εχθροί] και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες».
– Γκιουλέν και AKP παράλληλα;
«Ναι. Ότι ο Γκιουλέν έχει κόντρα με τον Ερντογάν δεν σημαίνει ότι διαφέρουν σε κάτι. Η κοινωνική τους βάση είναι η ίδια. Οι ισλαμιστές».
– Υπήρχαν Τούρκοι αξιωματικοί μεταξύ των τζιχαντιστών, να τους διοικούν στη μάχη;
Διαβάστε την συνέχεια της συνέντευξης στο  tribune.gr

Μας προειδοποίησε αγιορείτης γέροντας από τον Απρίλιο! Είμαστε έτοιμοι;


alt
>Από μαρτυρία που δημοσιεύσαμε στο παρόν (ΕΔΩ), στις 11 Απριλίου φέτος:
- Γέροντα, με την κάρτα του πολίτη τι θα γίνει;
- Θα την ψηφίσουν αλλά δεν θα προλάβουν να την υλοποιήσουν γιατί θα γίνει πόλεμος!
- (κάποιοι άλλοι, που δεν γνωρίζανε, άρχισαν να ρωτάνε σχετικά)
- Εεεε...όπως τα είπε ο π. Παίσιος....κοιτάξτε, υπάρχει η Συνθήκη των δαρδανελίων, του Μοντρέ, όπου η Ρωσία περνάει τα πλοία της ελεύθερα. Οι Τούρκοι θα κάνουν έναν πόλεμο με εμάς, για να βρουν αφορμή να κλείσουν τα Στενά και να αποκλείσουν τη Ρωσία. Τότε η Ρωσία θα κατέβει και θα περάσει μέσα από την Τουρκία, όπως μας έχουν πει οι γέροντες. Αλλά να μην ανησυχείτε....δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα εμείς. Σε εμάς το Ψωμί, το Νερό και η Ελιά - όπως μας είπε και ο π. Παίσιος - δεν θα μας λείψουν!! Αλίμονο όμως στους Ευρωπαίους. Κοντά είναι όλα.
- Γέροντα, με τον Βαρθολομαίο και τον Οικουμενισμό τι γίνεται;
(Άρχισε να λέει τότε τα του Βαρθολομαίου, ότι σκοπό έχουν να ενώσουν όλο τον Χριστιανισμό υπό τον Πάπα και μετά να ενωθούν όλες οι Θρησκείες υπό έναν "Θεό", αλλά δεν θα γίνουν τα σχέδια, κλπ κλπ).
Οπότε τον διακόπτει κάποιος προσκυνητής και του λέει:
- Μα γέροντα, το 2016 έχω διαβάσει ότι έχουν κανονίσει 8η Οικουμενική για να κανονίσουν για την ένωση...τι μας λέτε ότι δεν θα γίνουν τα σχέδια;
Οπότε, σε μια αποστροφή του λόγου ο παπούλης, γυρνάει και του λέει:
- Ποιο 2016; Μέχρι το 2016 θα έχουν γίνει τόσα πολλά που δεν κάνουν καμιά συνάντηση....άστους να κανονίζουν!


ΠΗΓΗ 

ΕΚΤΑΚΤΟ! Πολεμικό κλίμα Τουρκίας-Ρωσίας στα στενα του Βοσπόρου. Οι Τουρκοι εμποδίζουν Ρωσικά πλοία στα Στενα

Η Τουρκία εμποδίζει τη διέλευση ρωσικών πλοίων από τα Στενά του Βοσπόρου με διάφορες δικαιολογίες
Δεκάδες πλοία περιμένουν για ώρες κοντά στα Στενά του Βοσπόρου, για το πράσινο φως από την Τουρκία προκειμένου να διέλθουν από εκεί.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, οι τουρκικές αρχές φέρνουν εμπόδια στα ρωσικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά, με αποτέλεσμα δεκάδες από αυτά να βρίσκονται εν αναμονή.
Ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού του ρωσικού ναυτικού Βίκτορ Κραβσένκο, ανέφερε στο ΡIA Novosti, ότι μια ενδεχόμενη μονομερής ενέργεια της Τουρκίας να επιβάλει στα ρωσικά πλοία παύση διέλευσης από τα Στενά του Βοσπόρου, θα ήταν δυσανάλογη σε σχέση με το διεθνές δίκαιο.
«Η Τουρκία», τόνισε ο κ. Κραβσένκο, «δεν θα κλείσει τα Στενά για τα ρωσικά σκάφη εν πλω προς τη Συρία, γιατί αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του Μοντρέ, ειδικότερα, – ένα έγγραφο που υπεγράφη εκείνη την εποχή από τις περισσότερες χώρες..»
ADVERTISEMENT
Η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 σχετικά με το καθεστώς των Στενών, ρυθμίζει τη διέλευση των στρατιωτικών και πολεμικών πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.

 

Οι Οροι της Συμφωνιας:
Τα συμβαλλόμενα Μέρη της συνθήκης (Συμβαλλόμενα Μέρη: Κράτη Μαύρης Θάλασσας : Βουλγαρία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία) αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν την αρχή της ελεύθερης διέλευσης και ναυσιπλοΐας δια θαλάσσης στα Στενά: «εν καιρώ ειρήνης, τα εμπορικά πλοία θα απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά, με τη μέρα και τη νύχτα, κάτω από οποιαδήποτε σημαία με οποιοδήποτε είδος φορτίου.» Η σύμβαση δίνει στην Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Επιτρέπει στην Τουρκία την στρατιωτικοποίηση των Στενών. Επιτρέπει τη διέλευση πολεμικών πλοίων των παρευξείνιων χωρών με ειδοποίηση μιας εβδομάδας και υπό κάποιους όρους εκτοπίσματος, μεγέθους, οπλισμού. Περιορίζει σημαντικά το πέρασμα των πολεμικών πλοίων που δεν ανήκουν σε κράτη της Μαύρης Θάλασσας (προειδοποίηση διέλευσης, όριο εκτοπίσματος πλοίων, περιορισμός οπλισμού, μη διέλευση αεροπλανοφόρων κλπ).

πηγή

Τζιχαντιστές: «Αυτός θα είναι ο τελευταίος Πάπας... μην το ξεχάσετε, δεν θα υπάρξει επόμενος»

Τέσσερις Κοσοβάροι συνελήφθησαν σε Ιταλία και Κόσοβο με την κατηγορία στήριξης της τρομοκρατικής δράσης και υποκίνηση του φυλετικού μίσους.
Πρόκειται για κοινή επιχείρηση των αρχών της Ιταλίας και του Κοσόβου, η οποία ονομάστηκε «Βαν Νταμ» και, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, «επέτρεψε την εξάρθρωση τρομοκρατικής ομάδας που, και με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διέδιδε την ιδεολογία του τζιχάντ». Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, σε αναρτήσεις τους ενός εκφράστηκαν απειλές σε βάρος του Πάπα. Όπως ανέφερε η αστυνομία της Μπρέσια, ένας εκ των συλληφθέντων είχε αναρτήσει στο Διαδίκτυο το μήνυμα «μην το ξεχάσετε, δεν θα υπάρξει επόμενος Πάπας μετά από αυτόν, αυτός είναι ο τελευταίος». Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία και μία, εκείνη του φερόμενου εγκεφάλου της ομάδας, στο Κόσοβο. Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις ιταλικές πόλεις της Βιτσέντσα, Περούτζια και Μπρέσια, ενώ εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για «δείκτες επικίνδυνου θρησκευτικού φανατισμού». Ως τέτοιος δείκτης αναφέρεται το ότι οι συλληφθέντες «είχαν αναρτήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στις οποίες εμφανίζονταν με όπλα και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τους μαχητές του αυτοανακηρυχθέντος Ισλαμικού Κράτους». 

http://www.thetoc.gr/diethni/article/megali-epixeirisi-gia-tzixantistes-se-kosobo--italia

Αυτή είναι η "ανθρωπιστική" βοήθεια των τουρκικών κομβόι - Δείτε τι μετέφεραν (φωτο)


Αυτή είναι η "ανθρωπιστική" βοήθεια που μετέφεραν τα τουρκικά κομβόι στους ισλαμιστις πριν βομβαρδιστούν από τα ρωσικά μαχητικά.
 
Δείτε την εικόνα
 
Embedded image permalink
 
 
ΠΗΓΗ

Σήμανε ο «Τεμαχισμός» της Τουρκίας και οι «ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ» στην Ελλάδα

Θα το πούμε όσο το δυνατόν πιο απλά, καθότι εισερχόμαστε σε αχαρτογράφητα γεωπολιτικά νερά.
Όποιος δεν το κατάλαβε το 2013 είναι σίγουρο ότι θα το κατανοήσει σήμερα το 2015.
21 Δεκεμβρίου 2013

 
Η Ρωσία παρέχει «εκτεταμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια» του ισραηλινού πυρηνικού οπλοστασίου.
¨Μετά την υποβολή αίτησης προσχώρησης στην τελωνειακή Ευρασιατική Οικονομική Ένωση στην οποία ηγείται η Ρωσία και μετέχουν επίσης το Καζακστάν και η Λευκορωσία,η Ρωσία προχωρά σε νέα εντυπωσιακή γεωπολιτική ενέργεια εγγυώμενη το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Maariv, ο Β.Netainyagu συναντήθηκε με τον Β.Πούτιν στη Μόσχα ,όπου ο Β.Νετανιάχου κατάφερε να πάρει από τον πρόεδρο της Ρωσίας «εκτεταμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια» του ισραηλινού πυρηνικού οπλοστασίου.
Την ίδια στιγμή , ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Αβιγκντόρ Λίμπερμαν πραγματοποίησε σημαντικές συνομιλίες με τον εξ απορρήτων σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου , YuriUshakov . Αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών είναι να δοθεί το «πράσινο φώς» στην συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στην εξόρυξη και εκμετάλλευση των ισραηλινών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων .
Το γεωστρατηγικό παιχνίδι στην περιοχή της Μ.Ανατολής με έπαθλο τα τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόλις έχει ξεκινήσει . Οι παγκόσμιοι παίκτες είναι μεγάλοι και ισχυροί.
Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε ανατροπές από την μία πλευρά και από την άλλη θα δούμε την εμφάνιση νέων συμμαχιών που δεν ήταν εφικτές πριν από λίγο καιρό. ¨
Οι νέες αυτές συμμαχίες σήμερα ¨κάνουν μπάμ¨ στο μάτι.

29 Νοεμβρίου 2015
¨Ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος προερχόμενο από τη Συρία εισήλθε πρόσφατα «κατά λάθος» στον ισραηλινό εναέριο χώρο πριν γυρίσει πίσω, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Γιααλόν.
«Ρωσικό αεροσκάφος από τη Συρία εισήλθε στον εναέριο χώρο μας σε βάθος ενός μιλίου (1,6 χλμ.), αλλά όλα ρυθμίστηκαν αμέσως και το ρωσικό αεροπλάνο επέστρεψε προς τη Συρία», δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στο δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο.
«Πρόκειται προφανώς για λάθος του πιλότου που πετούσε κοντά στο Γκολάν», είπε ο Γιααλόν.
Υπάρχει μια «γραμμή επικοινωνίας και συντονισμού για την αποφυγή παρεξηγήσεων στη Συρία μεταξύ του Ισραήλ και της Ρωσίας, καθώς τα ρωσικά αεροσκάφη δεν έχουν πρόθεση να μας επιτεθούν, γι ‘αυτό δεν πρέπει η αντίδρασή μας να είναι αυτόματη και να τα καταρρίπτουμε μόλις γίνει ένα λάθος», πρόσθεσε.

Και φυσικά οι Ισραηλινοί δεν κατέρριψαν το Ρωσικό αεροσκάφος γιατί το πρωταρχικό μέλημα της νέας συμμαχίας- άξονα είναι να ¨καταρρίψουν¨ την εγωπάθεια του νεοθωμανικού μοντέλου της Τουρκίας που θέλησε να διαταράξει ισορροπίες δεκαετιών στην Μέση Ανατολή και στον Καύκασο ενεργοποιώντας αλυτρωτικές κινήσεις φανατικών ισλαμικών ομάδων.
Μέσα στην γεωπολιτική αυτή συμμαχία και με τον ίδιο στόχο εκτός από τους μεγάλους παίκτες παίζουν και οι μικρότεροι βλ. Κούρδοι και Αρμένιοι που συμπληρώνουν την εξίσωση που το αποτέλεσμα της είναι η κομψή ή η άκομψη διάλυση της Τουρκίας και η παραχώρηση σε αυτούς αντιστοίχων εδαφών.
Φυσικά αυτή η εξίσωση ενεργοποιήθηκε με το δαιμονικό φαινόμενο που ακούει στην ιδεολογική διαστροφή των υποπροϊόντων της Δύσης βλ.ISIS.
Και θα ρωτήσετε πάνω σε αυτά που παίζει η Αμερική;

Μετά τις οικονομικές καταστροφές των γεωστρατηγικών εξορμήσεων της στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ η Αμερική θέλει να παίζει μόνο σαν μαέστρος και από κάποιες δηλώσεις που έρχονται από αυτήν κατανοεί ότι και η ίδια θέλει να συμμετέχει στην παραπάνω εξίσωση του τεμαχισμού και της διάλυσης της Τουρκίας πάντα όμως από απόσταση και για τον λόγο να μην καρπωθεί η Ρωσία όλο το κέρδος.
¨ ο γνωστός αμερικανός στρατηγός Γουέσλι Κλάρκ ,ο οποίος δήλωσε στο CNN :
«Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το ΙΚ δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια σουνιτική τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι στοχοποιεί τους σιίτες και αυτό σημαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί απειλή και για τις χώρες αυτές. Εξάλλου πάντα υπάρχει η σκέψη ότι η Τουρκία υποστηρίζει το ΙΚ. Κάποιος αγοράζει το πετρέλαιο που το ΙΚ πουλά, το πετρέλαιο που διοχετεύεται μέσω του εδάφους κάποιων. Για μένα περνά μέσω Τουρκίας, αν και οι Τούρκοι ποτέ δεν το παραδέχτηκαν».

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Sputnik ο απόστρατος αμερικανός υποστράτηγος Πολ Βάλελι,υποστηρίζει ότι η σημερινή Τουρκία επιδιώκει την αναβίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο ίδιος πιστεύει πως η Τουρκία συνεργάζεται στενά με το ΙΚ και για αυτό πρέπει να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ.¨
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ήταν εδώ και καιρό προαποφασισμένο να δοθεί το σύνθημα για τον τεμαχισμό της Τουρκίας… λες και διάβαζαν όλοι τους τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ.
Όμως πάμε στα δικά μας…
Αυτοί που αποφάσισαν να διαλυθεί η Τουρκία δεν ήθελαν σε αυτή την χρονική συγκυρία μια ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΝΑΤΗ για να μην παίζει αποφασιστικά στο γεωπολιτικό κενό που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Οδηγήθηκε λοιπόν η ΕΛΛΑΔΑ ¨στην χώρα των θαυμάτων των μνημονίων¨ και κατάντησαν τον λαό της επαίτη.
¨Η Ελλάδα χώρα ανέργων και φτωχών
Ως μια χώρα ανέργων και φτωχών εργαζομένων και συνταξιούχων περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα, η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου.
«Κρίση και κανένα τέλος στον ορίζοντα: μόνο ένας στους τρεις Έλληνες ανήκει στο οικονομικά ενεργό μέρος του πληθυσμού.
Συγχρόνως οι συντάξεις βουλιάζουν. Και μόνο ένας στους δέκα ανέργους λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το κράτος», είναι το συμπέρασμα της γερμανικής εφημερίδας για το νέο κοινωνικό status quo που διαμορφώνεται στην Ελλάδα.
το χρέος τρομάζει .Παρά τα όσα λέγονται το χρέος αποτελεί το μεγάλο αγκάθι για την ελληνική οικονομία καθώς αγγίζει το δυσθεώρητο ποσό των 560 δισ. Ευρώ
Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα πρέπει να πορευθεί μέσα στους κόλπους της ΕΕ όπου συν την πίεση όλων αυτών έρχεται να προστεθεί και το ζήτημα του προσφυγικού…

Όλοι αυτοί οι γεωπολιτικοί παίκτες σε αγαστή συνεργασία με τους τοκογλύφους –Έμπορους των Εθνών μέσα σε αυτά που σκαρφίστηκαν δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας της ΕΚΠΛΗΞΗΣ που λέγεται ΘΕΟΣ.
Και όμως αυτοί δεν μπορούν πιστέψουν ούτε και στον ¨από μηχανής Θεό¨ γιατί το σχέδιο που εκπονήθηκε πάει καλά και βρίσκεται στο τέλος του.
Φυσικά όλα τα σχέδια μεταξύ των υπερφίαλων και κλεπτών των ανθρώπινων ζωών αποτυχαίνουν γιατί αφ ενός δεν έχουν ευλογία και αφ ετέρου γιατί στο τέλος μαλώνουν λόγω της απληστίας ποιος θα πάρει τα περισσότερα.
Ο οικονομικός πόλεμος που έφεραν στην Ελλάδα , οι προσφυγικές ροές που προωθήθηκαν βάσει σχεδιασμού εδώ αλλά και η εν αναμονή εμπλοκή στο ΑΙΓΑΙΟ και στα ΣΤΕΝΑ θα είναι η αυτοκτονία της Ευρώπης…
ΚΑΙ ΤΟΤΕ αρχίζουν οι ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ στην χώρα των ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
Βοήθεια μας ο εορτάζων ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ο Πρωτόκλητος
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

πηγη

Αμερικάνοι στρατηγοί ζητούν πλέον ανοιχτά την αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ!


ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΟΥΕΣΛΙ ΚΛΑΡΚ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
«Έχει θέση στο NATO η Τουρκία»; Αμερικανοί στρατηγοί ζητούν την αποβολή της Αμερικανοί στρατηγοί ζητούν να εκδιωχθεί η Τουρκία από το NATO και οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον ηγέτη της ως “μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας”! Προφανώς στο θέμα του προσφυγικού η Τουρκία δεν μπορεί να αγνοηθεί και η Ευρώπη πρέπει να έχει σχέσεις και επαφές με την ηγεσία της. Όχι όμως σχέσεις …εξάρτησης με παρακάλια. Ο Ερνογάν είναι υποχρεωμένος να συμβάλλει ουσιαστικά στην λύση του προβλήματος κι όχι να κοροϊδεύει όπως κάνει μέχρι σήμερα.
Το χειρότερο γι΄ αυτόν βέβαια είναι ότι αρκετοί και σημαντικοί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχουν καταλάβει ότι ο σουλτάνος κοροϊδεύει.
Δεν είναι μόνο ο γνωστός αμερικανός στρατηγός Γουέσλι Κλάρκ ,ο οποίος δήλωσε στο CNN :
«Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το ΙΚ δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια σουνιτική τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι στοχοποιεί τους σιίτες και αυτό σημαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί απειλή και για τις χώρες αυτές. Εξάλλου πάντα υπάρχει η σκέψη ότι η Τουρκία υποστηρίζει το ΙΚ. Κάποιος αγοράζει το πετρέλαιο που το ΙΚ πουλά, το πετρέλαιο που διοχετεύεται μέσω του εδάφους κάποιων. Για μένα περνά μέσω Τουρκίας, αν και οι Τούρκοι ποτέ δεν το παραδέχτηκαν».
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Sputnik ο απόστρατος αμερικανός υποστράτηγος Πολ Βάλελι,υποστηρίζει ότι η σημερινή Τουρκία επιδιώκει την αναβίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο ίδιος πιστεύει πως η Τουρκία συνεργάζεται στενά με το ΙΚ και για αυτό πρέπει να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται τέτοιες απόψεις. Κανείς δεν θα επιθυμούσε να δούμε την Τουρκία να απομακρύνεται κι άλλο από τη δύση . Αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται από την ικανοποίηση όσων απαιτεί ο σουλτάνος Ερντογάν και …ο υπασπιστής του Αχμέτ Νταβούτογλου. Είναι η Τουρκία που οφείλει να δώσει πράγματα και να αποδείξει ότι την ενδιαφέρει να μείνει κοντά στη δύση κι όχι να εξισλαμιστεί τελείως.
Onalert.gr

Συριακό ΓΕΣ:από τουρκικό έδαφος επλήγησαν θέσεις του συριακού στρατού……

0443
Θέσεις του συριακού στρατού επλήγησαν την προγούμενη νύχτα με πολλές ρουκέτες και οβίδες που προήλθαν από το όρος Jebel al-Aqra, που βρίσκεται επί τουρκικού εδάφους ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συριακού ΓΕΣ ο στρατηγός Ali Mayhoub.«Tην προηγούμενη νύχτα έντονα πυρά που στόχευαν ένα απόσπασμα του συριακού στρατού προήλθαν από το όρος  Jebel al-Aqra», δήλωσε ο Mayhoud , προσθέτοντας ότι « ο ανώτατος διοικητής του συριακού στρατού προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες μικας τέτοιας συμπεριφοράς».

O στρατηγός ομοίως κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποκτά πετρέλαιο και αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονταο από συριακό έδφος σε ευτελιστκές τιμές από τους τρομοκράτες με αντάλλαγμα την στρατιωτική υποστήριξη. »Διαπιστώσαμε ότι η τουρκική κυβέρνηση πρόσφατα αύξησε την υποστήριξή της στους τρομοκράτες όπως και τον βαθμό διοχέτευσης όπλων ,πυρομαχικών με αντάλλαγμα την παροχή εκ μέρους των τρομοκρατών φθηνού πετρελαίου που προέρχεται από τη Συρία και το Ιράκ. « 
Καταγγέλει ότι σύμφωνα με πληροφόρίες πιστοποιείται ότι τα μεταφορικά μέσα διακίνσης όλων αυτού του παράνομου φορτίου γίνεται ανεμπόδιστα από τους συνοριακούς σταθμούς στην Τουρκία χωρίς να υπόκεινται στον παραμικρό έλγχο.Οι αιτιάσεις της τουρκικής κτυβλερνησης ότι τα κονβόι ήταν ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν μυθεύματα  αφού αυτά χρησιμοποιήθηκαν για διακίνηση όπλων και πυρομαχικών προς τους τρομοκράτες αλλά και την διακομιδή ταρυματιών τρομοκρατών προς νοσηλευτικά κέντρα της Τουρκίας.Οι τουρκικές αρχές κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του συριακού στρατού « δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση στα συροτουρκικά σύνορα που διευκολύνει τους τρομοκράτες να περνούν από τη Συρία στην Ευρώπη και να διαπράτουν τρομοκρατικά εγκλήματα ».
Στη συνέχεια προειδοποιεί την διεθνή κοινότητα για την επικινδυνότητα που προκαλούν όλες αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας και ζητεί από αυτήν ν΄ασκήσει πίεση στην τουρκική κυβέρνηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.Η Συρία  «καλεί τη διεθνή κοινότητα ν΄αασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην Τουρκική Δημοκρατία και να την εξαωθήσει να διακόψει την υποστήριξή της άμεση ή έμμεση στη διεθνή της τρομοκρατίας» ανέφερε ο Ali Mayhoub.sana RT 28/11/15
Προς επίρρωση των λεγομένων του πρώην σύμβουλος της ιρακινής εθνικής ασφάλειας ο Mowaffak al-Rubaie καταγγέλει επίσης ότι το πετρέλαιο του Ιράκ και της Συρίας οι τρομοκράτες τζιχαντιστές το πουλούν στην μάυρη αγορά της Τουρκίας 20 δολάρια το βαρέλι στο ήμισυ της τιμής του αργού πετρελαίου στην διεθνή αγορά.

dimpenews.com          http://dimpenews.com/2015/11/28/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%cf%83%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%b4%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3/