ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ


 
Ἀνωνύμου
Παιδιά μου,
Σᾶς ζητᾶμε συγνώμη γιὰ τὴν ἀνεπάρκειά μας νὰ διαχειριστοῦμε τὸ μέλλον σας.
Προδοθήκαμε ἀπὸ τὴν γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου καὶ πιστέψαμε ὅτι τὸ σύνθημα … «ψωμὶ παιδεία ἐλευθερία» μὲ τὴν ὁρμὴ τῆς νεότητας, τὸ ὅραμα θὰ γινόταν πραγματικότητα.
Δυστυχῶς οἱ ὁραματιστὲς καὶ γνήσιοι ἀγωνιστὲς ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ βρωμιὰ καὶ συναλλαγὴ καὶ ἔμειναν οἱ κάποιοι ποὺ ἐξαργύρωσαν τὸν ἀγώνα μὲ θέσεις καὶ χρῆμα. Οἱ γραβάτες ἀντικατέστησαν τὰ ζιβάγκο καὶ τὰ burberry/s καὶ τὰ συνολάκια τὸ casual ντύσιμο. Ἀπὸ τὰ δωράκια τῶν 500.000 δρχ ἄρχισε τὸ μεγάλο φαγοπότι καὶ τρώγοντας ἄνοιξε ἡ ὄρεξη ἀφοῦ κανεὶς δὲν τιμωρήθηκε τότε, οὔτε καὶ τώρα.
Σᾶς ἔκαναν νὰ πιστέψετε ὅτι εὐημερεῖτε ἀφοῦ δανειζόμενοι σᾶς ἔδιδαν ἐλάχιστες παροχὲς καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἔφτιαξαν περιουσίες καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα πληρωμῆς τοῦ χρέους, τὸν λογαριασμὸ τὸν ἔστειλαν σὲ ὅλους μας καὶ ὄχι μόνο. Ἔβαλαν ὑποθήκη τὰ σπίτια μας δηλαδὴ τὴν πατρίδα τὴν Ἑλλάδα.

Παιδιά μου,
Δυστυχῶς τὸ βάρος τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν ζυγό, πέφτει σὲ ἐσᾶς. Ἡ ἀδύναμη καρδιά μας δὲν εἶναι σὲ θέσει γιὰ ἀγῶνες, οὔτε καὶ τὰ χρόνια μας πολλὰ γιὰ νὰ ζήσουμε καὶ νὰ δοῦμε τὴν καταστροφή σας.
Ἐσεῖς ὅμως, ποὺ τὸ μέλλον σᾶς ἀνήκει πρέπει νὰ ἀναθεωρήσετε τὶς στρατηγικές σας νὰ ὀργανωθεῖτε καὶ νὰ ξεσηκωθεῖτε.
Νέοι καὶ νέες, ἐργαζόμενοι καὶ ἄνεργοι, φοιτητὲς δῶστε τέλος στὸν πολιτικὸ εὐνουχισμὸ ποὺ σᾶς ἐπέβαλαν μέσω τηλεόρασης. Κατήργησαν τὶς ἀξίες. Ἀντικατέστησαν τὴν σκέψη μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὰ ἰδανικὰ μὲ τὴν ὕλη. Τὸ ὅραμα μὲ τὸ παρόν. Τὴν ἀνθρωπιὰ μὲ τὴν ἀδιαφορία. Τὴν φύση μὲ τὸ τσιμέντο. Δημιούργησαν ἐμπορικὰ κέντρα ὅπου σας ἐγκλώβισαν καὶ συνωστίζεστε ὅπως τὰ κοτόπουλα στὸ ὀρνιθοτροφεῖο ποὺ τὰ ἑτοιμάζουν γιὰ σφαγή. Ὅ,τι βλαπτικὸ γιὰ τὴν χώρα τὸ παρουσιάζουν σύγχρονο καὶ προοδευτικό. Ἀντικατέστησαν τὶς ἐπιγραφὲς τῶν καταστημάτων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα μὲ ξένες. Κάθε εὐρὼ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν τσέπη σας πηγαίνει στὸ κεφάλαιο ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῶν ξένων ἐταιριῶν τῶν μεγάλων καταστημάτων τῶν ἐμπορικῶν κέντρων καὶ ὄχι στὸν μικρὸ Ἕλληνα ἐπιχειρηματία ποὺ εἶναι ὁ ἱστὸς τῆς οἰκονομίας μας.
Πιέστε τὸν καφέ σας μὲ 1 εὐρὼ στὸ καφενεῖο ἀντὶ γιὰ 4 εὐρὼ μὲ τὸ μπισκοτάκι στὴν καφετέρια. Ἢ τὴν μπύρα 2 ἀντὶ 5 εὐρώ. Σᾶς κοροϊδεύουν δὲν τὸ βλέπετε;
Πηγαίνετε στὰ σινεμὰ τῆς περιοχῆς σας ὅπου θὰ δεῖτε καὶ κάποιο φίλο νὰ πεῖτε μία κουβέντα, νὰ γνωρίσετε τὸν γείτονα, τὸν ἄνθρωπο ποὺ τόσο ἀπομακρυνθήκατε. Ἀντικαταστῆστε τὴν greeklish γραφὴ στὰ SMS μὲ τὴν ἑλληνικὴ γιατί θὰ ξεχάσετε τὴν γλώσσα σας. Διαβάστε τὴν Ἱστορία μας, παλαιῶν ἐκδόσεων, ὄχι τὶς νέες, γραμμένες ἀπὸ ἀνθέλληνες. Δεῖτε τὴν Θρησκεία μας μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεως ὅπως τὴν γνωρίσατε ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας καὶ ὄχι μὲ τὴν συμπεριφορὰ κάποιων ἀνυπόληπτων φαρισαίων. Ἀντὶ νὰ μιμεῖστε τὴν κουλτούρα καὶ τρόπο ζωῆς τῆς Δύσης, δημιουργεῖστε τὴν δική σας Ἑλληνική, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα ἦταν αὐτὴ ποὺ διέδωσε τὸν πολιτισμὸ στὴν Δύση.
Ἀναζητήσατε τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ ὄχι τὰ παραπλανητικὰ καὶ πρόσκαιρα πρότυπα ποὺ σᾶς παρουσιάζουν οἱ τηλεοράσεις προκειμένου νὰ σᾶς ἀφαιρέσουν τὴν κριτικὴ σκέψη.
Φοιτητὲς, ἔχετε κάνει τὰ Πανεπιστήμια παραρτήματα τῶν κομμάτων. Στὶς ἐγγραφὲς τῶν νέων φοιτητῶν προσπαθεῖτε σὰν τὶς ταβέρνες τῆς Βάρης νὰ πιάσετε πελάτη.. . Ὅσοι ἀνήκουν σὲ κομματικὲς παρατάξεις ἐκμεταλλεύονται ἀφελεῖς γιὰ νὰ προωθήσουν τὴν καριέρα τους σὲ κομματικοὺς μηχανισμούς. Στὶς φοιτητικὲς ἐκλογὲς ὀργανωθεῖτε καὶ μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς ἐκπροσωποῦν κόμματα τῆς μειοψηφίας, ποὺ τὸ ἐνδιαφέρον τους εἶναι κομματικό, καθαρὰ παραταξιακό, ποὺ σᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀτελείωτες ἀπεργίες ποὺ εἶναι εἰς βάρος σας. Δὲν ἀντιληφθήκατε ὅτι τὰ προεδρεῖα τους εἶναι τὸ βῆμα τους γιὰ πολιτικὴ καὶ βουλευτικὴ καριέρα κάποιων ποὺ χωρὶς ἔνσημα ἐργασίας θέλουν νὰ διοικήσουν τὴν χώρα; Ψηφίστε ὅλοι καὶ ἀλλάξτε τοὺς συσχετισμοὺς δυνάμεων.
Δῶστε ὅραμα καὶ ἀγωνιστεῖτε. Διῶξτε τοὺς γενίτσαρους τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐργολαβικὰ ἔχουν ἀναλάβει τὴν κατεδάφιση τῆς Ἑλλάδος Ἔχουμε ἔλλειψη ἡγετῶν. Τὰ ὑπάρχοντα κόμματα ἢ μὲ τὴν ξύλινη γλώσσα ἢ μὲ τὶς συναλλαγές τους δὲν ἐκπροσωποῦν πλέον τὸν λαό.
Ἡ μόνη σας καὶ δικὴ μας ἐλπίδα εἶναι νὰ βγεῖ ἀπὸ σᾶς ἕνας Μακρυγιάννης, ἕνας Καποδίστριας ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν ὁδὸ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς προόδου. Δὲν ὑπάρχει βοήθεια ἀπὸ ἔξω χωρὶς ἀντάλλαγμα. Οἱ μεγάλες δυνάμεις μᾶς πούλησαν στὸν ἀγώνα τοῦ 1821 καὶ μόνοι μας διώξαμε τοὺς Τούρκους κατακτητές. Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ διώξετε τοὺς οἰκονομικοὺς κατακτητὲς τῆς χώρας. Νὰ εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα ποὺ σκεπάζει τὸν Τάσο Παπαδόπουλο. Ἀγνόησε τὶς ἀπειλὲς γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν καὶ ἡ Κύπρος σώθηκε.
Κρατεῖστε τὴν ζωὴ καὶ τὴν πατρίδα στὰ χέρια σας.
Μπορεῖτε!!!
To «Ξεσηκωθεῖτε, ὀργανωθεῖτε, ἀντισταθεῖτε» κάντε τὸ πράξη!

Σάλο προκαλεί η «αναγκαστική άμβλωση» σε έγκυο επτά μηνών στην Κίνα
Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση μίας 23χρονη στην κινεζική επαρχία Σανσί που φέρεται να εξαναγκάστηκε από τις τοπικές υπηρεσίες σε άμβλωση ενώ ήταν επτά μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, καθώς δεν μπορούσε να πληρώσει το πρόστιμο των 40.000 γιουάν (4.880 ευρώ) που επιβάλλεται σε όσες γυναίκες δεν σέβονται την πολιτική του ενός παιδιού.

Φωτογραφία της εγκύου με το ματωμένο έμβρυο δίπλα της δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο (Προσοχή είναι σκληρό το περιεχόμενο) ξεσηκώνοντας την οργή πολιτών και οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων..

Η Εθνική Επιτροπή Οικογενειακού Προγραμματισμού της Κίνας δηλώνει ότι θα εξετάσει τη γνησιότητα της φωτογραφίας και της καταγγελίας, δεσμευόμενη ότι εάν όντως έλαβε χώρα το περιστατικό θα τιμωρηθούν οι τοπικές υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού.

Βάσει της καταγγελίας, η Φενγκ Τζιαμέι από την επαρχία Σανσί οδηγήθηκε διά της βίας στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ένεση για να θανατωθεί το έμβρυο στις 2 Ιουνίου. Φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τη μητέρα και το νεκρό παιδί στο κρεβάτι του νοσοκομείου αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο μία εβδομάδα αργότερα.

Ο σύζυγος της Φενγκ δήλωσε στην εφημερίδα Global Times ότι πέντε άνδρες χορήγησαν διά της βίας την ένεση στην 23χρονη, δένοντάς της τα μάτια και αναγκάζοντάς να υπογράψει ότι συναινεί στην άμβλωση.

Οι τοπικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η άμβλωση διενεργήθηκε βάσει νόμου με τη συναίνεση της εγκύου, γεγονός που διαψεύδει η οικογένειά της.

Χρήστες του Διαδικτύου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, συγκρίνοντας τους υπεύθυνους της αναγκαστικής άμβλωσης με τους ναζί.

Η πολιτική του ενός παιδιού ισχύει από την δεκαετία του 1970 στην Κίνα και στο πλαίσιό της οι αναγκαστικές αμβλώσεις είναι πολύ συνηθισμένες. Οι Κινέζοι που ζουν στις πόλεις μπορούν να αποκτούν μόνο ένα παιδί και αυτοί που ζουν στις αγροτικές περιοχές δύο εφόσον το πρώτο είναι κορίτσι.
πηγή: Τα ΝΕΑ

Σχ. ΚΟ: Διάβασε το συγκλονιστικό για το τι συμβαίνει στην Κίνα, με την οποία όλοι θέλουν να έχουν «καλές σχέσεις». (Εάν ήταν άλλο κράτος θα είχε ξεσηκωθεί η υφήλιος από τους «ανθρωπιστές». Τι υποκρισία Θεέ μου…)  :

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Το είδα στο ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΦΡΕΣΚΟ...!!! ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ... ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ...!!!


  Αντιγράφουμε από το borioipirotika.blogspot.gr 


Την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που παραχώρησε στον Αλβανό δημοσιογράφο Niko Ago (ΝΑΙ ΑΥΤΟΝ!), φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της η σημερινή SHQIP. Οι συντάκτες της εφημερίδας, όχι τυχαία, επέλεξαν για τίτλο  "Αλέξης Τσίπρας: Η λύση μου για τα σύνορα με την Αλβανία."


Παραθέτουμε τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις με Ελληνοαλβανικό ενδιαφέρον:

Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα έχουν "βαλτώσει". Τι σχεδιάζετε να κάνετε για την αναγένησή του κύριε Τσίπρα;

Δεν θέλουμε "παγωμένες" σχέσεις με κανέναν από τους γείτονές μας. Θέλουμε διμερείς σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σχέσεις επί του πραγματικού. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι όταν ηττήθηκε ο εθνικισμός και των δύο μερών, χρησίμευσε ως βασικός παράγοντας για την εδραίωση των διμερών σχέσεων, όπως λόγου χάρη για την μετανάστευση. Από την ενίσχυση των σχέσεων, μόνο κερδισμένες μπορούν να αναδειχθούν οι δύο χώρες μας. Όχι μόνο σε επίπεδο αρμονικής συνύπαρξης, αλλά και μια σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος ανάπτυξης.
Θα γνωρίζετε κ. Τσίπρα, ότι μεταξύ των δύο χωρών ακόμη παραμένει μετέωρη η υπογραφή της συμφωνίας των θαλάσσιων υδάτων. Αν αναλάβετε την διακυβέρνηση, σκοπεύετε, να αρχίσετε νέες διαπραγματεύσεις με την Αλβανική πλευρά;

Πρωτεύων στο πρόγραμμά μας είναι να αρχίσουμε άμεσα τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες γειτονικές χώρες, με σκοπό μετά την υπογραφή των διμερών συνθηκών, να αρχίσει ο καθορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της κάθε χώρας. Αυτές οι διαδικασίες θα προχωρήσουν βάση του Διεθνούς Δικαίου καθώς και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σχολιασμός σχετικά με την ερώτηση: θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κ. Ago ότι δεν εκκρεμή καμία υπογραφή, καθώς οι Πρωθυπουργοί Καραμανλής και Μπερίσα, και οι Υπ.Εξωτερικών Μπακογιάννη και Μπάσα υπέγραψαν από κοινού τη συμφωνία την οποίο ακύρωσε μονομερώς (και παράνομα) το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας

Σχολιασμός σχετικά με την απάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: ο κ. Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θα αρχίσει νέες διαπραγματεύσεις για τα θαλάσσια ύδατα, παρόλο που υπάρχει ήδη διακρατική συμφωνία που δεσμεύει την Αλβανία. Σημειώνουμε ότι και οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ μετά την κα. Μπακογιάννη έμειναν σταθεροί στη θέση ότι η υπάρχουσα "Συμφωνία των θαλάσσιων υδάτων" είναι σε ισχύ και δεσμεύει την Αλβανία.

Κύριε Τσίπρα, αν και όπως λέτε είναι πολύ νωρίς να πείτε κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό: αν μετά την 17η Ιούνη αναλάβετε τον πρωθυπουργικό θώκο, είναι στα σχέδιά σας μια επίσκεψη στην Αλβανία;

Είναι πράγματι νωρίς, ορθά προβλέψατε την απάντηση. Όλες οι ενέργειές μας έχουν επικεντρωθεί στις εκλογές της 17ης Ιουνίου και στα μετεκλογικά βήματα που πρέπει να γίνουν, αν το αποτέλεσμα είναι εκείνο που περιμένουμε. Δηλαδή μια ήττα των κερδοσκοπικών δυνάμεων και των δυνάμεων της κοινωνικής καταστροφής και μια μεγάλη νίκη για την αριστερά και τον ελληνικό λαό. Τα άλλα έπονται. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΙ ΑΠΛΥΤΟΙ... ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ...!!! ΟΙ ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ...!
Σας ενημερώνουμε πως τον τελευταίο καιρό δεκάδες προφιλ Ελλήνων πατριωτών στο facebook δέχτηκαν φασιστική επίθεση από τον αναρχικό χώρο . Στόχος τους είναι η φίμωση των πατριωτών, αυτά είναι τα "δημοκρατικά" τους αισθήματα βλέπετε , έχουν πάθει λύσσα οι ακραίοι αυτοί ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ! 
Εμείς μετά από αυτές τις επιθέσεις που δεχτήκαμε από τον αναρχικό χώρο αρχίσαμε εντατική έρευνα για να εντοπίσουμε αυτά τα άτομα,.(τα βρήκαμε όπως θα δείτε παρακάτω) . Για να μπούμε λοιπόν στο ψητό ... Ενημερώνουμε πως έχει γίνει ήδη καταγγελία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος , θα ακολουθήσουν μηνύσεις και αγωγές .Θα ενημερωθεί και το facebook. Είναι αδύνατον να χαθούν τα ίχνη τους αφού τα IP τους είναι φακελωμένα ... θα απαιτήσουμε να ασκηθεί εισαγγελική παρέμβαση και τα άτομα αυτά να βγουν στην δημοσιότητα με σκοπό να σταματήσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που γίνεται πίσω από μια ανωνυμία ή ακόμα καλύτερα , πίσω από μία "κουκούλα" !
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ FB ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : 
http://www.facebook.com/groups/299142576837765/ (την έχουν κάνει μυστική για αυτό δεν μπορείτε να την δείτε ) 
Ακολουθούν μερικά προφιλ αναρχικών που αναρτούν Έλληνες πατριώτες και πατριωτικές ομάδες στην παραπάνω μυστική ομάδα : 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : 
Πάρτε και μία γεύση για να δείτε και τι περίπου ανεβάζει στο προφιλ του αυτός ο "λεβεντοανάρχας" : 


ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΔΕΝ ΛΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΙΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΙΑ: 

Στην παρακάτω φωτογραφία γίνεται ένας "επιστημονικός " διάλογος με θέμα πως θα κλείσουν "φασίστες " δηλαδή πατριωτικά προφιλ με ελληνικές σημαίες (ακολουθούν τα προφιλ τους) : 

ΕΔΩ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΑΛΩΝΕΙ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΤΟΝ "ΛΑΟ" ΤΟΥ:

ΕΔΩ Η ΚΟΠΕΛΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΡΩΤΑΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ " ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΦΙΜΩΣΕΙ ΚΟΣΜΟ :

ΕΔΩ ΛΕΕΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ" ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΣ:

ΕΔΩ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΠΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ " ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΦΙΜΩΝΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΠΡΙΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ:

ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΩΣ ΠΑΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ , ΤΑ ΦΥΝΤΆΝΙΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ , ΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ :

enwtheite.blogspot.com

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ... ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΛΕΞΟΤΑΝΙΛ (Ή ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑ) ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ... ΓΕΛΑΚΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΣΙΤΑ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ


ΠΗΓΗ

ΜΟΝΟ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ...!!! ΤΡΙΑ ΛΑΘΡΟΖΩΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΒΙΑΣΑΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩ...!!!


Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι μια 22χρονη κοπέλα από την Ολλανδία, η οποία, όπως η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία, τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις αγνώστους στην Κω.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, επέστρεφε στο ξενοδοχείο της, όταν άγνωστοι την πλησίασαν, την ακινητοποίησαν και τη βίασαν.

 Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπή και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.zougla.gr

Ο ΣΥΡΙΖΑ σπρώχνει έξυπνα τη ΝΔ στην κυβέρνηση..


Η ανυπομονησία της ηγετικής ομάδας της ΝΔ για ανάληψη της εξουσίας, και η θεσιλαγνεία της, δεν την αφήνουν να δει τι ακριβώς την περιμένει. Από την άλλη πλευρά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κτίζει έξυπνα τις επόμενες δεκαετίες της Αριστεράς στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανείς αφελής μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που να πιστεύει ότι.......


η ένδυση υπουργικού κουστουμιού και η όρκισή του ως υπουργού θα του εξασφαλίσει αυτόματα το πολιτικό του μέλλον ή ότι θα μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα που επισώρευσαν τα δύο μνημόνια. Ούτε φυσικά θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναμιχθεί με ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.


Η επιλεγμένη αναφορά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα στη δημόσια τηλεόραση, ότι «το νόμισμα δεν είναι φετίχ», καθώς η έκφραση απορίας για το «αν έχει σημασία αν θα είναι ευρώ ή δραχμή», αλλά και η συνδυασμένη δήλωση του κ. Λαφαζάνη στον real FM, ότι…. «μπορούμε να αντέξουμε και διακοπή της χρηματοδότησης από την τρόϊκα», μερικά μόλις εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές, είναι φανερό (εκτός και αν είναι κανείς πολιτικά τυφλός), ότι δίνουν ένα ελαφρό σπρώξιμο της ΝΔ προς την πρωτιά και την κατάληψη της εξουσίας.


Είναι βέβαιο πως η ηγεσία της ΝΔ, μπροστά στην επιθυμία της για εξουσία, θα πιαστεί από αυτές τις δηλώσεις και θα τις κάνει σημαία, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι έτσι πατά την «πεπονόφλουδα» που της πέταξε ο κ. Τσίπρας. Δεν αντιλαμβάνεται άραγε ότι τυχόν ανάληψη της εξουσίας από την ΝΔ τώρα αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι θα οδηγήσει στην προδιαγεγραμμένη πλήρη οικονομική αποτυχία και εξαθλίωση του λαού, ταυτόχρονα θα οδηγήσει και την Δεξιά σε μονοψήφια ποσοστά παρέα με το νεοΠΑΣΟΚ, αφήνοντας την Αριστερά (στην ουσία δηλαδή το παλαιό ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεταλλάχτηκε) να κάνει πολιτικό παιχνίδι πάνω στη λαϊκή εξαθλίωση για τις επόμενες δεκαετίες. Το μνημόνιο καίει όσους προσπαθούν να το διαχειριστούν.


Μια λύση μένει στη ΝΔ. Να απαιτήσει τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης με την συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αν αυτό έχει ως τίμημα την μη πρωθυπουργοποίηση του κ. Σαμαρά, ακόμα κι αυτό θα πρέπει να το δεχτεί. Διαφορετικά θα εξαφανιστεί μια ολόκληρη παράταξη, προς χάριν του παλαιού και έμπειρου ΠΑΣΟΚ.


Πέτρος Χασάπης


olympia.gr/

ΜΠΑΡΑΖ ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ...


Κοσμήματα μεγάλης αξίας άρπαξε ένοπλος από κοσμηματοπωλείο στους Αμπελόκηπους, ενώ κλοπή με λεία μεγάλο χρηματικό ποσό σημειώθηκε σε εταιρεία τροφίμων στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Η ένοπλη ληστεία έγινε χθες, λίγο πριν από τις 21.00 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Αργολίδος και Λουίζης Ριανκούρ, στους Αμπελόκηπους.

Άγνωστος εισήλθε σε κοσμηματοπωλείο, με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον ιδιοκτήτη και απέσπασε κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στις 04.05 στον Άγ. Στέφανο, στην οδό Τραπεζούντος 76, τέσσερις άγνωστοι διέρρηξαν την εταιρεία τροφίμων ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕΒΕ και αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο, ανοίγοντάς το με τη μέθοδο του οξυγόνου, το ποσό των 200.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώθηκαν ακόμα τρεις ληστείες, σε κατάστημα ψιλικών στον Κολωνό, εις βάρος οδηγού ταξί στις Αχαρνές και σε περίπτερο στου Ζωγράφου.  zougla.gr

Μάχη ψήφο-ψήφο με νικητή την ... Χρυσή Αυγή!


Ψήφο-ψήφο δίνεται η μάχη μέχρι την στιγμή αυτή σε όλη την Ελλάδα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ να δείχνει να υπέρέχει στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές και τον ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει πολύ καλά στα αστικά κέντρα και ειδικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Πιέζεται εξαιρετικά το ΠΑΣΟΚ που δεν θα είναι υπερβολή αν κατρακυλήσει στην τέταρτη θέση αν η πίεση από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ τον σπρώξει κάτω από 8%, καθώς ... η Χρυσή Αυγή, όπως πρώτο και μόνο τόλμησε να γράψει το defencenet.gr, όχι μόνο - με το γνωστό επεισόδιο Κασιδιάρη-Δούρου-Κανέλλη - δεν έχει πάθει ζημιά, αλλά αντίθετα κάποιες έρευνες την φέρνουν να συγκεντρώνει μεταξύ 7-9%!

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που δίνουν πρώτη τη ΝΔ είναι χωρίς αναγωγή επί των αναποφάσιστων και αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποκλίνουσες από το πραγματικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου. Σε ορισμένες έρευνες δημοσκοπήσεων οι αναποφάσιστοι εμφανίζεται να ξεπερνούν το 15%, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι σήμερα ή είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν απλά αυτοί που δεν επιθυμούν να δηλώσουν τι θα ψηφίσουν ή αυτοί που έχουν αποφασίσει τις ΔΕΝ θα ψηφίσουν!

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κομμάτι εκείνο του εκλογικού σώματος, που δηλώνει ότι έχει αποφασίσει για την Κυριακή, η ΝΔ είχε βραχεία κεφαλή έναντι του ΣΥΡΙΖΑ  της τάξης της μίας έως δύο μονάδων μέχρι και χτες.

Όμως οι σημερινές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το προβάδισμα έχει εξανεμιστεί, ενώ στο κομμάτι των αναποφάσιστων, η ποιοτική ανάλυση – με βάση δηλαδή τις πιθανότερες επιλογές των ψηφοφόρων αυτών, εάν τελικά πάνε στην κάλπη – η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής και ικανή σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις να τον οδηγήσει στην επικράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτιμήσεις των περισσοτέρων δημοσκοπήσεων είναι ότι δύσκολα το πρώτο κόμμα θα ξεπεράσει την οροφή του 30%.

Σταθερή εμφανίζεται και η Δημοκρατική Αριστερά, κοντά στα προηγούμενα ποσοστά της, ενώ μικρή - λογική - κάμψη παρατηρείται στους Ανεξάρτητους Έλληνες που έχουν "αέρα" αφού το 10,6% των προηγούμενων εκλογών τους δίνει το πεεριθώριο να απωλέσουν κάποιες μονάδες χωρίς να υπάρξει σοβαρό θέμα (έγιναν κρίσιμα επικοινωνιακά λάθη που φρενάρισαν την δυναμική, αλλά γενικά δεν έχουν πρόβλημα), ενώ το ΚΚΕ πάει άπατο, όπως και το ΛΑΟΣ, οι Οικολόγοι, η Δράση κλπ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Μέλη της Χρυσής Αυγής κλήθηκαν σε λαϊκή αγορά για την αποκατάσταση της τάξης

Την βοήθεια της Χρυσής Αυγής ζήτησαν οι πωλητές και οι καταναλωτές στη λαϊκή αγορά της Γαστούνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούσαν αλλοδαποί, τσιγγάνοι και παράνομοι μικροπωλητές.

Νωρίτερα οι πωλητές και οι καταναλωτές είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα. Μετά το τηλεφώνημα στην Χρυσή Αυγή μια ομάδα από 7-8 άτομα, μέλη του κόμματος από τον Πύργο, έφτασαν στη λαϊκή και στην θέα τους όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες άλλαξαν πολλά με τους αλλοδαπούς, τους τσιγγάνους και τους παράνομους μικροπωλητές τα αποχωρούν από την λαική, ενώ για όσες ώρες παρέμεινε η ομάδα στην περιοχή, δεν συνέβη το παραμικρό.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ : «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ»!!!
Οι ειδήσεις :
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΣΗΜΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΝΕΑ (ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ")

Η απάντηση σε όλα αυτά...


...και φυσικά του γέροντα Παΐσιου...

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: "ΤΑ ΜΜΕ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΡΦΙΝ"


«Δεν βλέπει νίκη ΣΥΡΙΖΑ» στις εκλογές και δεν πρόκειται να δώσει «ψήφο ανοχής» σε κυβέρνηση Ν.Δ, ξεκαθάρισε μιλώντας στη web tv του ΘΕΜΑτος, και στον Διευθυντή Σύνταξης του Πρώτου Θέματος Μπάμπη Κούτρα και στον συντάκτη Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο Γ.Γ της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.
Ο κ.Μιχαλολιάκος που έσπασε το εμπάργκο προς τα μέσα ενημέρωσης, μετά το επεισόδιο Κασιδιάρη – Κανέλλη στον Αντέννα μίλησε εφ΄όλης της ύλης και επανέλαβε πως το κόμμα του θα συνεχίσει να δίνει «μάχες» όπου χρειάζεται … «ακόμη και στο βουνό». O ίδιος ζήτησε «διόρθωσης» του Συντάγματος, ενώ χαρακτήρισε αντισυνταγματικές τις συσκέψεις με τους πολιτικούς αρχηγούς υπό τον ΠτΔ μετά τις εκλογές της 6ης Μάιου.
Όσον αφορά τη χειροδικία Κασσιδιάρη αρνήθηκε να την καταδικάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως : «τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν περισσότερο με το μάγουλο της Κανέλλη παρά με τους νεκρούς της Μαρφίν», ενώ κάλυψε και τις πρόσφατες δηλώσεις Παναγιώταρου για «φάπες εντός της βουλής».
Για τα πρόσφατα επεισόδια βίας κατά μεταναστών, ο Γ.Γ της Χρυσής Αυγής τα αποδοκίμασε ευθέως, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι αποτέλεσμα προβοκάτσιας. Τέλος επανέλαβε πως τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας, στη ζώνη του ευρώ. «Δεν θα περιφρονήσουμε τον λαό. Θα περιφρονήσουμε αυτούς που περιφτόνησαν τον λαό»
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ είπε "πως θα κάνουν επανάσταση; με τους συνεργάτες του Άκη; Αστεία πράγματα..."κατέληξε

ΠΗΓΗ

Κλαίνε στο γηροκομείο οι παππούδες…κλείνει και τους πετάνε στον δρόμο!(ΒΙΝΤΕΟ)

ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟY ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...


"Χθες βράδυ άγνωστοι κατέστρεψαν στην Μεσούντα Άρτας το μνημείο του Άρη Βελουχιώτη.
Η αστυνομία ενεργεί έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν συλληφθεί οι υπαίτιοι. Είμαστε σίγουροι ότι πίσω από αυτή την άνανδρη και θρασύδειλη επίθεση βρίσκονται ακροδεξιοί και φασίστες, οπαδοί της τυφλής και ανεξέλεγκτης βίας σαν αυτή που είδαμε την περασμένη βδομάδα σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, σαν αυτή που βλέπουμε καθημερινά στις γειτονιές της Αθήνας σεβάρος μεταναστών, και αριστερών, σαν αυτή που επαγγέλλονται οι εχθροί της δημοκρατίας, οι νοσταλγοί του ναζισμού, της μισαλλοδοξίας και του βάρβαρου ολοκληρωτισμού.
Αυτοί που προσπάθησαν να σπιλώσουν τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή και λαϊκού ηγέτη Άρη Βελουχιώτη, μόλις τρεις μέρες πριν την ιστορική επέτειο της συμπλήρωσης 67 χρόνων από τον τραγικό θάνατό του και μαζί μ΄ αυτόν και τους χιλιάδες ανώνυμους αγωνιστές της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προκοπής αυτού του τόπου, δεν δείχνουν με αυτή τουςτην πράξη παρά τον φόβο και τον πανικό τους, μπροστά στην ραγδαία άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Η άνοδος αυτή όμως όχι μόνο δεν πρόκειται να ανακοπεί με τέτοιες πράξεις βίας, αλλά αντιθέτως η λαϊκή μύνη και κατακραυγή θα συμπαρασύρει και θα εξαφανίσει όλους αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Η μνήμη των αγώνων του λαού μας και οι ιδέες της ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν σπιλώνονται από τέτοιες αποτρόπαιες ενέργειες. Η νίκη θα είναι δική μας. Η νίκη θα είναι του λαού!!!"

"Αν η Ελλάδα δεν μας αναγνωρίσει ας ξεχάσει ...τα σημερινά σύνορά της"


Προκλητικές δηλώσεις του προέδρου του λεγόμενου «Παγκόσμιου Μακεδονικού» Κογκρέσου -και επιστήθιου φίλου του Ν.Γκρουέφσκι- στις οποίες κάνει λόγο ακόμη και για «διάλυση της Ελλάδας»!

 Σε εξαιρετικά προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τοντόρ Πετρόφ, πρόεδρος του αποκαλούμενου «Παγκόσμιου Μακεδονικού Κογκρέσου», ο οποίος μιλώντας στο...  επονομαζόμενο «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» είπε πως αν η Αθήνα δε αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ άμεσα ως «Μακεδονία» θα ανοίξει το «κουτί της Πανδώρας» και η Ελλάδα θα πρέπει να ξεχάσει τα σημερινά σύνορά της καθώς θα διαλυθεί!

Ο Πετρόφ επιμένει στις ψευδείς θέσεις της σκοπιανής ελίτ ισχυριζόμενος ότι η λέξη «Έλληνας» δεν έχει να κάνει με το έθνος, καθώς δεν υπάρχει Ελληνική εθνικότητα. «Η λέξη ‘Έλληνας’ είναι συνώνυμη του Χριστιανού» δηλώνει ο Πετρόφ.

«Όταν η Ελλάδα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, με όλες τις εθνικότητες που ζουν σε αυτή (όπως υποστηρίζει αυτή έρχεται σύντομα) η χώρα θα αλλάξει για πάντα. Τα εδάφη τους θα διαιρεθούν μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων» δηλώνει με βεβαιότητα.

Ο Πετρόφ κάνει δε λόγο για τη «γενοκτονία» που υπέστησαν οι «Μακεδόνες» κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων η οποία μάλιστα συνεχίζεται και σήμερα. «Η Αθήνα θα λογοδοτήσει γι’ αυτό» αναφέρει.

Ο πρόεδρος του αποκαλούμενου «Παγκόσμιου Μακεδονικού Κογκρέσου» δηλώνει ακόμη ότι η Χρυσή Αυγή «είναι η καρδιά της Ελλάδας». «Χωρίς το ‘ναζιφασισμό’ η Ελλάδα δε θα υπήρχε. Ο ‘ναζιφασισμός’ υποστηρίζεται διαρκώς από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Για το λόγο αυτό, η Αθήνα ζητεί την αλλαγή της ονομασίας μας. Αλλά καμία αλλαγή δεν θα σώσει την Ευρώπη ούτε την ψεύτικη Ελλάδα» δηλώνει.
Ο Τοντόρ Πετρόφ υποστήριξε επίσης πως οι Βρυξέλλες πληρώνουν την Αθήνα με 2 δισ. ευρώ ετησίως για να καταστρέφει ‘Μακεδονικά αρχαιολογικά ευρήματα’ ή να τα κρύβουν σε μυστικές αποθήκες!!

 http://greece-salonika.blogspot.com/2012/06/blog-post_3403.html#ixzz1xffv3Lql

Ε.Βενιζέλος: "Ποια Χρυσή Αυγή; Η Αριστερά έφερε τη βία"


Αφοριστικός ο Ε.Βενιζέλος κατά της Αριστεράς και της πολιτικής βίας που έχει φέρει στη ζωή του τόπου, πολύ πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται οι αντισυμβατικές μέθοδοι της Χρυσής Αυγής: Ας δούμε τι δήλωσε στην σχετική συνέντευξη στο protothema.gr:

 -   Γ. Αντύπας: Πρόβλημα εθνικού διχασμού υπάρχει κ. Πρόεδρε;

·    Ευ. Βενιζέλος: Υπάρχει, είναι προφανές. Εδώ αναπτύχθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες ένα φαινόμενο διάχυτης βίας στην κοινωνία, έντασης.

·    Γ. Αντύπας: Κινδυνεύει η Ελλάδα;

·    Ευ. Βενιζέλος: Κινδυνεύει η Ελλάδα από τον εαυτό της.

·    Γ. Αντύπας: Από τη Χρυσή Αυγή;

·    Ευ. Βενιζέλος: Ποια Χρυσή Αυγή; Τη βία την πολιτική, την ένταση, το προπηλακισμό, τις αντισυγκεντρώσεις, δεν τα έφερε στην πολιτική ζωή ο κ. Μιχαλολιάκος ούτε ο κ. Κασιδιάρης. Τον έχουν φέρει από τ’ αριστερά. Μια συγκεκριμένη ριζοσπαστική λαϊκιστική αντίληψη.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Το ΥΠΟΙΚ εξαπολύει... κυνηγητό για όσους δεν πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ!


Λίστα με περισσότερα από 500.000 ονόματα έστειλε η ΔΕΗ στο υπουργείο Οικονομικών αφού με βάση τα στοιχεία της μέχρι και τις 30 Απριλίου 2011 δεν είχαν πληρώσει το χαράτσι των ακινήτων. Πλέον το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών του 2011 θα πληρωθεί στις εφορίες από όσους δεν το κατέβαλαν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το θέμα αυτό ήταν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Ζανιά και των επικεφαλής των μεγαλύτερων εφοριών και τελωνείων της χώρας κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στην οδό Νίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ζανιάς έδωσε κατευθύνσεις στους εφοριακούς ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ενημέρωσης των φορολογουμένων που δεν πλήρωσαν χαράτσι και στην περίπτωση που αυτοί εξακολουθήσουν να μην το πληρώνουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες από τα ειδικά τμήματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών των Δ.Ο.Υ. Αυτό σημαίνει ότι οι εφορίες μπορούν να προχωρήσουν ακόμη και σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Στο υπουργείο Οικονομικών δεν κρύβουν ότι ένας από τους πιο αποδοτικούς σε έσοδα φόρους των τελευταίων ετών ήταν το ΕΕΤΗΔΕ, αφού εισέρευσαν στα Δημόσια ταμεία περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ. Αν μάλιστα καταφέρουν να εισπράξουν και τα ποσά που αναλογούν στους 500.000 ιδιοκτήτες που «γύρισαν την πλάτη» στη ΔΕΗ και στο υπουργείο Οικονομικών τότε τα έσοδα από τη συγκεκριμένη φορολογία θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι και οι διασταυρώσεις που έχουν ξεκινήσει αποδίδουν εισπρακτικά ενώ και το κυνήγι των ληξιπροθέσμων έχει συνεισφέρει στα Δημόσια έσοδα περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Οι προϊστάμενοι των 13 μεγαλύτερων εφοριών της χώρας έδωσαν στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών από όπου προκύπτει ότι το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαίου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% από 9% που ήταν στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Σχεδόν αμετάβλητα παρέμεινα τα έσοδα των τελωνείων το διάστημα Ιανουαρίου - Μαίου 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι εισπράξεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 0,5%.Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ο Μιχαλολιάκος μιλά για το ΘΕΟ μας

Εκτέλεση φαρμακοποιού από αλλοδαπούς ληστές (βίντεο)

Δύο αλλοδαποί (αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι μιλούσαν αραβικά ή αφγανικά) δολοφόνησαν εν ψυχρώ έναν φαρμακοποιό στη μέση του δρόμου για να του αρπάξουν την τσάντα! Λϊγα λεπτά μετά τις 15.00 το μεσημέρι.


Οι δύο αδίστακτοι ληστές, επιτέθηκαν στον 52χρονο φαρμακοποιό στη συμβολή των οδών Παντελή Νικολαίδη και Περικλέους, τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ και τον σκότωσαν για να του αρπάξουν την τσάντα που κρατούσε.


Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι δύο κακοποιοί, σήκωσαν τα όπλα και εκτέλεσαν τον άτυχο άνδρα που διατηρούσε φαρμακείο κοντά στο σημείο όταν αυτός αρνήθηκε να τους δώσει την τσάντα που κρατούσε με την είσπραξη.


Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός, ωστόσο παρά το γεγονός ότι ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο και χτένισαν την περιοχή, οι δολοφόνοι παραμένουν ασύλληπτοι.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ... ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΔΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΙ ΑΠΟ ΝΤΡΟΠΗ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΟΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ...


ENA KEIMENO ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ... ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ... ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ... ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ... ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ...!

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχω κάτι γνωστούς στην Ιταλία και στη Γερμανία και μου γράφουν στο δίκτυο: Άντε να γυρίσετε στη δραχμή να πάρουμε τσάμπα ένα εξοχικό στη Σαντορίνη και στη Μύκονο....


Αντιγράφουμε από το suspect-enjoys-the-silence.blogspot.gr

Ναι ρε. Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα καλά. Θα ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με τις συνιστώσες. Και τη συνισταμένη. Και τον κύκλο. Τους βαρέθηκα όλους. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας χαρίσει την ευημερία, την ευτυχία και την ευμάρεια που είχαμε και μας έκλεψαν.

Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται το να γίνουμε τόσο καλός επίγειος παράδεισος που θα τον δει ο Θεός και από τη ντροπή του θα ρίξει λουκέτο στον επουράνιο.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί όταν το παλικάρι από την Παιανία υπερασπίστηκε το σπίτι του από τους κλέφτες που τοποθέτησαν ευγενικά το μαχαίρι στο λαιμό της μάνας του, έβγαλε ανακοίνωση που τον χαρακτήριζε ως δολοφόνο.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί μου αρέσει που ακούγονται πολλά, διαφορετικά και ενδιαφέροντα. Ο Λαφαζάνης σου λέει ότι θα κάψει το μνημόνιο και ο Παπαδημούλης ότι θα το επαναδιαπραγματευθεί. Είναι δυνατόν να πλήξεις ποτέ;

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τους αρέσει ο τζόγος όπως και σε όλους τους Έλληνες. Ο βουλευτής Μπαλάφας είπε πως θα κόψουμε τους εξοπλισμούς και θα ρισκάρουμε με την Τουρκία. Και η Τουρκία θα ρισκάρει μαζί μας αλλά ο ΟΠΑΠ θα το δίνει 1,05. Όταν ο Τούρκος θα σηκώσει 10 αεροπλάνα και εσύ ένα ανεμόπτερο, ούτε καν παραδοσιακό ντέρμπι δεν το λες. Καλά έκανε ο βουλευτής Μπαλάφας – εσυ τον ψήφισες φίλτατε Έλληνα – καθώς η Τουρκία είναι υπόδειγμα καλού γείτονα. Μας στέλνει καθημερινά τουρίστες και τα αεροπλάνα της περιπολούν πάνω από τα νησιά μας και αν συμβεί το παραμικρό ειδοποιούν τις ελληνικές αρχές να επέμβουν.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι βαθιά θρησκευόμενος. Κατά την ορκωμοσία στη βουλή μόλις είδε τον Σταυρό, του ήρθε αναγούλα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί καλά θα κάνει να πάρει 1.200 ευρώ το χρόνο από όσους έχουν 20.000. Εγώ έχω στην τράπεζα 19. Βέβαια όταν πέσαμε να φάμε τον ΓΑΠ, μας είχε ζητήσει 2%. Τα χίλια διακόσια στις είκοσι χιλιάδες είναι 6%. Εντάξει θα σου πω την αλήθεια έχω 5 19αρια σε διαφορετικές τράπεζες και δεν θα με βρει ποτέ. Εσύ βέβαια, μπορείς να τον ψηφίσεις.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλουν την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό άλλωστε είναι ένα πάγιο αίτημα της Τουρκίας με το οποίο τα παιδιά των συνιστωσών συντάσσονται πλήρως. Και εμεις κυρίες και κύριοι, τους ακούμε τους γείτονές μας και τους κάνουμε τα χατήρια και ρισκάρουμε.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι πολύ πληκτική η ήρεμη ζωή. Δεν αντέχεται ρε φίλε. Μου λείπουν οι μολότοβ, οι πυρκαγιές στο κέντρο της Αθήνας, τα μπάχαλα. Νοσταλγώ τους μετανάστες της Υπατίας, τι ωραίο σοου τότε, και το πώς μπλοκάρεται μια επένδυση για ένα έργο. Ευτυχώς που δεν έγινε το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το έργο της διπλής ανάπλασης καθώς θα καταστρεφόταν η αποικία των χιλιάδων κορμοράνων που κατοικούσαν στον Βοτανικό. Οι ευαίσθητοι καταγγέλοντες του Σύριζα, φαντάσου δηλαδή, ούτε καν έμεναν στην περιοχή αλλά για λόγους ευαισθησίας δεν δίστασαν να βγουν μπροστά για χάρη των πτηνών.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί πιστεύω ότι όντως οι Ευρωπαίοι μπλοφάρουν. Το είδες και με την απόλυτη διάλυση του συστήματος υγείας. Είναι ψέματα όσα γράφονται για τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Η αλήθεια είναι πως από το περίσσευμα των χρημάτων, η διαφωνία ήταν αν θα πληρώνουν 2 ευρώ συμβολικά ή αν θα ήταν τελείως δωρεάν.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί λατρεύω τη γνώση του στην αγγλική γλώσσα. Να, τώρα τον φαντάζομαι να μιλάει στο γιούρογκρουπ και τρέμω. Και οι Ευρωπαίοι θα τρέμουν βέβαια. Από τα γέλια. Μαντάμ Μέρκελ, σπάστα και ξαναρίχτα αγαπούλα.. Όταν είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου σας χάλαγε. Για αυτό θα βγάλουμε τον Αλέξη που δεν έχει ιδέα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν θέλω να χαθούν παλιόφιλοι από το παρελθόν. Το ένδοξο παρελθόν που ζούσαμε στα δέκα αστέρια. Ο Φωτόπουλος, ο μέγας άρχοντας του συνδικαλισμού στην Ελλάδα, πηγαίνει στον Αλέξη. Κάτι θα ξέρει. Ο Κοτσακάς ήταν επι ΠΑΣΟΚ υφυπουργός Εργασίας και υπουργός Αιγαίου. Οι συκοφάντες λένε πως ήταν και στενός συνεργάτης του Άκη αλλά αυτά μην τα πιστεύεις. Ο Χωραφάς εκτός από συνεργάτης ήταν και σύμβουλος του Άκη αλλά αυτά είναι αθλιότητες. Ο Γιώργης ο Ραφτόπουλος ήταν άλλος ένας διακεκριμένος συνδικαλιστής, πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ γαρ και παραλίγο να μας αφήσει χρόνους από τη 17Ν. Περασμένα ξεχασμένα. Τον Κουρουμπλή και την Κατσέλη τους ξέρεις. Τους είδες στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Θα τους ξαναδείς στα έδρανα του Αλέξη.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί μου αρέσει ως άποψη ο αριθμός των 12 συνιστωσών. Θέλω να τολμήσω να είμαι η 13η συνιστώσα. Και δεν είμαι μαυρόγατα. Μου αρέσει αυτός ο συμβολισμός που ούτε καν ξέρεις ποιος είναι ποιος. Κάτι σαν μυστική αδελφότητα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλω να ελπίζω πως θα είμαι ένας από τους 100.000 που θα προσλάβει στο Δημόσιο. Κατά προτίμηση στην Ολυμπιακή γιατί από μικρός μου άρεσαν τα αεροπλάνα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα ξαναφέρει στο κράτος εταιρείες όπως η Ολυμπιακή και ο ΟΤΕ. Αξέχαστες εποχές. Τότε που κάθε πτήση της ΟΑ ήταν ένα έπος. Εντάξει το αεροπλάνο πέταγε, ήταν θέμα χρόνου. Αορίστου αλλά χρόνου. Κανονίζαμε θυμάμαι ένα σωρό πράγματα πριν από την πτήση καθώς ξέραμε ότι μετά από 3 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα θα πέταγε. Ξέρεις πόσοι Έλληνες επιμορφώθηκαν τότε διαβάζοντας βιβλία στο αεροδρόμιο; Να γιατί έπεσε το επίπεδο της παιδείας μας. Θυμάμαι και εκείνον τον ΟΤΕ. Τι ωραία… Δεν είχαμε καμία εξάρτηση από την τεχνολογία. Τους φώναζες να σου επισκευάσουν το αναλογικό τηλέφωνο και έρχονταν μετά από 20 μέρες..

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα πάρει λέει πίσω τον ΟΤΕ. Δεν ξέρω πως ακριβώς θα πετάξει έξω τη Ντόιτσε τελεκομ. Θα την πληρώσει; Θα της κάνει έξωση; Θα φέρει τον Κασιδιάρη να τη βγάλει έξω;

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ο φόρος στο 1% του τζίρου των επιχειρήσεων και όχι ας πούμε στα καθαρά κέρδη, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που όσες εταιρείες την κουτσοβγάζουν ισα ισα, θα αγοράσουν λουκέτα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Καλά λέει. Όλοι οι Έλληνες την είδαν επιχειρηματίες. Κάθε μισό μέτρο και μαγαζί. Ε, όχι. Να πάτε να γίνετε υπάλληλοι ρε!

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ούτε ένας στην Ευρώπη, ακόμα και στα συγγενή και αδελφά κόμματα του Αλέξη, δεν άκουσα να κάνουν μια δήλωση στήριξης, κάτι. Άρα έχει δίκιο! Μόνος του και όλοι σας ρε!

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ήταν αναφανδόν υπερ του σχεδίου Ανάν. Οι Κύπριοι που το απέρριψαν ήταν ηλίθιοι που δεν άκουσαν τον Αλέξη και τώρα θα είχαν από τρεις πόρσε ο καθένας. Αν είχαν δεχθεί το σχέδιο Ανάν, σήμερα θα μπορούσαν οι Κύπριοι να έχουν ΑΟΖ; Ε; Ε;
Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει άποψη. Θέλει να καταγγείλει μια δανειακή σύμβαση κατά τη στιγμή που έχουμε πάρει ήδη πάνω από τα μισά και μας κούρεψαν πάνω από 100 δις χρέος. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η καταγγελία θα γίνει δεκτή με ζητωκραυγές στην Ευρώπη.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί και εγώ ρε αδερφέ δεν γουστάρω την ελληνική τηλεόραση. Θέλει λέει να ζητήσει 500 εκατομμύρια για τηλεοπτικές άδειες. Τα έσοδα από τις διαφημίσεις την ιδιωτικής τηλεόρασης είναι 100 εκατομμύρια και δίνουμε στην κρατική 300. Μέχρι τα 500 υπάρχει μια σχετική απόσταση αλλά είμαι σίγουρος πως θα βρεθεί ένας τρόπος να καλυφθεί. Στο κάτω κάτω της γραφής πολλοί είναι. Και τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι. Ας μείνουν οι 902 και η Αυγή, άντε και για λόγους παράδοσης ο Ριζοσπάστης και είμαστε μια χαρά.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχω κάτι γνωστούς στην Ιταλία και στη Γερμανία και μου γράφουν στο δίκτυο: Άντε να γυρίσετε στη δραχμή να πάρουμε τσάμπα ένα εξοχικό στη Σαντορίνη και στη Μύκονο.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα στους λαθρομετανάστες. Ως επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο ενός κράτους, τα τελευταία δέκα χιλιάδες χρόνια είναι το διαβατήριο. Οπότε να τους δώσουμε και την υπηκοότητα, να τους αφήσουμε εδώ, έτσι και αλλιώς χάλια την έχουμε κάνει την Ελλάδα, και να φύγουμε εμεις. Άλλωστε έχουμε τόσο μεγάλη ακτογραμμή που όλοι χωράμε. Ισα ισα που η χώρα μας είναι αραιοκατοικημένη. Από τα 11 εκατομμύρια τα 8 είναι στην Αθήνα. Έτσι θα κάνουμε την πραγματική αποκέντρωση. Αντί να φύγουν οι Πακιστανοί από την Αθήνα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο πια, ας φύγουν οι Έλληνες. Να πάνε στα χωριά τους να καλλιεργήσουν ραπανάκια.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ούτε και σε μένα αρέσουν οι παρελάσεις και νομίζω ότι ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό το θέαμα νεράντζια vs πολιτικών. Το ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και μπορεί αύριο να έχουμε το μάτς Χρυσαυγίτες vs Συριζαίων θα είναι μια καλή αρχή για να ξεχρεώσει το ελληνικό κράτος αφού όλος ο πλανήτης θα το παίζει στοίχημα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί λατρεύω το τι λένε για το μνημόνιο. Θα το καταγγείλουμε. Όχι μωρέ, θα κάνουμε πολιτική καταγγελία. Θα το επαναδιαπραγματευθούμε. Θα το ξαποστείλουμε στον αγύριστο. Δεν θα πάμε με τσαμπουκά στην Ευρώπη. Χάρηκα Καλιαμάγκουρας.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλει να κάνει δραστικές περικοπές στις αμυντικές δαπάνες και να επιδιώξει την πραγματικά καλή γειτονία με τους Τούρκους. Και αυτοί το θέλουν είναι η αλήθεια. Τη Θράκη να την κάνουν Κόσοβο. Στο Καστελόριζο αν κηρύξουμε ΑΟΖ θα γίνει πόλεμος. Τα πολεμικά τους πλοία κόβουν βόλτες μέχρι το Σούνιο και τα πολεμικά αεροπλάνα τους στέλνουν φιλιά καθημερινά πάνω από τα νησιά μας.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλει να καταργήσει την στρατιωτική θητεία και να την αντικαταστήσει με την κοινωνική υπηρεσία. Σύμφωνοι. Να κάνουμε όλοι σεμινάρια για μάγειρες, σερβιτόροι και μπαρμεν να σερβίρουμε τους Τούρκους. Επίσης επειδή «πρέπει να προστατεύεται η άρνηση στράτευσης» λέω να γίνουμε ολοι Ιαχωβάδες και Σαϊεντολόγοι.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί βλέπω την αλλαγή τακτικής του Μουρίνιο και τη λατρεύω. Ο Στρατούλης ήθελε τις καταθέσεις, ο Σταθάκης την έκτακτη εισφορά και ο Μήλιος το 1%. Ακους τίποτα για αυτά τις τελευταίες μέρες;

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα αφοπλίσει τους αστυνομικούς, θα καταργήσει τα ΜΑΤ και θα αποσύρει τα χημικά. Εγώ λέω να καταργήσει κατευθείαν την αστυνομία. Δεν χρειάζεται. Ο κόσμος μας είναι ούτως ή άλλως υπέροχος. Να γκρεμίσει επίσης τον Κορυδαλλό και όλες τις φυλακές και να τα κάνει αμφιθέατρα ομιλιών των πεφωτισμένων συνιστωσών. Τη δημόσια τάξη μπορούν να την αναλάβουν οι κουκουλοφόροι και 500.000 Πακιστανοί για να αυτοπροστατεύονται από τους εγκληματίες Έλληνες που θα τους την πέφτουν καθημερινά. Φυσικά, οι Πακιστανοί θα κοστίζουν τα μισά από όσα μας κοστίζει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αστυνομία.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί πολλοί πιστεύουν πως αν καταγγείλεις το μνημόνιο, δεν θα γυρίσεις στη δραχμή και ότι απλώς οι ξένοι μπλοφάρουν και φυσικά θα συνεχίσουν να σουν δίνουν τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών τους. Πως σου φαίνεται αυτό τώρα που το διαβάζεις; Ξαναδιάβασε το. Το έκανες; Ωραία. Πήγαινε στον καθρέπτη. Πήγαινε. Ε, μα πήγαινε! Είσαι ενας κούκλος! Μουτζώσου τώρα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί πιστεύει πως αν προτείνει στον Ερντογάν μορατόριουμ μείωσης εξοπλισμών, αυτό θα υλοποιηθεί άμεσα και νομίζω πως όσα όπλα περισσεύουν στον Ρετσέπ Ταγίπ, θα μας τα χαρίσει λόγω αμοιβαίας και ιστορικής αγάπης. Λεπτομέρεια: Η τουρκική βιομηχανία όπλων απασχολεί 70.000 άτομα, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δις δολάρια και κάνει εξαγωγές περί το 1,1 δις δολάρια το 2011. [ Πηγή το περιοδικό Επίκαιρα ]

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα εφοδιάσει τους λαθρομετανάστες, θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Ελλάδα μας. Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη το καλοκαίρι και στην Αθήνα το χειμώνα

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί οι ξένοι μπλοφάρουν. Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλοίας διέκοψε τις συναλλάγες της με τις ελληνικές και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, η Euler Hermes ανέστειλε τις δραστηριότητές της σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές στην Ελλάδα Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι τέρμα οι πιστώσεις στις εισαγωγές αλλά πρέπει να υπάρχει κασέρι αγαπούλα μου. Cash αν δεν το κατάλαβες.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί λένε πως θα αναγκάσουν τους εφοπλιστές να πληρώσουν. Σε λιγότερο από 12 ώρες, τα πλοία θα αλλάξουν σημαία.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει τον Τατσόπουλο που τα λέει ωραία. Αδερφή ο Κολοκοτρώνης και το 1821 ουσιαστικά δεν υπήρχε. Λέει ο άνθρωπος ότι πριν 1780 δεν υπήρχε ελληνικό έθνος. Και τον ψήφισαν αυτόν τον τύπο…

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλει να κρατικοποιήσει τις τράπεζες. Ας του πει κάποιος ότι είναι ζημιογόνες και δεν λέει να μπούμε σε τέτοιο κόπο, να μωρέ, γιατί θα μπουν στο κρατικό μας έλλειμμα.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι κομάντο. Τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια, αγγλικά δεν έμαθε, αλλά καταλήψεις έκανε και με μεγάλη επιτυχία. Ε, ήρθε η ώρα να καταλάβει την Ευρώπη.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα μειώσει τους εξοπλισμούς με την Τουρκία αλλά θέλει και αυτός να κηρύξει ΑΟΖ. Σε μια μέρα ο μισός τουρκικός στρατός θα επισκεφτεί χωρίς εισιτήριο το μουσείο της Ακρόπολης. Ο άλλος μισός θα είναι για μπάνια στη Γαύδο.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα καταργήσει τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Έλα ντε! Τι τα θέλουμε πια; Βαρεμάρα σκέτη είναι. Λέω να αφαιρέσουμε και την ιστορία. Να μαθαίνει ο μαθητής την παγκόσμια ιστορία και όχι για το Ελλαδιστάν. Και όταν προοδεύσουμε αρκετά να γράφουμε στα γκρικλις γιατί τα ελληνικά, και μάλιστα τα σωστά ελληνικά, είναι τόσο δύσκολα που δεν αντέχονται…

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έτσι θα κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που γνωρίζω. Κάτι θα ξέρουν αυτοί, δεν μπορεί.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί οι ριψογιαούρτηδες που διαθέτει, σε αυτό το σπορ είναι πρωταθλητές κόσμου.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ενώ όλος ο πλανήτης μας φωνάζει πάμε στα βράχια αλλά εμείς νομίζουμε ότι αυτά είναι μέρος της παγκόσμιας σκοτεινής συνομωσίας

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί μου αρέσει που οι συνιστώσες του είναι πολίτες του κόσμου. Πάνε εκδρομές στα Σκόπια και διαμαρτύρονται για τη «Μακεδονία». Επίσης δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με την «τουρκική μειονότητα της Θράκης». Είμαι πολύ περίεργος να δω αν οι συνιστώσες γνωρίζουν τον εθνικό ύμνο. Ακόμα και μια στροφή δηλαδή από αυτόν.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί αν μας κόψουν τα δανεικά οι Ευρωπαίοι είμαι σίγουρος πως ο Αλέξης και οι πεφωτισμένες συνιστώσες θα βρουν τρόπο για αυξήσεις και επιμηκύνσεις χορήγησης επιδομάτων.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα κουρέψει τα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων. Αν αυτό είναι το 30% για παράδειγμα, σε μια μέρα οι τράπεζες θα εμφανίσουν επιπλέον ζημιά 40 δις.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έτσι όπως το πάει θα τυπώσει επιπλέον ευρώ. Τι; Δεν μπορεί; Όλα τα μπορεί!

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα φορολογήσει λέει τα κεφάλαια που θα φύγουν στο εξωτερικό. Κάποιος καλός άνθρωπος ας του εξηγήσει για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων εντος της Ευρωζώνης.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι επαναστάτες. Μέλη της διοικούσας επιτροπής υπερασπίστηκαν τη 17Ν. Σύμφωνοι, αυτό το κατήγγειλε πρώτα η ΖιμενσοΝτόρα. Απάντηση όμως δεν πήρε.

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα επανακρατικοποιήσει τις ζημιογόνες ΔΕΚΟ. Γιατί να αφήσουμε τα ελλείμματα στους ιδιώτες;

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θα καταργήσει τα χαράτσια. Και πως θα βρει τα λεφτά για να τα καλύψει;

Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα Έλληνες που πιστεύουν ότι ο Αλέξης θα τους τηλεμεταφέρει στις δεκαετίες του 80 και του 90 που περνούσαμε λίγο ως πολύ υπέροχα….

Η. Παναγιώταρος : “Θα πέσει ξύλο και μέσα στη Βουλή”

ΟΤΑΝ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ....


Στη Χίο ο Τσίπρας  είπε «Η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».
Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Γιάννη Μπαλάφα ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης των αμυντικών δαπανών και στην ερώτηση και τι θα γίνονταν στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία είχε απαντήσει «θα το ρισκάραμε».
Είχαν προηγηθεί όμως άρθα στην επίσημη εφημερίδα του κόμματος "Αυγή" όπου ο  Νάσος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ δικηγόρος και μέλους του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΝ μας πληροφορεί ότι:
"Δυστυχώς, το ελληνικό σχολείο είναι ακόμα παγιδευμένο στην εθνικιστική προπαγάνδα του 19ου αιώνα, δηλαδή σε εθνικούς μύθους που κατʼ ουσία νομιμοποιούν τη θυσία πολύτιμων ζωών χάριν άψυχων εδαφών και που δικαιολογούν ηθικά πολέμους σαν αυτούς που διεξήγε συστηματικά ο ελληνικός στρατός στις αρχές του εικοστού αιώνα αιματοκυλίζοντας τα Βαλκάνια σε περιοχές όπου το ελληνικό στοιχείο αποτελούσε ισχνή μειοψηφία.
...
Η παραχαραγμένη ιστορία που μας διδάσκουν ονομάζει απελευθερωτικούς όλους τους πολέμους του ελληνικού κράτους και άρα εμφανίζει στρεβλά ως αμυντική την επεκτατική των κρατικών συνόρων εθνική πολιτική. Διαιρεί τον κόσμο σε «εμάς» τους Έλληνες και τους «άλλους» λαούς, αποδίδοντας σε «εμάς» τους Έλληνες μόνο δίκαια, ενώ στους «άλλους» δολοπλοκίες και «συμφέροντα».
Αν όλα αυτά δεν είχαν πολιτικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση αντιλήψεων περί εξωτερικής πολιτικής, θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε το θέμα αποκλειστικά στους αρμόδιους επιστήμονες. Από τη στιγμή όμως που μια τέτοια πλύση εγκεφάλου έχει ορατές παρενέργειες που συνίστανται π.χ. στη δημιουργία «εδραίας πεποίθησης» των πολιτών ότι είναι τάχα αυτονόητο κυριαρχικό «δικαίωμα» η επέκταση στα 12 μίλια (λες και το Αιγαίο δεν είναι κλειστή θάλασσα) ή ότι υφιστάμεθα «ταπεινωτικές» παραβιάσεις του εναέριου χώρου (όταν η Ελλάδα είναι εκείνη που έχει παρανόμως επεκτείνει στον αέρα τα 6 μίλια σε 10) ή ότι είναι προσβλητική για τους Έλληνες η απολύτως θεμιτή αξίωση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας να ονοματίζει τον εαυτό της όπως εκείνη επιθυμεί (και όχι όπως επιτάσσουν οι κήνσορες της ελληνικής εθνικοφροσύνης), τότε η ριζοσπαστική Αριστερά δεν μπορεί να παραμένει απαθής χωρίς να λαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ταράξουν τα νερά.
Και ακριβώς επειδή το σχολείο διδάσκει εθνική ιδεολογία (δηλαδή μυθολογία αντί για ιστορία) έχει σφιχταγκαλιάσει και τον μιλιταριστικό θεσμό των παρελάσεων. "
Αυτές είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και αλλιώς μας τα λέει ο Τσίπρας. Κοροϊδεύει τον Ελληνικό λαό με θέσεις που φέρνουν στους ίδιους αλλεργία....
Να δούμε και την σχέση τους με τους κουκουλοφόρους:
Στις αρχές του 2009 μετά τα γεγονότα των "Δεκεμβριανών" η Αυγή κυκλοφορεί ημερολόγιο με φωτογραφίες από τα επεισόδια!
Το ημερολόγιο περιέχει 70 φωτογραφίες και συνθήματα από όλα τα γεγονότα καθώς και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις διεθνούς συμπαράστασης.
Για το θέμα, ο βουλευτής του Συνασπισμού Δ.Στρατούλης δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΝΤ1 ότι «η Αυγή, με το ημερολόγιό της, αποτύπωσε πιστά, χωρίς λογοκρισία, τις εικόνες και τα συνθήματα της Δεκεμβριανής εξέγερσης της νεολαίας, όπως εξάλλου έκαναν με ειδικά αφιερώματά τους πολλές άλλες εφημερίδες της χώρας μας ή του εξωτερικού. Εάν το ΛΑΟΣ και η κα. Κανέλλη ονειρεύονται κοινωνίες απόλυτης λογοκρισίας, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα».
«Αποτυπώνουμε τον Δεκέμβρη των 15ρηδων με φωτογραφίες από ειρηνικές διαδηλώσεις, πορείες που πνίγηκαν από τα δακρυγόνα της Αστυνομίας, περικυκλώσεις αστυνομικών τμημάτων, χάπενινγκς, αλλά και εκδηλώσεις βίας. Όλα αυτά συνέβησαν τον Δεκέμβρη. Εμείς δεν λογοκρίνουμε» δήλωσε ο διευθυντής της εφημερίδας,Ν.Φίλης.
Στο χώρο του Πανεπιστημίου:
Η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό, για επαναφορά της νομιμότητας στο σκάνδαλο της διαδικτυακής φιλοξενείας του Athens Indymedia στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ήταν λογικό να δεχθεί αντιδράσεις. Οι “φιλικά προσκείμενοι” στην ακρο-αριστερή τρομοκρατία χώροι, μεταξύ των οποίων και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, αντέδρασαν στην προσπάθεια εκδίωξης των αναρχοκουκουλοφόρων απ’ τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επικαλέστηκαν για άλλη μια φορά το “άσυλο”, το ψευδεπίγραφο αυτό θεσμό-κουρέλι, που έχει καταντήσει το φτηνό “άλλοθι” των φανατισμένων βανδάλων της Αριστεράς και του Αναρχισμού. Πέρα απ’ τις φωνασκίες των κρυπτόμενων συντακτών του Indymedia οι οποίοι “τσιρίζουν” για“ελευθερία λόγου”, στο παιχνίδι της αθλιότητας μπήκε και το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΝ, η εφημερίδα “Αυγή”.
Έτσι, στο σημερινό φύλλο της γνωστής για τις ανθελληνικές της θέσεις στα εθνικά ζητήματα εφημερίδας, δημοσιεύεται άρθρο-γνώμη του Ματθαίου Τσιμιτάκη, δημοσιογράφου της “Καθημερινής” και μπλόγκερ. Ο υπαλληλάκος των Αλαφούζου και Αγγελόπουλου, ταυτόχρονα και αριστεριστής ακτιβιστής της δημοσιογραφίας προσπαθεί να πείσει ότι το Indymedia δέχεται “πολιτική δίωξη”, δοκιμάζοντας “τις αρχές και τις αξίες τους”. Με αυτό του τον ισχυρισμό, ο δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ουσιαστικά ότι το Indymedia έχει συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, άρα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εκπρόσωπος πολιτικού χώρου και όχι ως “ανεξάρτητο μέσο εναλλακτικής ενημέρωσης”. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μας είπε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να χρησιμοποιείται και για φιλοξενία (έστω και ηλεκτρονική-διαδικτυακή) απόψεων ατόμων που είναι εκτός του ακαδημαϊκού χώρου. Άρα, με αυτή τη λογική, μπορεί και η ΚΝΕ, οι Οικολόγοι του Βεργή ή η Χρυσή Αυγή να ζητήσουν φιλοξενεία στον σέρβερ του ΕΜΠ, μιάς και αποτελούν και αυτοί χώρους πολιτικής έκφρασης (και μάλιστα πολύ πιο ειρηνικών διαθέσεων απ’ τους χουλιγκάνους του Indymedia).
Ευτυχώς που οι μηχανές αναζήτησης όπως η google κρατούν ιστορικό και οι εγγραφές δεν σβήνονται...

thermopilai.org

Φ.Φράγκος από Έβρο: Υπονόησε επιθετικές επιχειρήσεις "πέρα από την αποτροπή!"


Προειδοποίηση προς κάθε ενδιαφερόενο ότι οι ελληνικές ΕΔ "αν απαιτηθεί θα δώσουν απάντηση που θα κάνει εκκωφαντικό θόρυβο και αυτό πέρα από την αποτροπή”, υπονοώντας με σαφήνεια επιθετικές επιχειρήσεις, διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος από τον Έβρο και συγκεκριμένα από το χωριό Μαράσια όπου παρευρέθηκε χθες για το ετήσιο Μνημόσυνο της Κυράς των Μαρασίων Βασιλικής Λαμπίδου.
Και βέβαια μόνο τυχαίο δεν είναι ότι υπονόησε επιθετικές επιχειρήσεις από τον Έβρο: Οι σχηματισμοί του Εβρου είναι οι μοναδικοί που ακόμα έχουν στον σχεδιασμό τους επθετικές επιχειρήσεις.
Κάποια παλαιότερα σχέδια προέβλεπαν μέχρι και απόβαση στον κόλπο του Σάρου. Ας δούμε τις ακριβώς είπε ο υπουργός: 


«Είχαμε την ευκαιρία να τιμήσουμε την Κυρά Βασιλική, την Κυρά των Μαρασίων, την Κυρά που μας ενώνει που μας δίνει όραμα για ανάταση. Όπως είπα και προηγουμένως στα στελέχη μας, δεν είναι τα υλικά αγαθά αλλά είναι οι ηθικές αξίες, ο πολιτισμός, η Ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, οι οποίες μας επιτρέπουν να παραμείνουμε όρθιοι. Και θα σταθούμε όρθιοι. Για ένα πράγμα θέλω να διαβεβαιώσω σήμερα, από τη θέση του Υπηρεσιακού Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Εύχομαι να λειτουργήσει η Δημοκρατία και με αμεσότητα να παραδώσω στον αιρετό Υπουργό Άμυνας. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Μην αμφιβάλλετε για τις δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Ναι μεν δύναμη αποτροπής, αλλά ισχυρή, σιωπηλή στρατιωτική δύναμη που εάν απαιτηθεί θα κάνει εκκωφαντικό θόρυβο”.


Κάνει καλή δουλειά ο Φ.Φράγκος και πάνω απ'όλα ξέρει τι λέει και τι θέλει και αποδεικνύεται πολύ σοβαρός. 
Εμείς θα μεταφέρουμε με ακρίβεια την φράση ενός πιλότου ελικοπτέρων του Π.Ν. η οποία μας ειπώθηκε μετά την πρόσφατη άσκηση "Θάλασσιος Γρύπας 1/12": "Πώς θα γίνει να μείνει υπουργός και μετά τις εκλογές ο Φράγκος; Πρώτη φορά νιώσαμε ότι κάποιος φρόντιζε πραγματικά για τις ανάγκες μας και ήξερε τι να κάνει"...
Τ'ακούει η Συγγρού και η Κουμουνδούρου;
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Οι δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη στην Ευελπίδων

Κατέθεσε μηνύσεις κατά Λ.Κανέλλη και Ρ.Δούρου ο Η.Κασιδιάρης


Ο Ηλίας Κασιδιάρης, εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής, κατέθεσε μηνύσεις κατά της Λιάνας Κανέλλη και της Ρένας Δούρου, με αφορμή το επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας στον ΑΝΤ1.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων συνοδεία στελεχών του κόμματος. Όπως δήλωσε, η μήνυση κατά της Λιάνας Κανελλη και της Ρένας Δούρου αφορά σε απρόκλητη έργω και λόγο εξύβριση.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τσίπρας με τον αναρχοφασίστα Αμυρά

Προωθώντας το UEFA 2012 στην Κίνα

Η Κινεζική τηλεόραση προωθώντας το 2012 κύπελλο UEFA κάνει λόγο για αλλαγή σημαίας και ενός εφιαλτικού σενάριου πολέμου και αιματοχυσίας στην Ευρώπη.

Το επικείμενο UEFA 2012 ποδόσφαιρικο πρωτάθλημα προωθείται στην Κίνα με έναν πολύ περίεργο τρόπο: βομβιστές σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), Παρίσι (Γαλλία) και Ρώμη (Ιταλία), με δεξαμενές και εκτοξευτές πυραύλων απελευθερώνοντας τα θανατηφόρα κελύφη τους και οι στρατιώτες να πυροβολούν τους αθλητές

Αλλά το πιο ανησυχητικό υποσυνείδητο μήνυμα είναι η σύγκρουση μεταξύ μίας ανθρώπινης ομάδας,που εκπροσωπείται από ένα λιοντάρι, και ένας μη-άνθρωπος της ομάδας, αντιπροσωπεύεται από ένα φίδι.

Ένας πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων και ερπετών; Όταν η εξουσία γίνεται φίδι "ενεργοποιηθεί", τα μάτια του αρχηγού θα γίνουν φωτεινά κόκκινα - ακριβώς όπως από το φίδι:
Αυτή η τηλεοπτική διαφήμιση τι είναι; ένας πόλεμος που έρχεται στην Ευρώπη, ή προσπαθούν να κάνουν μια δήλωση


Κρήτη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 19χρονης από παράνομο μετανάστη


Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 19χρονη Ρεθυμνιώτισα, όταν τα ξημερώματα του Σαββάτου και ενώ κοιμόταν, δέχθηκε την σεξουαλική επίθεση ενός αγνώστου άνδρα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η άτυχη κοπέλα, παρά την βία που άσκησε ο άγνωστος στην προσπάθειά του να την βιάσει, κατάφερε να αντισταθεί και να τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή.

Στην συνέχεια και παρά το ισχυρό ψυχολογικό σοκ που είχε υποστεί, κατάγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές.

Αμέσως, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, σήμανε συναγερμός και λίγες ώρες μετά οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 35χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, ενώ διέμενε παράνομα στην χώρα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

HΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ- ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10/ 06 /12

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΕΤ

ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ... ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
Ο Η. ΚΑΣΙΔΙΆΡΗΣ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΟΜΙΛΗΤΉΣ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΝ Η. ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΡΟ ΣΤΑ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΎ ΠΕΡΙΠΤΈΡΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΉΣ ΑΥΓΉΣ ΣΤΑ ΆΝΩ ΛΙΌΣΙΑ.

Στα πλαίσια των εγκαινίων του προεκλογικού περιπτέρου της Χρυσής Αυγής, μιλούν δύο στελέχη του κόμματος, ο Η. Κασιδιάρης και ο Η. Παναγιώταρος. Οι ομιλητές ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 20:00 ωστόσο καθυστέρησαν μισή ώρα.


Δείτε το βίντεο με την άφιξη του Κασιδιάρη

Η υποκρισία των δημοσιογράφων


Η υποκρισία των δημοσιογράφων
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Απλά κοιτάξτε την φωτογραφία και αναρωτηθείτε. Είδατε κανέναν να ασχολείται με τις πρωτοφανείς απειλές και την βία στην οποία προτρέπει το παραπάνω πανό;Έγραψε έστω μια λέξη κάποιος δημοσιογραφίσκος της κακιάς ώρας για αυτό; Πληροφοριακά την συγκεκριμένη φωτογραφία την βρήκαμε σε σελίδα ακροαριστερού συστημικού – αμοιβόμενου πλουσιοπάροχα από το κράτος - δημοσιογράφου που έχει 2-3 αναρτήσεις την ημέρα για να λασπολογεί ποικιλοτρόπως την Χρυσή Αυγή.
Τελικά πέραν της βλακείας, είναι και η υποκρισία χωρίς όρια! Η απάντηση στις κάλπες στις 17 Ιουνίου

XΑΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟ "ΚΑΛΕΣΜΑ" ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. ΒΙΝΤΕΟ ΔΟΥΡΟΥ-ΑΜΥΡΑ-ΤΣΙΠΡΑ


Από χθες το βράδυ ξεκίνησε ένα μεγάλο θέμα, όταν "ανακαλύφθηκε" βίντεο του Ιφικράτη Αμυρά, όπου φέρεται να δίνει οδηγίες και παραινέσεις στους Έλληνες πολίτες για αντάρτικο πόλεων σαμποτάζ και ένοπλο αγώνα, ομολογώντας μάλιστα ότι ήδη υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες.
Όσον αφορά την κ. Δούρου
Σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιοι που γνωρίζουν ιστορία "τσίμπησαν" την δήλωση της Ρένας Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ, που αμέσως μετά το επισόδιο με τον Ηλία Κασιδιάρη, δήλωσε στην εκπομπή του Παπαδάκη με πάθος ότι "δεν θα κάνουν (στον ΣΥΡΙΖΑ) ούτε βήμα πίσω από το ψήφισμα των Κορυσχάδων".
Κανείς φυσικά δεν την ρώτησε τι εννοούσε, είτε γιατί δεν κατάλαβαν τι είπε, είτε γιατί βιαζότανε να τελειώνει η εκπομπή . Ποιό είναι λοιπόν το περίφημο "Ψήφισμα των Κορυσχάδων" Ήταν το ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΑΜ της 27ης Μαΐου του 1944, το οποίο αποτέλεσε την πολιτική βάση της απόπειρας ένοπλης κατάληψης της εξουσίας τον Δεκέμβριο του 1944 από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ!
Ας δούμε τι έλεγε στο άρθρο 8:
Αρθρο 8. – Ο πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας για την άσκηση όλων των εξουσιών είναι ο απελευθερωτικός αγώνας του έθνους. – Το Εθνικό Συμβούλιο, η ΠΕΕΑ, οι ένοπλοι και άοπλοι πολίτες υπηρετούν πριν απ’ όλα το σκοπό αυτό. – Ο Εθν. Στρατός ΕΛΑΣ, είναι το ένοπλο τμήμα του έθνους, που μάχεται για την απελευθέρωση της πατρίδας και τις ελευθερίες του λαού.
Όλα αυτά το 1944 μπορεί να είχαν νόημα, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο "η ιερή σκυτάλη του ψηφίσματος των Κορυσχάδων", έχει να μας πει κάτι σήμερα;
Δείτε το βίντεο της Δούρου
Όσον αφορά την σχέση Τσίπρα με τον κ. Αμυρά
Επειδή η έρευνά μας στο διαδίκτυο δεν μας επέτρεψε να πούμε με σιγουριά αν ο ομιλών στο βιντεο ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, παρά το ότι βρέθηκαν πολλά στοιχεία, τα οποία όμως μπορεί να ήταν και ψεύτικα, ή να ανατράπηκαν σαν σχέδια , ζητήσαμε λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατόπιν ζήτησε και η Ν.Δ. να πάρει θέση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κ. Αμυρά και έχει τόση σχέση μαζί του όση έχει και η ΝΔ με την αξιοπιστία.
Το βίντεο όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον ατυχής, αφού πράγματι είναι γεμάτο το διαδίκτυο με αναρτήσεις με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ της Α΄Αθηνών με το όνομα του κ. Αμυρά κάτω ακριβώς από αυτό του Τσίπρα.
Δείτε  σχετικό link
Ωστόσο τελικά δεν ήταν μάλλον υποψήφιος, όπως δεν είναι και τώρα, γιατί ίσως άλαξαν τα σχέδια.
Όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και το βίντεο όπου ο Τσίπρας του λέει ότι μπορούν να μιλούν με τα μικρά τους ονόματα αφού έχουν συμμετοχή σε κοινά κινήματα. Από αυτά που λένε φαίνεται ότι έχει και μεγάλη μάλιστα σχέση ο κ. Αμυράς με τον Τσίπρα
Δείτε τα πρώτα λεπτά του βίντεο της συνέντευξης Τσίπρα στον Αμυρά, όπου λένε για το πως παίρνεις τα αξιώματα στη μάχη και όπου ο Αμυράς ρωτά τον Τσίπρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εξέγερση
Όσον αφορά τον κ. Αμυρά
Στο δικό του βίντεο, ο κ. Αμυράς, ομιλών φαίνεται να αναλύει σχέδιο αποδιάρθρωσης της ελληνικής πολιτείας και του ελληνικού κράτους με ένοπλες επιθέσεις και σαμποτάζ, το οποίο είναι βιώσιμο και μπορεί να εφαρμοστεί, αν λάβουμε υπόψη το μπάχαλο ασφαλείας που πράγματι επικρατεί στην Ελλάδα. (Το σχέδιο ωστόσο επιδέχεται αρκετές βελτιώσεις).
Περί τίνος πρόκειται; Πρόκειται για οδηγίες; Πρόκειται περί αναγνώσεως κειμένου κάποιου μυθιστορήματος; Τι συμβαίνει;