ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ» . ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΦΟΒΕΡΕΣ… ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ… ΘΑ ΣΑΛΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
  • ΑΓΓΕΛ. ΣΑΛΠ.«Στῶμεν καλῶς». Ἔρχονται ἡμέρες φοβερές. Θὰ πέσουν ἔθνη, θὰ πέσουν βασίλεια. Θὰ γίνῃ ἄνω – κάτω ὁ κόσμος. Ὅ,τι εἴδαμε ὣς τώρα εἶνε μικρά. Νὰ εἴμεθα μὲ τὸ Εὐαγγέλιον. Ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι θὰ γίνωμε ἡ ζύμη καὶ ἡ μαγιὰ ἑνὸς νέου κόσμου. Καὶ τότε ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ. Θὰ εἶνε τὸ ἄστρο τὸ φωτεινό, τὸ ὁποῖο θὰ φωτίζῃ τὸν κόσμο καὶ θὰ φωνάζῃ καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη· «Στῶμεν καλῶς». Ἤγγικεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, καὶ θὰ σαλπίσουν οἱ σάλπιγγες τῆς Ἀποκαλύψεως.

  • Ὁμιλῶ προφητικὰ τὴν ὥρα αὐτή, καὶ ἐνθυμηθῆτε, ἀδέλφια μου, τὰ λόγια μου. Θὰ μείνωμε ἐδῶ. Καὶ ἐὰν φύγουν ὅλοι, νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης θὰ μείνῃ ἐδῶ. Γιατὶ ἔχει μιὰ παράδοσι. Τὸ ῥάσον μένει. Διαβάστε τὴν ἱστορία. Ὅταν ἔπεσε ἡ Σμύρνη, φύγανε ὅλοι. Δὲν ἔμεινε κανείς. Μόνο ἕνας, ἕνα ῥάσο, τὸ ῥάσο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἔμεινε στὴν ἔρημη Σμύρνη καὶ ἔβαψε μὲ τὸ αἷμα του τὰ καλντερίμια τῆς πόλεως. Εἴμαστε συνεχισταὶ τῆς ἱστορικῆς γενιᾶς τῶν ἐπισκόπων ἐκείνων. Καὶ ἐὰν ὅλοι φύγουν, ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐδῶ, καὶ θὰ φωνάζουμε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν· «Στῶμεν καλῶς».
 Τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ & Γαβριὴλ
8 Νοεμβρίου

Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

«Στῶμεν καλῶς»

ΣΗΜΕΡΑ ἑορτάζουν οἱ ἄγγελοι. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τελεῖ τὴν σύναξι τῶν ἁγίων ἀσωμάτων δυνάμεων, τῶν ὁποίων κορυφαῖοι, ταξίαρχοι καὶ ἀρχιστράτηγοι, εἶνε ὁ Μιχαὴλ καὶ ὁ Γαβριήλ.
Θὰ παρακαλέσω νὰ προσέξετε τὰ λίγα λόγια ποὺ θὰ σᾶς πῶ γιὰ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ;

―Ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι! Μὰ ὑπάρχουν ἄγγελοι; θὰ ρωτήσῃ κάποιος. Εὰν εἶνε ἐδῶ κανένα δεσποινάριο ἢ κανένας νεαρός, ὁ ὁποῖος γράφτηκε στὸ πανεπιστήμιο καὶ νομίζει ὅτι ἔφτασε στὰ ἄστρα καὶ τὰ γνωρίζει ὅλα, θὰ πῇ· Ἄκου ἐκεῖ, ὁ δεσπότης καὶ Ἐκκλησία στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα νὰ μιλοῦν γιὰ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους!…
Δὲν πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα, δὲν πιστεύουν. Πέρα ἀπὸ τὴν ὕλη, πέρα ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ πράγματα, πέρα ἀπὸ τὸν κύκλο ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον διαγράφουν οἱ πέντε αἰσθήσεις (πέρα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα βλέπουν, τὰ ὁποῖα ἀκοῦν, τὰ ὁποῖα ὀσφραίνονται, τὰ ὁποῖα γεύονται καὶ ἅπτονται), πέρα αὐτῶν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων τίποτε ἄλλο δὲν παραδέχεται ὁ σύγχρονος ἄπιστος κόσμος. Ὕλη καὶ μόνο ὕλη. Πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τί νὰ ποῦμε; «Οὐ μὲ πείσεις, κἂν μὲ πείσῃς». Ἀλλὰ καὶ σ᾿ αὐτοὺς θὰ ἀπαντήσουμε τὰ ἑξῆς ὀλίγα.
Δὲν ὑπάρχουν μόνο αὐτὰ τὰ ὁποῖα βλέπουμε, αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀκοῦμε, αὐτὰ τὰ ὁποῖα γευόμεθα, αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς προσφέρουν οἱ πέντε αἰσθήσεις. Αὐτά, ἀπέναντι σὲ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, εἶνε ἕνας κόκκος ἄμμου. Εἶνε πολὺ κοντόφθαλμος ὅποιος περιορίζει τὸ πεδίον τῆς ὑπάρξεως στὸν κύκλο τῶν πέντε αἰσθήσεων. Θέλετε παραδείγματα;
Πάρε ἕνα ποτήρι νερὸ καὶ βάλ᾿ το κάτω ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο. Θὰ δῇς, ὅτι μέσα στὸ ποτήρι κολυμποῦνε ζῳάκια. Πόσα ζῳάκια; Ὄχι πέντε – δέκα, ἀλλὰ περισσότερα ἀπ᾿ ὅλο τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἑλλάδος· ὀκτώ, ἐννέα καὶ δέκα ἑκατομμύρια! Τὰ βλέπεις ὅλα αὐτὰ μὲ γυμνὸ μάτι; Δὲν τὰ βλέπεις. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν.
Θέλεις ἄλλο παράδειγμα; Πάρε ἕνα κομμάτι πέτρας. Βλέπεις τίποτα; Μόνο πέτρα βλέπεις. Καὶ ὅμως μέσα στὴν πέτρα αὐτὴ ὑπάρχει κάτι ἀόρατο. Ποιό ἀόρατο; Ὑπάρχει ἡ δύναμις τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας, φωτιὰ ἱκανὴ νὰ κάψῃ ὁλόκληρη πόλι, τεραστία δύναμις.
 Ἄρα ὑπάρχει τὸ ὁρατόν, ὑπάρχει καὶ τὸ ἀόρατον. Καὶ συνεπῶς δὲν ἔχεις δίκιο, ὅταν λές, Πιστεύω ὅ,τι βλέπω, πιστεύω ὅ,τι ἀκούω, πιστεύω ὅ,τι γεύομαι, πιστεύω ὅ,τι αἰσθάνομαι μὲ τὶς κεραῖες τῶν πέντε αἰσθήσεων. Πέρα ἀπὸ τὶς κεραῖες τῶν πέντε αἰσθήσεων ὑπάρχει μιὰ ἄλλη αίσθησις, ἡ ἕκτη αἴσθησις. Ἂν ἔχῃς μόνο τὶς πέντε αἰσθήσεις, εἶσαι κτῆνος. Γιατὶ τὶς πέντε αἰσθήσεις ἔχουν καὶ τὰ ζῷα. Καὶ μάλιστα μερικὰ ζῷα ἔχουν κάποιες αἰσθήσεις ἰσχυρότερες ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἀλλὰ δὲν εἶσαι ζῷο. Δὲν ἔχεις μόνο πέντε αἰσθήσεις ποὺ λειτουργοῦν· ἔχεις καὶ κάποια ἄλλη ἕκτη αίσθησι, ἡ ὁποία εἶνε κεραία. Ὤ Θεέ μου Θεέ μου! Αὐτὴ τὴν ἕκτη κεραία οἱ ἐπιστήμονες τὴν ὀνομάζουν διόρασι καὶ διαίσθησι. Ἐμεῖς δὲ οἱ Χριστιανοὶ τὴν ὀνομάζουμε μὲ τὸ ὡραιότερο ὄνομα· πίστις. Αὐτὴ τὴν ἕκτη αίσθησι πρέπει νὰ ἔχουμε ὅλοι. Αὐτὸ ποὺ λέγουν, ὅτι Δέχομαι μόνο ὅ,τι συλλαμβάνω μὲ τὶς αἰσθήσεις, εἶνε κήρυγμα σαθρόν, τὸ ὁποῖο δὲν δύναται νὰ σταθῇ οὔτε εἰς τὸ πείραμα οὔτε εἰς τὴν παρατήρησι. Καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι, ὅπως ὑπάρχουν ὁρατά, ὑπάρχουν καὶ ἀόρατα πράγματα.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Στὸν κύκλο τῶν ἀοράτων ἀνήκουν τὰ  ἀσώματα πνεύματα, οἱ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι.
Εἶνε λοιπὸν καὶ λογικῶς δυνατὴ ἡ ὕπαρξις τῶν ἀγγέλων. Δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀποκλείσουν. Ὄχι δὲ μόνον δυνατὴ καὶ ἐνδεχομένη, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία εἶνε ἡ ὕπαρξις τῶν ἀγγέλων. Πῶς;
Αὐτὸς ὁ κόσμος, ὁ ὁρατὸς καὶ ὑλικός, διαιρεῖται σὲ τρία βασίλεια· τῶν ὀρυκτῶν, τῶν φυτῶν, καὶ τῶν ζῴων. Κλιμακωτὰ βαίνει ἡ δημιουργία, ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα εἰς τὰ μέγιστα. Τὸ ἐλάχιστο ποιό εἶνε; Τὸ χῶμα. Αὐτὸ τὸ χῶμα ποὺ πατοῦμε εἶνε ἀναίσθητο. Δὲν κουνιέται, δὲν μιλάει, δὲν κάνει τίποτε. Ἔχει μόνο τὸ «εἶναι». Μετὰ ἀνωτέρα βαθμίδα τῆς δημιουγίας εἶνε τὸ φυτό. Αὐτὸ αὐξάνει, ἐνῷ ὁ βράχος δὲν αὐξάνει. Ὅπως εἶνε ὁ βράχος, ἔτσι θὰ παραμένῃ· ἢ μᾶλλον ἐλαττώνεται καὶ φθείρεται ἀπὸ τὰ ἄγρια κύματα τῶν ὠκεανῶν. Ἐνῷ τὸ φυτὸ ἔχει ὄχι μόνο τὸ «εἶναι» ἀλλὰ καὶ τὸ «αὐξάνεσθαι», νέα ἰδιότητα. Μετὰ ἔχουμε τὸ τρίτο σκαλοπάτι τῆς δημιουργίας. Ἔχουμε τὰ ζῷα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸ «εἶναι», ὅπως τὸ ἔχει ἡ ὕλη. Ἔχουν τὸ «αὐξάνεσθαι», ὅπως τὸ ἔχουν τὰ φυτά. Ἀλλ᾿ ἔχουν καὶ κάτι ἀκόμη. Ποιό; Τὸ «αἰσθάνεσθαι»· ὄχι τὸ συναισθάνεσθαι, ἂν καὶ μερικὰ ζῷα ἔχουν καὶ συναισθηματικὸ κόσμο, ἀτελῆ ἐν πάσῃ περιπτώσει. Λοιπόν, τὰ ζῷα ἔχουν τρεῖς ἰδιότητες. Γεννᾶται τώρα τὸ ἐρώτημα· Ὁ ἄνθρωπος ποῦ ὑπάγεται; Ὑπάγεται εἰς τὴν κατηγορία τοῦ τρίτου βασιλείου, τῶν ζῴων; Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει μόνο τὸ «εἶναι», ὅπως τὸ χῶμα καὶ ὁ βράχος· δὲν ἔχει μόνο τὸ «αὐξάνεσθαι», ὅπως τὰ πλατάνια· δὲν ἔχει μόνο τὸ «αἰσθάνεσθαι», ὅπως τὰ ζῷα. Ἀλλὰ ἔχει καὶ ἄλλα γνωρίσματα, ἀκόμη ἀνώτερα. Ποιά; Ἔχει τὸ «συναισθάνεσθαι». Ἔχει τὸ «διανοεῖσθαι», δηλαδὴ τὸ λογικόν. Καὶ ἀκόμα περισσότερο ἔχει τὴν συνείδησι. Καὶ τέλος κορυφαῖον γνώρισμα ἔχει τὴν ἐλευθερία. Χάσμα μέγα ὑπάρχει μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ὑπολοίπου ὁρατοῦ κόσμου. Τὸ τελευταῖο ἰδίως γνώρισμα, τὴν ἐλευθερία, ἂν τὸ χάσωμε, δὲν εἴμεθα πλέον ἄνθρωποι. Τὴν ἐλευθερία κατ᾿ ἐξοχὴν τὴν αἰσθανόμεθα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες· καὶ ἅμα τὴν χάσωμε ἐπαναστατοῦμε, καὶ δὲν ἡσυχάζομε ἂν δὲν μπορέσωμε νὰ τὴν ἀποκτήσουμε.
Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν διαφέρει τῆς ὕλης, διαφέρει τῶν φυτῶν, διαφέρει τῶν ζῴων. Διότι ἔχει τὸ «εἶναι» τῶν βράχων, ἔχει τὸ «αὐξάνεσθαι» τῶν φυτῶν, ἔχει τὸ «αἰσθάνεσθαι» τῶν ζῴων, καὶ τὸ παραπάνω ἔχει τὸ «διανοεῖσθαι», τὴν λογική, ἡ ὁποία δημιουργεῖ ἐπιστήμας. Ἔχουμε κατόπιν τὴν συνείδησι, ἡ ὁποία δημιουργεῖ τοὺς ἐνόχους καὶ βροντοφωνεῖ καὶ ἀστράφτει ὅπως ὁ εἰσαγγελεύς, ὅτι εἶνε ἔνοχος ὁ κατηγορούμενος (Πρὸς τί ἄλλωστε δικάζομεν;). Καὶ παραπάνω, εἰς τὴν κορυφήν, εἶνε ἕνα, τὸ ὁποῖον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες αἰσθανόμεθα περισσότερο· εἶνε ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶνε ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς τὴν κορυφὴν τῆς πυραμίδος ὅλων τῶν δημιουργημάτων. Ἀρχίσαμε ἀπὸ τὰ εὐτελέστερα, ἀρχίσαμε ἀπὸ τὸ χῶμα, ἀπὸ τὰ φυτά, ἀπὸ τὰ ζῷα, ἀπὸ … ἀπὸ …, καὶ φτάσαμε εἰς τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, στὸν ἄνθρωπο.
Σταματᾷ ἆραγε ἐδῶ αὐτὴ ἡ δημιουργία; Ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε αὐτὴ τὴν ποικιλία τῶν δημιουργημάτων, τὴν ἀφάνταστον ποικιλίαν. Οἱ φυσικοὶ μετροῦν τὰ φυτά· ἀναρίθμητα. Μετροῦν τὰ ζῷα· ἀναρίθμητα. Μετροῦν τὰ κύτταρα· ἀναρίθμητα. Λοιπόν, θὰ σταματήσῃ ἡ δημιουργία στὸν ἄνθρωπο; Ὄχι. Παραπάνω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει ἕνα τελειότερο ὄν. Ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος δημιούργησε ὁλόκληρη τὴν φύσι, δημιούργησε καὶ τελειότερα ὄντα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ τὰ τελειότερα αὐτὰ ὄντα εἶνε οἱ ἄγγελοι. Καὶ εἶνε τελειότερα. Τὸ λέγει ἡ Ἐκκλησία, ἡ φιλοσοφοῦσα Ἐκκλησία. Τὸ λέγει κάπου καὶ ὁ Σωκράτης σ᾿ ἕναν διάλογο. Καὶ λέγει, ὅτι εἶνε ἀνώτερα, γιατὶ εἶνε ἀσώματα. Δὲν εἶνε ὑλικά, δὲν ἔχουν στομάχι, δὲν ἔχουν κοιλιά. Ἐμεῖς βαρυνόμεθα ἀπὸ τὴν ὕλη, ἀπὸ τὸ σῶμα. Τὸ λέγει ἕνας σοφός, ὅτι «αἰσχύνομαι», ντρέπομαι, ὅταν τρώω. Διότι ἂν τρῶς μόνο, εἶσαι σὰν τὰ ζῷα. Τρῶνε τὰ ζῷα, τρῶς κ᾿ ἐσύ. «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Α΄ Κορ. 15,32). Αἰσχύνομαι, λέγει, διότι τρώω. Καὶ ἀπέφευγε νὰ τρώῃ ἐνώπιον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.
Λοιπὸν ἐκεῖ εἶνε τὸ θέμα. Ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκες. Ἀνάγκη τοῦ ὕπνου, ἀνάγκη τῆς τροφῆς, ἀνάγκη ποτοῦ. Ἔχουμε ἀνάγκη διαιωνίσεως τοῦ γένους· φυτεμένα μὲν στὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεό, κατώτερα ὅμως ἐν γένει αὐτά. Ἀλλ᾿ ὁ ἄγγελος εἶνε ἀπηλλαγμένος αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν. Καί, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, εἶνε πλάνη νὰ νομίζῃ κανείς, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη ζωὴ ἀνωτέρα ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη· «Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς». Οἱ Γραφὲς λ.χ. λένε, ὅτι στὸν ἄλλο κόσμο οὔτε παντρεύουν οὔτε παντρεύονται, «ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι» (Ματθ. 22,29). Οἱ ἄγγελοι ζοῦν ἀνώτερα, διότι εἶνε τὰ ἀνώτερα λογικὰ ὄντα ποὺ ὑπάρχουν.

Καὶ ποιό εἶνε τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων;

Τὸ πρῶτο ἔργο τῶν ἀγγέλων, ἢ μᾶλλον ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων, εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ θεωρία τοῦ Ὑψίστου ὄντος.
Ἄλλο ἔργο τους εἶνε ἡ διακονία καὶ ὑμνῳδία τοῦ Θεοῦ, νὰ ψάλλουν τὸ «ἀλληλούϊα».
Ἐν σχέσει μ᾿ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους εἶνε οἱ καλύτεροί μας φίλοι. Ὅπως δίπλα στὸν ἀνώτατο ἄρχοντα ὑπάρχουν ὑπασπισταί, ἔτσι δίπλα στὸν ἄνθρωπο, τὸν βασιλέα τῆς γῆς, ἔπλασε ὁ Θεὸς ὑπασπιστάς. Προστάτες καὶ φύλακες τοῦ ἀνθρώπου εἶνε οἱ ἄγγελοι.
Εἶνε καὶ ἀγγελιοφόροι. Ὅπως στὸ στρατὸ ὑπάρχουν ἀγγελιοφόροι, ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἀγγελιοφόροι στὴν Ἐκκλησία εἶνε οἱ ἄγγελοι. Τὰ ὑψηλότερα μηνύματα εἶνε αὐτὰ ποὺ μεταφέρουν οἱ ἄγγελοι. Θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ἀναφέρω ἑκατὸ τέτοια μηνύματα, ἀλλὰ θὰ ἀρκεστῶ μόνο σὲ τέσσερα. Τὸ πρῶτο ἀγγελικὸ μήνυμα τὸ ἄκουσε ἡ Θεοτόκος. «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε». Τὸ δεύτερο τὸ ἄκουσαν οἱ βοσκοί, ποὺ ἐφύλασσαν «φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν» (Λουκ. 2,8) στὴν ὕπαιθρο τῆς Βηθλεέμ. «Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων…», «ὅτι ἐτέχθη σήμερον σωτήρ» (ἔ.ἀ. 2, 11). Τὸ τρίτο μήνυμα, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ ἄκουσαν πρῶτες οἱ γυναῖκες, οἱ μυροφόρες, διότι αὐτὲς ἔχουν πλοῦτο συναισθημάτων.

Τὸ πρῶτο λοιπὸν μήνυμα τὸ ἄκουσε ἡ Παρθένος, τὸ δεύτερο οἱ βοσκοί, τὸ τρίτο οἱ γυναῖκες. Ποιές γυναῖκες; Αὐτὲς ποὺ ἔχουν μέσα τους εὐγενῆ αἰσθήματα.
Τὸ πρωῒ στὴν ἐκκλησία ἦταν ἑκατὸ γυναῖκες καὶ δύο ἄνδρες. Θὰ μείνῃ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὶς γυναῖκες. Ἡ γυναίκα δὲν ἐσταύρωσε τὸν Χριστό. Ἡ γυναίκα δὲν ἐπότισε μὲ ὄξος τὸν Χριστό. Ὁ ἄνδρας καὶ ὄχι γυναίκα τὸν ἐπρόδωσε. Ἄνδρας τὸν ἐσταύρωσε καὶ τὸν πότισε μὲ ὄξος καὶ χολή. Εἶνε σκληρὴ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνδρός. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀκόμη ἀνθρωπότης, τὸ ὀφείλουμε εἰς τὴν εὐγενῆ καρδιὰ τῆς μάνας.
Ἡ γυναίκα εἶνε ἡ ἑστία. Ἡ γυναίκα εἶνε ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο ὑπάρχει. Καὶ ἐὰν ἡ γυναίκα παρεκτρέπεται, δὲν εἶνε αὐτὴ ἡ αἰτία. Ἐμεῖς οἱ ἄντρες εἴμεθα ἐκεῖνοι ποὺ τὴν σπρώχνουμε. Καὶ τὸ ὕψιστο μήνυμα ποὺ ἀκούστηκε, δὲν τὸ ἄκουσαν φιλόσοφοι καὶ ποιηταί, ἀλλὰ γυναῖκες εὐλαβέστατες. Ὄρθρου βαθέος οἱ μυροφόρες γυναῖκες, αὐτές ἄκουσαν πρῶτες τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».
Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο τελευταῖο μήνυμα, ποὺ ἐγὼ τὸ φοβᾶμαι. Γιατὶ θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ἁμαρτωλό. Σεῖς εἶσθε ἅγιοι, εἶστε ἐν τάξει. Πόσο μὲ λυπεῖ αὐτό! Σᾶς ἐρωτῶ καὶ μοῦ λέτε· Ἐγὼ εἶμαι ὁ καλύτερος Χριστιανός· καλύτερος κι ἀπὸ σένα, δεσπότη. Καλά, τοὺς λέω· δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ἀσφαλῶς ὅτι εἶσαι καλύτερος ἀπὸ μένα.
Ἐγὼ τὸ τελευταῖο μήνυμα τὸ φοβᾶμαι. Ξέρετε πόσο τὸ φοβᾶμαι; Καὶ κλαίω θρηνῶ καὶ σηκώνομαι τὴ νύχτα καὶ παρακαλῶ τὸ Θεό. Ἂς μὴν τὸ πιστεύετε ἐσεῖς· τὸ πιστεύει ὁ Σωκράτης, τὸ πιστεύει ὁ Ἀριστοτέλης. Ποιό εἶνε; Τὸ τελευταῖο μήνυμα εἶνε, ὅτι οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι θὰ σαλπίσουν καὶ θὰ ποῦν· Νεκροί, ἀναστηθῆτε! Καὶ βῆμα τεράστιο θὰ στηθῇ, καὶ ὁ Χριστὸς θὰ κρίνῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Καὶ τότε αὐτοὶ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς σὰν τὰ φύλλα θὰ τρέμουν μπροστὰ στὸ βῆμα. Δὲν εἶνε παραμύθι αὐτό. Εἶνε μιὰ πραγματικότης.
Αὐτὰ εἶνε τὰ μηνύματα τῶν ἀγγέλων. Νεκροί, ἀναστηθῆτε καὶ παρουσιαστῆτε γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ κριθῆτε.

Οἱ ἄγγελοι μείνανε ὅλοι πιστοὶ στὸ Θεό;

 Οἱ ἄγγελοι εἶνε ἐλεύθερα πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἔχουν ἐλευθερία. Καὶ ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἐλευθερίας δὲν ἐμείνανε ὅλοι πιστοὶ στὸ Θεό. Ἔπεσαν οἱ ἄγγελοι. Ἡμάρτησαν οἱ ἄγγελοι, ὅπως ἔπειτα ἁμάρτησε ὁ ἄνθρωπος. Πρέπει νὰ διαβάσετε ἕνα διήγημα τοῦ Δάντη, γιὰ νὰ δῆτε τὸ δρᾶμα τῆς πτώσεως τῶν ἀγγέλων, τῶν πιπτόντων ἀγγέλων. Τὸ λέει τὸ Εὐαγγέλιο σήμερα (βλ. Λουκ. 10,21).
Λοιπόν, ἔπεσαν οἱ ἄγγελοι. Γιατί ἔπεσαν; Τί ἁμαρτία ἔκαναν; Καλὰ ὁ ἄνθρωπος, κάνει ἁμαρτίες καὶ πέφτει· ὁ ἄγγελος τί ἁμαρτία κάνει; Τί ἁμαρτίες μπορεῖ νὰ κάνῃ ἕνας ἄγγελος; Νὰ κλέψῃ; Ὄχι, δὲν ἔχει χέρια γιὰ νὰ κλέψῃ. Νὰ κάνῃ πορνεία, μοιχεία; Δὲν ἔχει τὰ μέλη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Λοιπὸν ποιά ἁμαρτία μπορεῖ νὰ κάνῃ; Παραπάνω ἀπὸ τὴν κλοπή, παραπάνω ἀπὸ τὴ μοιχεία καὶ τὴν πορνεία, παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα, τὸ ὕψιστο, ἡ κορυφὴ τῶν ἁμαρτήματων, εἶνε κάτι ἄλλο. Ἕνας μοιχὸς καὶ ἕνας πόρνος μπορεῖ νὰ μετανοήσῃ, ἕνας κλέφτης μπορεῖ νὰ μετανοήσῃ. Ἕνας μόνο δὲν μετανοεῖ. Ποιός;
Τὸ κορυφαῖον ἁμάρτημα, τὸ μεγαλύτερο ἐξ ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων, εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια. Ὑπερηφανεύτηκαν οἱ ἄγγελοι, μία μερίδα τῶν ἀγγέλων, μὲ ἀρχηγὸ τὸν λαμπρότερο τῶν ἀγγέλων, τὸν Ἑωσφόρο, ὁ ὁποῖος ἔλαμπε εἰς τὸ στερέωμα. Ὅπως λάμπει ἕνας ὀρθρινὸς ἀστὴρ ἐν καιρῷ νυκτός, ἔτσι ἔλαμπε κι αὐτός. Ὑπερηφανεύτηκε ὅμως καὶ εἶπε· «Θὰ στήσω τὸ θρόνο μου πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα» (πρβλ. Ἠσ. 14,13-14) (Κάτι παρόμοιο κάνει καὶ ἡ ἀνθρωπότητα σήμερα. Θέλει νὰ στήσῃ τὸ θρόνο της πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα).
Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἑωσφόρος· Θὰ στήσω τὸ θρόνο μου ὑπεράνω τῶν ἄστρων, θὰ γίνω Θεός, ἀνώτερος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀμέσως ἔπεσε ὡς ἀστραπή. Ἔπεσε μέσα στὸν τάρταρον, τὸν αἰώνιον τάρταρον. Αὐτὸ ὡς τιμωρία τῆς ὑπερηφανείας του. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖο τὸ βλέπουμε καὶ εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴν θρησκείαν καὶ φιλοσοφίαν.
Ἡ πτῶσι λοιπὸν τῶν ἀγγέλων εἶνε ἡ ὑπερηφάνεια. Ἔπεσαν. Καὶ τότε τί ἔγινε;
Τώρα θὰ σᾶς πῶ κάτι. Μοῦ λέτε, ὅτι ξέρετε τὴν Ἐκκλησία. Ἀκοῦτε κάθε φορὰ τὴν θεία λειτουργία. Χασμουριοῦνται οἱ ἄνδρες, βγάζουν τὰ ρολόγια τους καὶ ἀνυπομονοῦν πότε θὰ τελειώσῃ. Δὲν ὑπάρχει ὡραιότερον θέατρον. Μυσταγωγία ὑπέροχος, μαργαριτάρια, θεῖα πράγματα. Μοῦ εἶπε κάποιος, ὅτι κάτω στὴν Οὐγκάντα, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ μαῦροι ἄκουσαν τὴν θεία λειτουργία στὴ γλῶσσα τους, πέσανε κάτω καὶ κλαίγανε. Καὶ βλέπεις τὸν ἄλλον, τὸ κτηνάριον, καὶ χασμουριέται. Καὶ δὲν χασμουριέται μπροστὰ σ᾿ ἕνα δεσποινάριο, σ᾿ ἕνα βρωμερὸν ὑποκείμενον, ἀλλ᾿ ἐδῶ ποὺ εἶνε τὸ κάλλος τὸ αἰώνιο. Ἀλλοίμονο ποῦ κατήντησε ἡ Ἑλληνικὴ φυλή! Ὁ λαός μας δὲν ἔχει πλέον αἰσθήματα μεγάλα. Διότι, ὅπως εἶπα στὴν ἀρχή, ἂν ἔχουμε μόνο τὶς πέντε αἰσθήσεις είμαστε κτήνη. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μία ἕκτη αίσθησι. Αὐτὴ εἶνε ἡ κεραία ἡ μεγάλη, διὰ τῆς ὁποίας ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν ἀόρατο κόσμο.
Τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ πέφτανε οἱ ἄγγελοι, ἕνας ἐκ τῶν ἀγγέλων, ὁ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ἐσάλπισε σάλπισμα μεγάλο καὶ εἶπε ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀκοῦμε στὴν θεία λειτουργία· «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου», δηλαδή· Σταματῆστε!… Ἐσήμανε τρόπον τινὰ συναγερμό. Ὅπως ὅταν γίνεται στὸ στρατὸ κίνημα διατάσσεται συναγερμὸς καὶ ἐπιφυλακή, κάπως ἔτσι καὶ στὸν οὐράνιο κόσμο, ὅταν ἐπαναστάτησε ἕνα ἐκ τῶν ταγμάτων ἐναντίον τῆς Θεότητος, τότε λοιπὸν τὰ πιστὰ στρατεύματα εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐσάλπισαν· «Στῶμεν καλῶς». Καὶ σταμάτησε ἡ διαρροὴ τῶν ἀγγέλων, καὶ ἔμειναν ἄγγελοι αἰώνιοι.

ΕΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ

Τὸ συμπέρασμα ποιό εἶνε; Πολλὰ τὰ διδάγματα. Ἕνα μάτσο διδάγματα μπορῶ νὰ σᾶς δώσω. Ἐγὼ θέλω ἀπὸ τὰ διδάγματα αὐτὰ νὰ κρατήσετε ἕνα καὶ μόνο.
Θέλω νὰ μὴ λησμονήσετε, ὅτι ἡ πτῶσι τῶν ἀγγέλων εἶνε ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερηφανείας, καὶ νὰ κρατήσετε τὴν κραυγὴν αὐτὴν τὴν φοβερά, τὸ «Στῶμεν καλῶς».
Καὶ ἐγὼ ὡς ἐπίσκοπος ἐδῶ, ἄγγελος κατά τινα μεταφορικὴν ἔννοια (βλ. Ἀπ. 2,1κ.ἑ.), κρατῶ τὴν σάλπιγγα τοῦ εὐαγγελίου καὶ σαλπίζω πάνω ἀπὸ μισὸν αἰῶνα στὴν Ἑλλάδα. Μπορεῖ πολλοὶ νὰ μὲ κατηγορήσουν γιὰ πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ ποῦν ὅτι δὲν ἐκήρυξα τὴν ἀλήθεια. Δὲν εἶνε μόνο ἡ Φλώρινα εἰς τὴν ὁποία ἐκήρυξα· εἶνε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα καὶ πέραν τῆς Ἑλλάδος. Καὶ διὰ γλώσσης καὶ διὰ γραφίδος καὶ μὲ κάθε τρόπο ἐλάλησα τὴν ἀλήθεια εἰς τὸν λαόν. Καὶ τὴν ὥραν αὐτὴ ποὺ εὑρίσκομαι ἐδῶ, τὴν ἐπίσημον αὐτὴν ἡμέρα, φωνάζω καὶ ἐγὼ μὲ τὴν σάλπιγγα τοῦ εὐαγγελίου·
«Στῶμεν καλῶς». «Στῶμεν καλῶς» οἱ πάντες· οἱ δάσκαλοι, οἱ καθηγηταί, οἱ ἀξιωματικοί, οἱ στρατιῶτες, μικροὶ – μεγάλοι, ἀπὸ τὸν προέδρο τῆς δημοκρατίας μέχρι τὸν τελευταῖο πολίτη. «Στῶμεν καλῶς», «στῶμεν καλῶς», «στῶμεν καλῶς»· τρία «στῶμεν καλῶς».
«Στῶμεν καλῶς» ὡς ἄνθρωποι, μηδὲν πράττοντες ἀνάξιον τοῦ ἀνθρώπου. Διότι «πόσον ὡραῖον εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος εἶνε!».
«Στῶμεν καλῶς» ὡς Ἑλληνες. Νὰ μὴν ἀτιμάσουμε τὴν ὡραιότερη πατρίδα τοῦ κόσμου. Νὰ μὴν εἴμαστε βάρβαροι.
Καὶ ἀκόμη περισσότερο προχωρῶ καὶ σαλπίζω· «Στῶμεν καλῶς» ὡς Χριστιανοί, μὴ πράττοντες πράγματα ἀνάξια καὶ ἀντιχριστιανικά. Μηδὲν ἀνάξιον ἀνθρώπου, μηδὲν ἀνάξιον Ἕλληνος, μηδὲν ἀνάξιον Χριστιανοῦ.
«Στῶμεν καλῶς». Ἔρχονται ἡμέρες φοβερές. Θὰ πέσουν ἔθνη, θὰ πέσουν βασίλεια. Θὰ γίνῃ ἄνω – κάτω ὁ κόσμος. Ὅ,τι εἴδαμε ὣς τώρα εἶνε μικρά.
«Στῶμεν καλῶς», ἄνδρες γυναῖκες καὶ μικρὰ παιδιά. Νὰ εἴμεθα μὲ τὸ Εὐαγγέλιον. Ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι θὰ γίνωμε ἡ ζύμη καὶ ἡ μαγιὰ ἑνὸς νέου κόσμου. Καὶ τότε ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ. Θὰ εἶνε τὸ ἄστρο τὸ φωτεινό, τὸ ὁποῖο θὰ φωτίζῃ τὸν κόσμο καὶ θὰ φωνάζῃ καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη· «Στῶμεν καλῶς». Ἤγγικεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, καὶ θὰ σαλπίσουν οἱ σάλπιγγες τῆς Ἀποκαλύψεως.
Ὁμιλῶ προφητικὰ τὴν ὥρα αὐτή, καὶ ἐνθυμηθῆτε, ἀδέλφια μου, τὰ λόγια μου. Θὰ μείνωμε ἐδῶ. Καὶ ἐὰν φύγουν ὅλοι, νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης θὰ μείνῃ ἐδῶ. Γιατὶ ἔχει μιὰ παράδοσι. Τὸ ῥάσον μένει. Διαβάστε τὴν ἱστορία. Ὅταν ἔπεσε ἡ Σμύρνη, φύγανε ὅλοι. Δὲν ἔμεινε κανείς. Μόνο ἕνας, ἕνα ῥάσο, τὸ ῥάσο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἔμεινε στὴν ἔρημη Σμύρνη καὶ ἔβαψε μὲ τὸ αἷμα του τὰ καλντερίμια τῆς πόλεως. Εἴμαστε συνεχισταὶ τῆς ἱστορικῆς γενιᾶς τῶν ἐπισκόπων ἐκείνων. Καὶ ἐὰν ὅλοι φύγουν, ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐδῶ, καὶ θὰ φωνάζουμε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν· «Στῶμεν καλῶς». Ἀμήν.

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
Αὐγουστῖνος
(ἱ. ναὸς Ἁγίου Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης 8-11-1973)

Ο θεσμός του άμισθου εθελοντή βουλευτή (τα σπάει η πρόταση στο διαδίκτυο)

Χαμός στα social media με τη νέα πρόταση για άμισθους εθελοντές βουλευτές μετά και την καταπληκτική ιδέα του Υπουργείου Παιδείας για άμισθους εθελοντές εκπαιδευτικούς!!!Με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο απαντούν στην πρόταση του Υπουργείου εμπνευσμένοι και από τον Ιωάννη Καποδίστρια
εναλλακτικά όπως σημειώνουν θα μπορούσαν  όλοι οι βουλευτές να 


δίνουν εθελοντικά 3000 ευρώ από το μισθό τους για τους μισθούς των δασκάλων. Με αυτήν την πρόταση θα βρεθούν άμεσα και σίγουρα πάνω από 1000 πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία. Να δούμε έχουμε εθελοντές βουλευτές;
 Για 7 μήνες μόνο θα δώσουν αυτά τα χρήματα. Μέχρι την λήξη του σχολικού έτους!

Μα πως από τα σούπερ σχολεία του Γεωργίου Παπανδρέου φτάσαμε στους εθελοντές δασκάλους αναρωτιούνται,
Το διαδίκτυο κατακλύστηκε χθες από εκπληκτικά αυτοσχέδια μηνύματα διακωμώδησης της πρότασης των εθελοντών εκπαιδευτικών.

Επισπεύδουν οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρος–Ελλάδα–Αίγυπτος.

Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα νόμο που δεν είχε η χώρα, το νόμο 4001/2011 για τα απώτερα όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, έχουμε κατάθεση του νόμου αυτού στον ΟΗΕ και έχουμε προκήρυξη ερευνών σε οικόπεδα και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης.


σχόλιο Γ.Θ : Είναι κάποιες λέξεις που στο άκουσμά τους...
 η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται...

Η ελληνική κυβέρνηση κάνει συνολική πολιτική στο θέμα της ΑΟΖ

Παράλληλα, όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Εξωτερικών κ. Βαγγέλης Βενιζέλος μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση κάνει συνολική πολιτική στο θέμα της ΑΟΖ: «Κάνουμε ταυτόχρονα επαφές με την Αίγυπτο, επαφές με την Ιταλία, έχουμε την εκκρεμότητα με την Αλβανία, έχουμε παλαιά εκκρεμότητα, εδώ και χρόνια, με τη Λιβύη. Αλλά μη βλέπετε αυτό μόνο. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα νόμο που δεν είχε η χώρα, το νόμο 4001/2011 για τα απώτερα όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, έχουμε κατάθεση του νόμου αυτού στον ΟΗΕ και έχουμε προκήρυξη ερευνών σε οικόπεδα και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα, αυτές είναι οι σημαντικές εξελίξεις».
Τι σημαίνουν οι ανακοινώσεις του Καϊρου για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου; Πρώτα απ΄ όλα ότι η Ελλάδα θα ανακηρύξει ΑΟΖ και στην συνέχεια θα προχωρήσει στην οριοθέτησή της με Κύπρο και Αίγυπτο. Με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά είναι ότι η Ελλάδα κινείται με βάση όσα το Διεθνές Δίκαιο όχι απλά προβλεπει αλλά προστάζει. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται με το Καστελόριζο. Με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν στο Κάϊρο δεν μπορεί να υπάρξει θέμα ...εξαίρεσής του όπως απαιτεί η Τουρκία.
Η ΑΟΖ είναι το δικαίωμα παράκτιου κράτους να εκμεταλλεύεται κατ' αποκλειστικότητα μία θαλάσσια ζώνη πλάτους μέχρι και 200 μιλίων. Πιο συγκεκριμένα, να εκμεταλλεύεται το υπέδαφος του βυθού, τον βυθό, τα ύδατα (αλιεία) και την επιφάνεια της θάλασσας (ακόμα και με τη δημιουργία τεχνητών νησιών).
Η υφαλοκρηπίδα είναι υποσύνολο της ΑΟΖ.
Η τάση που έχει επικρατήσει διεθνώς είναι οι δύο αυτές θαλάσσιες ζώνες να οριοθετούνται ταυτοχρόνως και τα όριά τους να ταυτίζονται.
Το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ξεκάθαρα ότι νησιά με οικονομική δραστηριότητα έχουν δικαίωμα ΑΟΖ, όπως και οι ηπειρωτικές περιοχές.
140 παράκτιες χώρες έχουν ήδη ανακηρύξει ΑΟΖ.
 http://www.katohika.gr/2014/11/

 Επισπεύδουν οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρος–Ελλάδα–Αίγυπτος

(upd) Επισπεύδουν οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρος–Ελλάδα–ΑίγυπτοςΤην ταχεία προώθηση της διαδικασίας οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών αποφάσισαν Κύπρος – Ελλάδα – Αίγυπτος, όπως αναφέρεται στην Κοινή Διακήρυξη της πρώτης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών που διεξήχθη το πρωί στο Κάιρο.
Με μια τριπλή χειραψία επισφραγίστηκε η τριμερής συνάντηση του Καΐρου με την ομώνυμη κοινή διακήρυξη, η οποία καλεί σε έναρξη διαπραγματεύσεων για οριοθέτηση των ΑΟΖ μεταξύ των χωρών που δεν το έχουν πράξει. Συγκεκριμένα το ανακοινωθέν αναφέρει: «Οι τρεις χώρες υπογραμμίζουμε την καθολική ισχύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο τις διαπραγματεύσεις μας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, όπου αυτό δεν έχει ακόμη γίνει».
Το ανακοινωθέν περιλαμβάνει ακόμη αναφορά στην ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και καλεί την Τουρκία να σταματήσει όλες τις εν εξελίξει σεισμογραφικές έρευνες εντός της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου και να αποφύγει παρόμοιες δραστηριότητες στο μέλλον. Κάνει επίσης αναφορά σε μία δίκαιη συνολική και διαρκή λύση του κυπριακού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στις κοινές δηλώσεις τους οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στο κυπριακό και στην ανάγκη δίκαιης λύσης επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ και ζήτησαν από την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Στις κοινές δηλώσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς είπε ότι ήταν μία συνάντηση που χρωστούσαμε στην Ιστορία. Ανέφερε ο πρωθυπουργός:
«Συζητήσαμε θέματα συνεργασίας με το πνεύμα τριών χωρών που τους συνδέουν κοινές ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος είναι στην ΕΕ η Αίγυπτος είναι η χώρα με την μεγαλύτερη επιρροή στον Αραβικό κόσμο. Η συζήτηση που είχαμε παίρνει διαστάσεις πολυσήμαντες για το θέμα της επανένωσης της Κύπρου με σεβασμό στην δικαιοσύνη και την Ιστορία τερματίζοντας παράλληλα τις απαράδεκτες προκλήσεις σε βάρος της το τελευταίο διάστημα. Για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής οφείλουμε να εγκαινιάσουμε μία συνεργασία με διάρκεια και με βάθος. Κυρίαρχη σημασία αποδώσαμε στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που απειλή ως ιδεολογία και καθεστώς να εγκαταστήσει τον τρόμο. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό του ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο πολιτισμένος κόσμος δεν πρέπει να επιτρέψει στον χάρτη της τρομοκρατίας να διευρυνθεί. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει χειρότερη παγίδα από το να θεωρεί ότι το καθεστώς του τρόμου χωρίζεται σε τρομοκράτες μετριοπαθείς και τρομοκράτες ακραίους. Η τρομοκρατία είναι ενιαία και πρέπει να πάρει την μοναδική απάντηση από όλους απάντηση δυναμική. Στη συνάντηση δώσαμε βάρος στην ενεργειακή ασφάλεια και στη συνεργασία στο θέμα των υδρογονανθράκων. Είναι τομέας που θα συνεργαστούμε στενά προς όφελος των λαών μας και προς όφελος της ενεργειακής επάρκειας της ΕΕ. Θέλω να γίνει απολύτως καθαρό ότι σε αυτή την τριμερή συνεργασία, Ελλάδα και Κύπρος θα στηρίξουμε την Αίγυπτο σαν πρέσβεις της στην ΕΕ. Γνώμονας για τα θέματα της περιοχής είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια».
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου δήλωσε ότι η Αίγυπτος φιλοξένησε μία Συνάντηση Κορυφής εγκαινιάζοντας μία εποχή τριμελούς συνεργασίας και ενισχύοντας την εποικοδομητική συνεργασία με δύο από τις χώρες που στήριξαν την πολιτική γραμμή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αίγυπτο.
Συνέχισε λέγοντας:
«Βεβαίως εξετάστηκε η συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, οι απόψεις μας ταυτίζονται πλήρως σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και πολλές επίσημες συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι χώρες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους ώστε να είναι πρότυπο συνεργασίας και γειτονίας σε όλες τις άλλες χώρες. Είναι ανάγκη ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις βάσεις των Ηνωμένων Εθνών και ο σεβασμός της κυριαρχίας και της μη ανάμειξης στο εσωτερικό των άλλων χωρών. Μιλήσαμε για το παλαιστινιακό και την εξέλιξη σε Συρία και Ιράκ και την προσπάθεια καταπολέμησης των τρομοκρατικών οργανώσεων. Εξετάστηκαν οι προσπάθειες Ελλάδας και Κύπρου για την ενίσχυση της επαφής της Αιγύπτου με τη Ευρωπαική Ένωση. Η Αίγυπτος δίνει σημασία στην τριμερή συνεργασία που αποβλέπει στην επικράτηση της ειρήνης της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή».
Ο κ. Σίσι ευχαρίστησε τους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου για την ανταπόκρισή τους στην έκκλησή του για την Σύνοδο του Καΐρου όπου επιβεβαιώθηκε ότι έχουν κοινές απόψεις σε σειρά σημαντικών θεμάτων.
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε:
«Η συνάντηση αποτελεί την απόδειξη της αναβάθμισης και την διερεύνηση περαιτέρω κοινών τρόπων εμβάθυνσης των σχέσεων. Η τριμερής συνεργασία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
-πολιτικής συνεργασία μέσω του διπλωματικού συντονισμού των δράσεων πάντα με σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
-ανάληψη πρωτοβουλιών για το συμφέρον των χωρών και των λαών μας μέσω της ενίσχυσης συμπράξεων σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία
-διαμόρφωση κοινού μετώπου για την αντιμετώπιση των απειλών στην ανατολική Μεσόγειο όπως η τρομοκρατία, η ξενοφοβία και ο θρησκευτικός φανατισμός
-η τριμερής συνεργασίας φιλοδοξεί να είναι πρότυπο εποικοδομητικής και επωφελούς συνεργασίας στην εύφλεκτη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θέλω να τονίσω ότι ο διάλογος και η συνεργασία που αναπτύσσεται δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας και βασίζεται σε αρχές του διεθνούς δικαίου και στον στόχο της προώθησης της ασφάλειας της ευημερίας της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τα κράτη της περιοχής που συμμερίζονται αυτό το όραμα να συνεργαστούν μαζί μας.
Κατά τη σημερινή σύνοδο εξετάσαμε θέματα όπως οι εσωτερικές εξελίξεις στην Αίγυπτο, το κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου, την ενεργειακή συνεργασία το μεσανατολικό την τρομοκρατία τις εξελίξεις στο Ιράκ και στην Συρία. Σαν αποτέλεσμα του διαλόγου υιοθετήσαμε την Διακήρυξη του Καίρου ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ιστορικό κείμενο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την συνεργασία μας και για τα ζητήματα που συζητήσαμε. Συγκεκριμένα συζητήσαμε την κατάσταση στην Αίγυπτο και εκφράσαμε την απερίφραστη υποστήριξη μας στον πρόεδρο Αλ Σίσι για τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική ανάπτυξη της. Εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη στον αγώνα της χώρας κατά της τρομοκρατίας καταδικάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου. Επιπλέον τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή τονίζουν την ανάγκη σταθερότητας στην Αίγυπτο μία χώρα με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή».
Θα ήθελα να μεταφέρω ότι κατά τις συζητήσεις με τον κ. Σαμαρά συμφωνήσαμε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν τον πιο ισχυρό πρεσβευτή της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε το κυπριακό και την ανάγκη τερματισμού της αναχρονιστικής διαίρεσης μέσα από μία λύση βιώσιμη με δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ με μία και μόνη νομική προσωπικότητα και ιθαγένεια. Η λύση του κυπριακού όχι μόνο θα επανενώσει το νησί αλλά θα επιτρέψει στους νομίμους κατοίκους του να ευημερήσουν μέσα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Θα πρέπει η Τουρκία να δείξει την απαραίτητη καλή θέση με ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν διστάσαμε να καταδικάσουμε τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση λύσης».

http://www.hellasforce.com/blog/epispevdoun-oriothetisi-tis-aoz-kipros-ellada-egiptos/

Βήμα βήμα η Άγκυρα στήνει σκηνικό Ιμίων - Έστειλε το NTV να προβάλει τουρκική κυριαρχία μέσα στην Κυπριακή ΑΟΖ (vid)


Βήμα βήμα η Τουρκία στήνει σκηνικό Ιμίων στην Κυπριακή ΑΟΖ αμφισβητώντας το κυριαρχικό δικαίωμα της Λευκωσίας να κάνει έρευνες για φυσικό αέριο και επιχειρώντας ταυτόχρονα οδηγήσει την κατάσταση σε τετελεσμένα γεγονότα. Στην παρουσία του σκάφους «Barbaros» που κάνει έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και την επίσης εισβολή πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν ήρθε να προστεθεί και το τηλεοπτικό συνεργείο θυμίζοντας τον Ιανουάριο του 1996 όταν Τούρκοι δημοσιογράφοι κατέβασαν την ελληνική σημαία από τα Ίμια για να βάλουν την τουρκική. Η συνέχεια είναι σε όλους γνωστή…
Αυτή τη φορά το τηλεοπτικό συνεργείο του NTV ανέβηκε στην τουρκική φρεγάτα «Gelibolu» που συνοδεύει από την πρώτη στιγμή το ερευνητικό σκάφος «Barbaros» και μετέδωσε μία εικόνα «Αττίλα Νο2» εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.  Εμφάνισε την Τουρκία να ασκεί τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου και να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται στο σπίτι της.
Συνομιλώντας με Τούρκο αξιωματικό της φρεγάτας «Gelibolu», δασκαλεμένο από την Άγκυρα για το τι ακριβώς θα πει, ο δημοσιογράφος του NTV μετέδωσε πώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το «Barbaros» σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων.  
«Για να μην εμποδίσουν τις εργασίες του πλοίου μας και να μην περάσει κάποιος πάνω από το καλώδιο των ερευνών, σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας, δεν πρέπει να πλησιάσουν το πλοίο. Πρέπει να απέχουν τρία ναυτικά μίλια και από τις δυο πλευρές και 6 ναυτικά μίλια στην πίσω πλευρά», είπε.

Και που αυτό; Εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Η φρεγάτα «Gelibolu» είναι επιφορτισμένη με αυτή την αποστολή, δηλαδή να μην αφήσει να πλησιάσει κανένα σκάφος, πολεμικό ή εμπορικό σε απόσταση μικρότερη των 6 ναυτικών μιλίων από το «Barbaros» ακόμη και όταν αυτό κινείται στις ακτές της Λάρνακας.
Εμφανίστηκε δε η τουρκική φρεγάτα ως να ασκεί τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ υποχρεώνοντας το εμπορικό πλοίο «Mavi Akdeniz» να αλλάξει ρότα κατά την προσέγγιση του λιμανιού της Κύπρου.
Εδώ δεν πρόκειται απλά για τσαμπουκά, αλλά για κατάληψη περιοχής της Κυπριακής ΑΟΖ με στρατιωτικά μέσα. Η διεθνής όμως κοινότητα κατά τα άλλα εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Κύπρο και αναγνωρίζει το δικαίωμα της να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Λέξη καταδίκης της τουρκικής εισβολής.
Το προκλητικό ρεπορτάζ του NTV, που εντάσσεται σαφώς στην δημιουργία σκηνικού a la Ίμια, επιβεβαιώνει και το defencenet.gr που πρώτο αποκάλυψε την ύπαρξη τουρκικού υποβρυχίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και το ότι οι Τούρκοι αναζητούν το ελληνικό υποβρύχιο «Πρωτεύς» που πλέει στην περιοχή στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής άσκησης «Active Endeanour».
«Από τα ραντάρ αυτά ελέγχουμε τι κινείται στον εναέριο χώρο, στη θάλασσα και κάτω από αυτή», τόνισε ο Τούρκος αξιωματικός που ξενάγησε τον δημοσιογράφο του NTV στα ραντάρ της φρεγάτας «Gelibolu».
Η Τουρκία φαίνεται πώς κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, στήνει σταδιακά κρίση ανάλογη αυτής των Ιμίων στην Κυπριακή ΑΟΖ και επιχειρεί να κάνει κτήμα της τα οικόπεδα υδρογονανθράκων λειτουργώντας ως εγγυήτρια δύναμη του ψευδοκράτους.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αποφασίζει να μην ενισχύσει την παρουσία της αντικαθιστώντας την ΤΠΚ «Καβαλούδης» με φρεγάτα στο σκεπτικό της μη κλιμάκωσης. Αφού ανεβάζει τους τόνους μιλώντας για αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στην Κυπριακή ΑΟΖ και «ξίφη», τώρα τα παίρνει πίσω.


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr          http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5-%CF%84%CE%BF-ntv-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ EKAΨΑΝ ΣΕ ΚΑΜΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΑ ΝΕΑΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ


σχόλιο Γ.Θ : Η ιστορία της ανθρωπότητας δεν τελείωνει εδώ στην γη.
Υπάρχει και ένα άλλο καμίνι με φωτιά για αμετανόητα τέρατα.
Ας μην βρεθεί κανείς εκεί γιατί το μαρτύριο εκεί δεν τελειώνει.


Πορφύρης Δ  Σταφυλά Π
Tραγικό τέλος είχε για ένα άτυχο νεαρό ζευγάρι χριστιανών πακιστανών σήμερα το πρωί.Τους έκαψαν ζωντανούς σε καμίνι για τούβλα.
Ένας 26χρονος και μια 24χρονη κάηκαν ζωντανοί όταν κατηγορήθηκαν για βλασφημία και θανατώθηκαν από το μενόμενο πλήθος μουσουλμάνων που προερχόταν από 5 χωριά  στο Kot Radha Kishan στα ανατολικά της χώρας στα 60 χλμ από τη Λαχόρη(Pendjab).Αυτό είναι και το τελευταίο επεισόδιο στο κύμα βίας χωρίς προηγούμενο εναντίον των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν.Συγκεκρινένα κατηγορήθηκαν ότι είχαν κάψει σελίδες του κορανίου.Αυτή είναι η αναφορά του χριστιανού δικηγόρου Sardar Mushtaq Gill στο Agence Fides.Ο δικηγόρος πήγε στον τόπο της στυγερής δολοφονίας μετά από κλήση άλλων χριστιανών.Το ζευγάρι που εργαζόταν σε βιοτεχνία παραγωγής τούβλων κρατήθηκε σε ομηρία για 2 ημέρες από τις 2 Νοεμβρίου αρχικά από ένα πλήθος 100 ατόμων.”Πρόκειται για μια αληθινή τραγωδία” δήλωσε ο δικηγόρος στο ίδιο πρακτορείο,”για μια βάρβαρη κι απάνθρωπη πράξη. Ολόκληρος ο κόσμος οφείλει να την καταδικάσει με τον πιο απερίφραστο τρόπο.”
«Πλήθος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε έως θανάτου ένα ζευγάρι χριστιανών με την κατηγορία ότι βεβήλωσαν το κοράνι. Στη συνέχεια έκαψαν τα σώματά τους σε ένα φούρνο για τούβλα όπου εργάζονταν», δήλωσε στο AFP ένας υπεύθυνος της τοπικής αστυνομίας ο αξιωματικός Ben Yameen.Σύμφωνα με τον ίδιο το πλήθος  εκδικήθηκε δυό χριστιανούς τον Shehzad και τη γυναίκα του Shama ως «ένοχους» σε μια υπόθεση για βεβήλωση κορανίου την παραμονή. Μια έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία η οποία και ενδυνάμωσε την παρουσία της για λόγους ασφαλείας στους χριστιανικούς συνοικισμούς.Οι αρχές δήλωσαν στο BBC ότι οι αστυνομικές αρχές αποπείράθηκαν να διασώσουν το ζευγάρι από το μενόμενο πλήθος αλλά δεν κατόρθωσαν το παραμικρό λόγω του αριθμού των συγκεντρωμένων και της επιθετικότητάς τους. Οι δράστες αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη πρόσθεσαν οι αρχές.Un couple de chrétiens massacré par la foule
ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
Τον Μάιο στην πόλη Multan ο Rashid Reham ο οποίος υπεράσπιζε πελάτες του για βλασφημία δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς.
Τον Μάρτιο του 2011 ο Υπ. Των Μειονοτήτων Shahbaz Bhatti δολοφονήθηκε στο δρόμο. Είχε την πρόθεση να μεταρρυθμίσει τους νόμους περί βλασφημίας και είχε δηλώσει λίγο πριν τον θάνατό του: «Δέχομαι απειλές θανάτου για να μην μιλάω εναντίον των νόμων περί της βλασφημίας αλλά η πίστη μου, μου δίνει δύναμη και δεν θα αφήσουμε μια χούφτα εξτρεμιστές να βάλουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους.»
Δύο μήνες πριν ο Salmaan Taseer κυβερνήτης της επαρχίας Penjab που επίσης είχε εναντιωθεί στο νόμο περί βλασφημίας δολοφονήθηκε από των σωματοφύλακά του Malik Mumtaz Hussain Qadri. Στις πρώτες δηλώσεις του στα μέσα που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος είπε «Είμαι ένας σκλάβος του προφήτη και η τιμωρία για αυτούς που διαπράτουν την βλασφημία είναι θάνατος».Ο Qadri κατά την εκδίκαση της υπόθεσης έγινε δεκτός με ροδοπέταλα από τους υποστηρικτές του.
Η χριστιανή Asia Bibi μητέρα 5 παιδιών που η καταδίκη της σε θάνατο επαναβεβαιώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου για πράξεις που ανάγονται στο 2009 και πάλι για βλασφημία όταν καυγάδισε με μια γειτόνισα που αρνήθηκε να πιει νερό από το ίδιο πηγάδι γιατί το θεώρησε μολυσμένο από την μιασματική χριστιανή.
Οι νόμοι περί βλασφημίας πρωτοεισήχθησαν την εποχή που η χώρα αποτελούσε προτεκτοράτο των βρετανών και διατηρήθηκαν και μετά την ανεξαρτησία της. Σύμφωνα με το BBC, 14 άτομ ακαταδικάστηκαν σε θάνατο με αυτήν την κατηγορία εκ των οποίων κια ο βρετανός υπήκοος Muhammad Asghar που ήταν ψυχικά διαταραγμένος. 19 άλλα άτομ ακαταδικάστηκαν σε ισόβια. Η χριστιανική μειονότητα που απαριθμεί περίπου 3 εκατομύρια πολίτες επί συνόλου 180 νεκατομυρίων συχνά στοχοποιείται.(parismatch 4/11/14,l observatoire de la christainophobie)

dimpenews.com


ΠΗΓΗ

ΦΡΙΚΗ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ: Τα βρωμερά κτήνη της ISIS πουλάνε μωρά 1 έτους ως σκλάβες του σεξ!!! (φωτό)


ΦΡΙΚΗΤην ώρα που η Δύση πολεμά δήθεν τους τζιχαντιστές, η ISIS, ξεπερνώντας κάθε όριο νοσηρής φαντασίας, πουλάει  βρέφη ενός έτους ως σκλάβες του σεξ…Η τιμή τους; 172 δολάρια!


Οι τζιχαντιστές διαπίστωσαν ότι το ενδιαφέρον του «αγοραστικού κοινού» ήταν μεγάλο και έτσι διαμόρφωσαν νέο «τιμοκατάλογο» με αυξημένες τιμές για το απάνθρωπο εμπόριο γυναικών, κοριτσιών και βρεφών…

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα βρωμερά κτήνη, η αύξηση στις τιμές γίνεται για την ενίσχυση του έργου τους…και όποιος δεν συμμορφώνεται με τον νέο τιμοκατάλογο θα εκτελείται.

Εξυπακούεται ότι όλα τα θύματα είναι είτε Γεζίντι, είτε Χριστιανές, καθώς η ικανοποίηση των αρρωστημένων ενστίκτων τους σε «άπιστες» δεν θεωρείται έγκλημα.

τιμες

«Τιμοκατάλογος-Πώληση Λείας

Πληροφορηθήκαμε ότι παρατηρείται μείωση των τιμών στο εμπόριο των γυναικών, γεγονός που επηρεάζει την κάλυψη των αναγκών του Ισλαμικού Κράτους και τη χρηματοδότηση των Μουτζαχεντίν.

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εμπορίου αποφάσισε να ορίσει σταθερές τιμές για την πώληση των γυναικών. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο εμπόριο θα πρέπει να συμμορφωθούν. Όποιος δεν ακολουθήσει τους κανόνες θα εκτελείται.

ΤΙΜΗ (σε δηνάρια)                              ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

50.000                                                                      Γεζίντι/Χριστιανές ηλικίας 40-50

75.000                                                                       Γεζίντι/Χριστιανές ηλικίας 30-40

100.000                                                                    Γεζίντι/Χριστιανές ηλικίας 20-30

150.000                                                                    Γεζίντι/Χριστιανές ηλικίας 10-20

200.000                                                                   Γεζίντι/Χριστιανές ηλικίας 1-9

Ο καθένας μπορεί να αγοράζει μέχρι τρεις σκλάβες του σεξ. Εξαιρούνται οι αγοραστές από την Τουρκία, τη Συρία και τις χώρες του Κόλπου».

Σημειώνεται ότι 100.000 δηνάρια αντιστοιχούν σε 172 δολάρια…

Hellasforce

900.000 ευρώ στην υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου900.000 ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΣΠΑ για την Πράξη « Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική Υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης». Νέα διδακτικά βιβλία για την ενίσχυση του μαθήματος – αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων.
Όσον αφορά τις δράσεις στο τεχνικό δελτίο της Πράξης αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων
Η Δράση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου Ιεροσπουδαστηρίου εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων διδασκαλίας του Ι. Κορανίου στους Μουσουλμανόπαιδες μαθητές των δημοσίων σχολείων της Θράκης και απόδοση του περιεχομένου, των εννοιών και των όρων (υπομνηματισμός) του Ι. Κορανίου στην ελληνική γλώσσα για διδακτικούς σκοπούς.
Τα προγράμματα σπουδών θα είναι προγράμματα ανοικτά και ευέλικτα και ο διδάσκων θα μπορεί να οργανώσει τη μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιώντας ποικίλα διδακτικά υλικά και στρατηγικές μάθησης. Τα συνακόλουθα διδακτικά βιβλία θα εμπεριέχον διδακτικά στοιχεία και υλικά, τα οποία θα ευνοούν την πολυτροπική, διερευνητική και συνεργατική διαδικασία και θα προωθούν την κοινότητα μάθησης.
Στόχος της Δράσης είναι επίσης η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της ενίσχυσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης.
Ενδεικτικά για τα Ιεροσπουδαστήρια, τα προγράμματα σπουδών που θα εκπονηθούν και τα διδακτικά βιβλία που θα συγγραφούν θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:
> Α. Γυμνάσιο Ιεροσπουδαστηρίου: Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου, Ι. Κοράνιο (Ιστορία Ι. Κορανίου), Αραβική, Τουρκική, Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ (Ακαήντ), Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας κα
> Β. Λύκειο Ιεροσπουδαστηρίου: Αραβική Γλώσσα, Τουρκική Γλώσσα, Περσική Γραμματεία, Λόγοι του Προφήτη, Ιστορία των Θρησκειών, Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας κ.α
Για τη διδασκαλία του Ι. Κορανίου στους Μουσουλμανόπαιδες μαθητές των δημοσίων σχολείων της Θράκης, θα αναπτυχθούν προγράμματα σπουδών και διδακτικά βιβλία.
Στις Δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η επιμόρφωση των Ιεροδιδασκάλων στην παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων. Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η ορθή παιδαγωγικά και επιστημονικά χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των συναφών διδακτικών βιβλίων, καθώς και η παροχή Διδακτικών Οδηγιών, δειγματικών διδασκαλιών, σεναρίων μαθήματος και άλλων πρόσφορων μέσων για την ευαισθητοποίηση ενημέρωση και πρόσληψη των νέων παιδαγωγικών εργαλείων.
Όπως αναφέρεται στο Φυσικό αντικείμενο της Πράξης η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στα Ιεροσπουδαστήρια Κομοτηνής και Εχίνου δεν διαθέτει προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και συναφών διδακτικών βιβλίων θα συντελέσει σε μια ουσιαστική και εκ βάθρων αναβάθμιση του περιεχομένου, της ποιότητας και των παιδαγωγικών υποδομών της θρησκευτικής εκπαίδευσης των μαθητών που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Η αναβάθμιση αυτή θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα διαχείρισης της μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης ενώ συγχρόνως είναι απολύτως σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές Συνθήκες.
Για την ενίσχυση του μαθήματος του Ι. Κορανίου απαιτείται η σύνταξη νέων διδακτικών βιβλίων, τα οποία σε απόλυτη συμφωνία με τις μουσουλμανικές διδασκαλίες θα προωθούν ευρύτερα ζητήματα ειρηνικής συνύπαρξης, ηθικής, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και άλλα διαπολιτισμικά, διαθρησκειακά, διαθεματικά και παιδαγωγικά ζητήματα.
Τα προγράμματα σπουδών και τα νέα διδακτικά βιβλία και υλικά θα εμπεριέχουν παιδαγωγικά και θρησκευτικά στοιχεία με βάση το Ι. Κοράνιο και τις αρχές της θρησκείας του Ισλάμ, κατάλληλα αναπλαισιωμένα στην πραγματικότητα των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων. Κάθε προτεινόμενο μάθημα είναι ανάγκη να αναπτυχθεί σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα σπουδών με στόχο να εισαγάγει τους Μουσουλμάνους μαθητές/τριες σε ένα συμμετοχικό και δημιουργικό τρόπο σπουδής και μάθησης, χωρίς να εξαντλεί τη μαθησιακή διαδικασία σε μια τυπική και μετωπική διδασκαλία και εκμάθηση θεμάτων εκτός εάν αυτό απαιτείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος.
Δημητρης Καμμενος
ΠΠ

ΠΗΓΗ

Συγκλονιστικό Θαύμα της Παναγίας και των Αγίων Αναργύρων!

Διηγείται μια γυναίκα:
 «Το όνομα μου είναι Αθηνά Παππά. Στις 24-10-08 ο υιός μου Σπυρίδων είχε ένα σοβαρότατο τροχαίο. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι και είχα αιματώματα στον εγκέφαλο, νεκρά κύτταρα τα οποία δεν αναπλάθονται ποτέ ξανά και θλάση στο κέντρο του εγκεφάλου.Ήταν στην εντατική του Ν.Ν.Α επί 29 πραγματικά πολύ δύσκολες μέρες διότι ήταν σε κώμα, διασωληνωμένος γιατί δεν μπορούσε ν’ αναπνεύσει και επιπλέον είχε αρχίσει η εσωτερική σήψη στα όργανά του. Το αποκορύφωμα ήταν η 45-λεπτη ανακοπή που έκανε 3 ημέρες πριν την γιορτή της Παναγίας (τα εισόδια της Θεοτόκου). Απ’ την ανακοπή του έμεινε ανεπάρκεια στην καρδούλα του, που θα την είχε για όλη του την ζωή.
Ο γιός μου ήταν 16 χρονών όταν συνέβη το τροχαίο. Εμείς πλέον δεν ξέραμε τι να παρακαλέσουμε τον Θεό. Οι γιατροί είπαν ότι αν ζήσει θα μείνει φυτό γιατί το χτύπημα στον εγκέφαλο είναι σ’ ένα σημείο όπου απ’ εκεί φεύγουν όλες οι πληροφορίες.Μετά την ανακοπή και ενώ ήταν σε κώμα συνέχισε να βαραίνει. Δεν ανέπνεε, δεν λειτουργούσαν τα όργανά του, του έβαζαν αίμα και είχε πάρει και λοίμωξη όπου είχε 40 πυρετό. Παρακαλούσαμε τον Θεό με τον άντρα μου να τον αναστήσει, δεν ξέραμε τι να πρωτοπαρακαλέσουμε. Την επόμενη μέρα απ’την ανακοπή κάναμε ακόμη μία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα, την εκκλησία που ήταν μέσα, στον προαύλιο χώρο του Ν.Ν.Α. Η λειτουργία τελείωσε στις 10 περίπου το πρωί. Όταν άνοιξε το επισκεπτήριο στις 13.00 μάθαμε ότι είχε περάσει ο πνευματικός μας κύριος Στέφανος Νταλιάνης και διάβασε το παιδί μας στην εντατική κατόπιν εντολής του πατρός Παΐσίου και Ευμενίου που έχουν κοιμηθεί. Μπήκαμε στο δωμάτιο του και ώ του θαύματος το παιδί απ’ τον λαιμό και κάτω ήταν αναστημένο. Ο πυρετός ήταν 36,6, τα νεφρά του δούλευαν κανονικά, είχε πολλά ούρα και κόπρανα και ανέπνεε μόνος του χωρίς μηχάνημα. Επιπλέον η καρδιά του δούλευε μόνη της χωρίς το μηχάνημα.


Οι γιατροί μας είπαν: πρόκειται για θαύμα. Ξαφνικά πήρε μπρος και εκτός από το κεφάλι του (ήταν σε κώμα) όλο του το σώμα δούλευε ρολόι. Αν συνεχίσει έτσι, μας είπαν, σε 2 ημέρες θα βγει από την εντατική. Όσο για τον εγκέφαλο μας είπαν θα μείνει φυτό…Σε δύο ημέρες ξημέρωναν τα εισόδια της Θεοτόκου. Το πρωί κάναμε λειτουργία πάλι στον Άγιο Σπυρίδωνα και φύγαμε να πάμε στο Τζάνειο νοσοκομείο, διότι εκεί θα μετέφεραν το γιο μας. Καθώς πηγαίναμε στο Τζάνειο άρχισα να φωνάζω υστερικά. «Έκλαψε η Παναγία και θέλω να μου φέρετε τα δάκρυά της. Κλαίει για τον Σπύρο μου». Η αδερφή μου και ο άντρας μου προσπαθούσαν να με ηρεμήσουν, όμως εγώ ήμουν ανένδοτη και πολύ εχθρική μαζί τους γιατί δεν με πίστευαν. Φώναζα συνεχώς ότι κλαίει η Παναγία κάπου στον Ορωπό για τον Σπύρο μου αλλά όλοι με θεωρούσαν τρελή. Δεν ήξερα τι έλεγα όμως επέμενα πολύ. Σε σημείο που μ’ άκουγαν οι γιατροί του Τζανείου και οι ασθενείς και προσπαθούσαν να με ηρεμήσουν. Εγώ ανένδοτη. Ωστόσο η ώρα περνούσε και το ασθενοφόρο που μετέφερε το παιδί μας απ’ το Ν.Ν.Α δεν φαινότανε πουθενά. Εγώ γκρίνιαζα για τα δάκρυα της Παναγίας, μ’ έπιασε ανησυχία επειδή αργούσε να ‘ρθει το παιδί. Στις 1.30 περίπου το μεσημέρι έφτασαν. Εγώ έκλαιγα πολύ και παρακαλούσα τους συγγενείς να μου φέρουν τα δάκρυα της Παναγίας μέχρι που είδα το φορείο με τους γιατρούς που συνόδευαν το παιδί μας να έρχονται… Οι γιατροί ήταν χαμογελαστοί… Το παιδί είχε ξυπνήσει καθ’ οδόν προς το Τζάνειο γι’ αυτό άργησαν να μας το φέρουν…
Είδαμε το παιδί μας ξύπνιο και δεν το πιστεύαμε. Τα μάτια του ήταν στη θέση τους και το αιμάτωμα που είχε στα μάτια είχε εξαφανιστεί. Είχε ξυπνήσει και είχε ξυπνήσει καλά. Ακόμη βέβαια δεν ξέραμε τι θα λειτουργούσε απ’ το σώμα του και τι όχι διότι μόνο μας κοιτούσε… Είχε ακόμη τραχειοστομία και την γαστροστομία…
Μόλις τακτοποιήσαμε το παιδί στο δωμάτιο εγώ άρχισα πάλι να φωνάζω και να μαλώνω με όλους. «Κλαίει η Παναγία για τον Σπύρο μου», τους έλεγα. Πηγαίνετε να μου φέρετε τα δάκρυά της. Κανείς δεν με καταλάβαινε, κανείς δεν με πίστευε. Κανείς δεν μου έδινε καμία σημασία… Σε 2 ώρες περίπου και ενώ περιποιόμουν το γιο μου χτύπησε το κινητό μου και ήταν μια φίλη η οποία με ρώτησε σε ποιο νοσοκομείο και σε ποιο δωμάτιο είμαστε για να ‘ρθει. Μόλις ήρθε της λέω: «Μου ‘φερες τα δάκρυα της Παναγίας»; Εκείνη με κοίταξε κάπως και μου είπε ότι η πεθερά της είχε πάει εκδρομή στον Ορωπό αλλά πρώτα πέρασε απ’ την εκκλησία ν’ ανάψει ένα κερί. Εκεί έμαθε ότι η εικόνα της Παναγίας μυροβλύζει και κάθε χρόνο που είναι τα εισόδια της Θεοτόκου ανοίγουν την εικόνα και παίρνουν το μύρο. Πήρε μύρο για κείνη και θυμήθηκε και μένα και ζήτησε απ’ τον ιερέα και για μένα. Το ‘δωσε στη νύφη της κι εκείνη έτρεξε και μου το ‘φερε. Παίρνω το μύρο απ’ τα χέρια της και χωρίς δεύτερη σκέψη το κάνω χαπάκι και του το βάζω με τη σύριγγα απ’ την γαστροστομία που είχε στο στομάχι. Εκεί ηρέμησα και δικαιώθηκα κιόλας στους συγγενείς μου.
Το ίδιο βράδυ γύρω στις 1.30 μπήκαν 2 γιατροί στο δωμάτιο οι οποίοι στάθηκαν πάνω απ’ το παιδί το κοίταξαν κάτι είπαν μεταξύ τους και έφυγαν. Είπα στην αδερφή μου να τρέξει στο διάδρομο να τους προλάβει νε μας πουν τι είδανε, όμως εκείνη δεν τους είχε δει. Την επόμενη το πρωί που πήγα να κοινωνήσω στην εκκλησία του Τζανείου είδα ότι η εικόνα των Αγίων Αναργύρων και οι γιατροί που είχαν έρθει ήταν τα ίδια πρόσωπα. Απ’ εκείνη την ημέρα τ’ αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Ο Σπύρος μου έβγαλε την τραχειοστομία, την γαστροστομία, επικοινωνούσε και σε μία εβδομάδα δειλά-δειλά περπατούσε. Ο υπέρηχος της καρδιάς έδειξε ότι έχει καινούρια καρδιά και η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε ότι το παιδί μας δεν είχε χτυπήσει ποτέ. Βγήκαμε την ημέρα του Αγ. Σπυρίδωνος απ’ το νοσοκομείο περπατώντας. Οι γιατροί μας είπαν: Δεν ξέρουμε που πιστεύετε αλλά όλ’ αυτά η επιστήμη δεν μπορεί να τα εξηγήσει.
Πρέπει ακόμη να πώ ότι ο σταυρός που έφερε ο πνευματικός μας στην εντατική και σταύρωσε το παιδί μας κοκκίνισε. Η Παναγία σκέπασε το παιδί μας και τόσο ταπεινοί είναι οι Άγιοι μας όπου ανάστησαν το Σπύρο μας και σήμερα είναι εντελώς καλά.»

http://tokandylaki.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html

ΗΠΑ: ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ 14 ΧΡΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ


5484839_g

Δ Πορφύρης/Π Σταφυλά

Ο Jacob Herrera, ηλικίας 14 ετών,το βράδυ της Τετάρτης πήγαινε στον νυχτερινό αγώνα ποδοσφαίρου του γυμνασίου του,όταν συνελήφθη γιατί φορούσε ένα κομποσχοίνι με σταυρό.


Όταν ο Jacob έφτασε στο παιχνίδι,τον πλησίασε ο δεκανέας Wilson του Αστυνομικού Τμήματος του Amarillo και του ζήτησε να βγάλει το κομποσχοίνι του καθώς απαγορεύται η εμφανής παρουσία θρησκευτικών ή άλλων συμβόλων σε σχολικούς χώρους ή αθλητικές εγκαταστάσεις.arrested-for-rosary

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ενός αυτόπτη μάρτυρα ονόματι Marivell Chavez,ο Jacob αρνήθηκε να βγάλει το κομποσχοίνι του και τον έριξαν στο έδαφος.Όσο ήταν χωρίς τη θέλησή του στο έδαφος,φώναζε “θα φωνάξω την μητέρα μου” και “δεν μπορώ να αναπνεύσω”.5484825_g

“Ξέρετε του έβαλαν χειροπέδες και ύστερα τον πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τον χτύπησαν επανειλημμένα και τον έριξαν πάλι στο έδαφος” ανέφερε ο Chavez στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 10 News (31/10/14).

Το Αστυνομικό Τμήμα του Amarillo δήλωσε ότι το ατυχές συμβάν δεν εξελίχθηκε έτσι ακριβώς.Ισχυρίστηκαν ότι ο δεκατετράχρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές του αξιωματικού και αντιστάθηκε στην σύλληψη.

“Πάλευε με τον αξιωματικό,δεν υπάκουε στις εντολές του και αρνούνταν να βάλει τα χέρια πίσω από την πλάτη.Ο αξιωματικός προσπάθησε με διάφορους τρόπους να του βάλει τα χέρια πίσω από την πλάτη,αλλά χωρίς αποτέλεσμα και τελικά κατέληξαν και οι δυο να μάχονται στο έδαφος για λίγα λεπτά” ανέφερε ο αξιωματικός Jerry Neufeld.5484838_g

Προφανώς το να φοράνε τα παιδιά κομποσχοίνια με σταυρό είναι ένα σημάδι ότι ανήκουν σε συμμορίες!.

“Εμείς δεν υπονοούμε ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη περίπτωση,αλλά μερικές φορές η νεολαία μας χρησιμοποιεί το κομποσχοίνι ως ένα σημάδι ένταξης σε συμμορία. Και πάλι δεν λέμε ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο με αυτό το αγόρι, αλλά έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες” λέει ο Jerry Neufeld.

Σύμφωνα με την μητέρα του το παιδί φορούσε το κομποσχοίνι για να αποδώσει φόρο τιμής στον νεκρό αδελφό του και δεν έχει καμία σχέση με συμμορίες.

“Ο γιός μου πέθανε πριν δυο χρόνια και μιλούσε στον Jacob για τον Θεό και του έλεγε ότι πρέπει να φοράει το κομποσχοίνι για να τον προστατεύει.Έτσι ο Jacob φοράει το κομποσχοίνι γιατί πιστεύει ότι τον προστατεύει αλλά και εις ανάμνηση του αδελφού του” λέει η μητέρα του νεαρού.

Από την Παρασκευή ο Jacob είναι ακόμη υπό αστυνομική επιτήρηση για την υποτιθέμενη “εγκληματική δραστηριότητά του” και κρατείται στο Κέντρο Νεότητας του High Plains.Την Πέμπτη οι γονείς των παιδιών και οι μαθητές φόρεσαν κομποσχοίνια συμβολικά για την απελευθέρωση του.

“Θέλω απλώς να αποδοθεί δικαιοσύνη στον γιό μου και να τον αφήσουν ελεύθερο” δήλωσε η μητέρα του Jacob.

 Βίντεο

http://www.newschannel10.com/story/27170316/student-wearing-rosary-gets-arrested?autoStart=true&topVideoCatNo=default&clipId=10798020#.VFYgotsx-nU.wordpress

 dimpenews

Ο Κουκουλόπουλος μιλάει για χρεοκοπία..Κάτι ξέρει..ή δεν ξέρει τι λέει..;;;Ο Κουκουλόπουλος μιλάει για χρεοκοπία..Κάτι ξέρει..ή δεν ξέρει τι λέει..;;;
Έχει γίνει επιλογή από την Ε.Ε σε συμφωνία με την χώρα μας, να μετατεθεί η επαπειλούμενη χρεοκοπία σε 3-4 χρόνια…
Αυτό δήλωσε πριν τρία χρόνια τον Ιούνιο του 2011 …ο κ. Κουκουλόπουλος και μάλιστα αποκάλυψε ότι
το ανακοίνωσε στο ΚΤΕ ο Παπακωνσταντίνου !!!!
Μιλάμε για ΠΡΟΔΟΣΙΑ !!!!
Δείτε τα όσα απίστευτα αποκάλυψε ο κ. Κουκουλόπουλος, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»
Δείτε το Βίντεο..