Ποῦ πᾶς στρατιώτη;

ελλάδα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ, Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 1949

-Ποῦ πᾶς στρατιώτη;
-Πάω νὰ πολεμήσω.
-Πᾶς νὰ παλέψης μὲ λιοπύρια καὶ χιόνια;
-Πάω νὰ προστατέψω τὸ δίκιο καὶ τὴ λευτεριά.
-Πᾶς νὰ διψάσης καὶ νὰ πεινάσης;
-Πάω νὰ φυλάξω τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν.
-Πᾶς νὰ χάσης χέρι, πόδι, μάτι;
-Πάω νὰ δώσω χαρὰ καὶ φῶς σὲ χιλιάδες τίμιους
καὶ εἰρηνικοὺς ἀνθρώπους.
-Πᾶς νὰ σκοτώσης καὶ νὰ σκοτωθῆς;
-Πάω νὰ δώσω ζωὴ καὶ εἰρήνη, δίκιο καὶ λευτεριά.
-Γιὰ ποιόν στρατιώτη;
-Γιὰ τὴν πατρίδα!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ, Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 1949
http://www.eikonografies.com