Φόρο και στον θάνατο βάζει τώρα η αυστραλιανή εφορία καθώς απ' αυτό το μήνα τα διάφορα μνημεία που τοποθετούνται σε τάφους στα νεκροταφεία θα φορολογούνται έξτρα κατά 10%.
Έως τώρα οι τάφοι εξαιρούνταν του ΦΠΑ, αλλά τώρα παύει αυτή η εξαίρεση. Αυτό σημαίνει πως ένας τάφος, κατά μέσον όρο θα κοστίζει χίλια δολάρια έξτρα κάτι που, όπως φαίνεται, μόνο ανακούφιση δεν θα φέρει στους συγγενείς των αποθανόντων.        http://www.parapolitika.gr/parapolitikablog/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82...%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1