ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Eυλογητός ο Θεός και Πατέρας του Kυρίου μας Iησού Xριστού, ο οποίος χάρη στο μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε δίνοντάς μας, μέσω της αναστάσεως του Iησού Xριστού από τους νεκρούς, τη ζωντανή ελπίδα.

Α’ Πέτρου 1:3

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: