«Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς» και του Φαναρίου;Επειδή μας τόνισαν τις προηγούμενες μέρες ότι η συνάντηση Πάπα –Οικουμενικού Πατριάρχη θα είναι  ΠΑΣΧΑ  και ημείς τους ¨αφιερώνουμε¨ την Καταβασία  του ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ( Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτο)

¨κστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφω σμικρῶ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
¨Και πώς να μην είναι ¨ Πάσχα¨ όταν πρόκειται από εδώ και πέρα να ζήσουμε ανατρεπτικά  ιστορικά γεγονότα;
Αυτό μας τονίζει και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης…
Στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι και στην πορεία των χριστιανών προς την ένωση, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Ιταλών καθολικών επισκόπων «Λ’Αβενίρε»
«Η μύχια οικειότητα που αισθανθήκαμε με τον Πάπα Φραγκίσκο, από τη στιγμή της εκλογής του, αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα νέο έναυσμα για την πορεία προς την ενότητα. Η νέα προοπτική που ο Πάπας Φραγκίσκος δίνει στο αξίωμα του Επισκόπου της Ρώμης, στη συνοδικότητα για τη διοίκηση της Εκκλησίας, είναι πολύτιμα στοιχεία για την Ανατολή, που παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις αλλαγές. Έτσι λοιπόν και αυτή η συνάντηση διανοίγει μια νέα προοπτική στον διάλογο καθολικών και ορθοδόξων, χωρίς την προσκόλληση σε σχήματα του παρελθόντος, αλλά εξαγνισμένη στο φως του Ευαγγελίου και της Παράδοσης της Εκκλησίας».
«ακόμη μια φορά η Εκκλησία πρέπει να επανααποκαλυφθεί πέραν των ανθρωπίνων σχημάτων στα οποία συχνά περιορίζεται και να επανοικειοποιηθεί την ζωή εν Χριστώ….. Σε αυτή την προοπτική η πρώτη χιλιετία υποδεικνύει στην Εκκλησία εκείνη την «εν Χριστώ ζωή» προς την ενότητα των τέκνων της. Η πρώτη χιλιετία της Εκκλησίας βίωσε εις βάθος την ενότητα, ενώ ήταν απολύτως άγνωστη η ιδέα της Ένωσης».
Για να μην αναφερθούμε αν το Πρωτείο του Πάπα συνάδει με τις υποσχέσεις συνοδικότητας που εκπέμπει ο προαναφερθείς λόγος του Οικουμενικού μας;
Θα  περιοριστούμε σε δύο κορυφαίες επισημάνσεις που εξεπορεύθησαν μέσα από αυτή την συνέντευξη.
¨ χωρίς την προσκόλληση σε σχήματα του παρελθόντος¨ και ¨ η πρώτη χιλιετία υποδεικνύει στην Εκκλησία εκείνη την «εν Χριστώ ζωή» προς την ενότητα των τέκνων της.¨
Φυσικά στην πρώτη χιλιετία δεν ζούσαν ούτε στηλίτευαν με την πύρινη Ορθόδοξη Ρομφαία τους οι  νοητοί Αστέρες της Ορθοπραξίας της καθ ημάς Ανατολής βλ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, Μάρκος Ευγενικός, Γεννάδιος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Πατρο-Κοσμάς, ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, Ιωακείμ Τσαλίκης, Παίσιος, Αμβρόσιος Δάδιας και τόσοι μα τόσοι πολλοί άλλοι.
Να ξεχάσουμε λοιπόν και το μαρτυρικό αίμα του Αγίου Μάρτυρος Κοσμά του ΠΡΩΤΟΥ και των συν αυτώ αναιρεθέντων επί Λατινόφρονος Πατριάρχου Βέκκου για να  να κάνουμε τελικά  το χατίρι σε κάποιους να ξεκολλήσουμε επιτέλους από τα σχήματα του παρελθόντος;
Αν λοιπόν και εμείς αισθανόμαστε μύχια οικειότητα με τον σημερινό Πάπα καλόν θα ήταν όλους αυτούς που έδωσαν ματωμένη ομολογία Ορθοδοξίας να τους  λησμονήσουμε και να μην ασχολούμαστε καθόλου  μαζί τους για να μπορέσουμε να βιώσουμε την ¨καινοφανή πασχαλιά του Φαναρίου¨;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ
¨Ούκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. ¨Ψαλμός ΠΑ΄. 81 του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ.
Γιατί λοιπόν σαλευθήτωσαν;
¨ Γιά τους ακοινωνήτους και αιρετικούς οι Ιεροί Κανόνες, ενδεικτικώς, ορίζουν τα εξής Όποιος συμπροσεύχεται με ακοινώνητο, ακόμη και μέσα σε ένα σπίτι, ας αφορίζεται (10ος Αποστολικός). Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος εάν συμπροσευχήθηκε μόνο με αιρετικούς, ας αφορίζεται. Αν όμως επέτρεψε σ’ αυτούς να κάνουν κάτι (να ιερουργήσουν) ως κληρικοί, ας καθαιρείται (45ος Αποστολικός). Να μην επιτρέπεται στους αιρετικούς να εισέρχωνται στον οίκο του Θεού, εφ’ όσον επιμένουν στην αίρεσι (6ος Κανών της εν Λαοδικεία Συνόδου).
Όσο για τις συμπροσευχές με τους αλλοθρήσκους οι Ιεροί Κανόνες διατάσσουν τα εξής : Όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή γενικά από τον κατάλογο των Κληρικών, νηστεύει με τους Ιουδαίους, ή εορτάζει μαζί τους, ή δέχεται από αυτούς τα της εορτής των (δηλ. άζυμα) ή κάτι παρόμοιο ας καθαιρείται. Αν δε είναι λαικός, ας αφορίζεται (7ος και 70ος Αποστολικός, 37ος και 38ος Κανών της εν Λαοδικεία Συνόδου). Δεν πρέπει με τους εθνικούς (ειδωλολάτρες) να συνεορτάζουμε και να κοινωνούμε με την αθεότητα τους (39ος Κανών της εν Λαοδικεία Συνόδου). Και, αν κάποιος Χριστιανός μεταφέρει  λάδι σε ιερό εθνών (μη χριστιανικό ναό), ή σε συναγωγή Ιουδαίων, στις γιορτές τους, ή ανάβει λυχνάρια, ας αφορίζεται (71ος Αποστολικός).
Μετά την δειγματοληπτική παράθεση των ως άνω Ιερών Κανόνων είναι προφανές το τι πρέπει και τι δεν επιτρέπεται να γίνεται μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο.¨
Μάλλον ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. κ Σεραφείμ ήταν ¨γραφικός και παράδοξος¨ μπροστά στο ¨μεγαλείο¨ της προαναγγελθείσης αγάπης του παρεξηγημένου ¨ ἵνα ὦσιν ἓν¨ ;;;;
Αρνητική απάντηση του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ προς Πάπα
Αγιώτατε,
Επικοινωνούμεν μεθ” Υμών εξ αφορμής της Υμετέρας προσκλήσεως την οποίαν απηυθύνατε εις ημάς προκειμένου όπως αποστείλωμεν «αδελφικόν απεσταλμένον» εκ της Εκκλησίας ημών ίνα συμμετάσχη εις την ειδικήν Συνέλευσιν των Επισκόπων της καθ” Υμάς Εκκλησίας, συνερχομένην εν Ρώμη από 28.11 έως 14.12.1991, με θέμα «ο επανευαγγελισμός της Ευρώπης»……………..
Όθεν η Εκκλησία της Ελλάδος, τασσομένη αλληλέγγυος μετά των αδελφών αυτής Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν θα μετάσχη εις την προσεχή Συνέλευσιν της Ρωμαιοκαθολικής Συνόδου των Επισκόπων με την πεποίθησιν ότι η απουσία αύτη θα είναι απείρως ευγλωττοτέρα απ” ό,τι θα ηδύνατο να αναπτύξη εντός πενταλέπτου ο «αδελφικός απεσταλμένος» Αυτής.
Μετ” αδελφικών ασπασμών
† Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ

Ότι και να πούμε ημείς αυτό που σκέπτονται θα γίνει…
Ο πιστός λαός θα συνεχίσει να εύχεται καρδιακά υπέρ του Θείου Φωτισμού των Πνευματικών Ταγών του ακριβώς γιατί η ¨ βιωματική  Θεολογία των απλών και ταπεινών¨ γνωρίζει ότι στα βαθύτερα και ¨πολυτελέστατα¨ διαμερίσματα της κόλασης υπάρχει το αδιαχώρητο από αιρετικούς.
Μπορεί το ρήγμα της Ανατολίας που σχετίζεται με την σεισμογενή περιοχή της Κωνσταντινούπολης αλλά   και το Ελληνικό Τόξο, τμήμα του ορίου επαφής και σύγκλισης της αφρικανικής με την ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα σχετιζόμενο με το  περι-Αδριατικό τόξο και την Πλάκα της Απουλίας ( σεισμογενής περιοχή Ιταλίας) να έχουν ευαισθητοποιηθεί πρόσφατα και να σαλεύουν τα θεμέλια της γης…
Όμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας και η βιωματική Θεογνωσία της Ορθοπραξίας  θα αντέξουν  τελικά στα πνευματικά τραντάγματα λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που βιώνουμε όλοι  τα τωρινά και τα επέκεινα.
 Πατέρες εύχεστε ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ  ΘΕΟΣ  να βγάλει από τα αδιέξοδα  ολάκερη την καταδυναστευόμενη πλάση του .
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας