Προφητεία γιά τά μελλούμενα Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής.

http://www.egolpion.com/img/Elderjosephhesychast.jpg
Ἡ Ἐκκλησία, ὁ κόσμος, δέν θά διορθωθῇ ἀπό ἐσένα.
Ἐνῶ ἐσύ θά διορθωθῇς, θά τελειωθῇς, θά φωτισθῇς, διά νά φωτίσῃς τούς θέλοντας.
Τόν κόσμον μόνον ὁ πόλεμος θά τόν διορθώσῃ ὅπου ἤδη θά ἔλθῃ ἤ καί ἔρχεται μετά καλπασμοῦ.
Ἡ δυστυχία θά φέρῃ πολλούς εἰς συναίσθησιν· οἱ δέ ἀμετανόητοι, ἀναπολόγητοι!


Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής (Ἐπιστολή ΜΗ΄)

http://2.bp.blogspot.com/-BrIdEVWwVG0/U8FquEsSPlI/AAAAAAAAmuk/Zzql5MGpGJQ/s1600/cosmic-640.jpg

http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/12/blog-post_347.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: