Το video για τον Εσταυρωμένο που δακρύζει.


Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, 

άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν


Δεν υπάρχουν σχόλια: