Ἀπαράδεκτες θέσεις Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν γιά τήν ὁμοφυλοφιλία!

Ἡ ἀνωμαλία- κιναιδισμός ἀντικείμενο συζήτησης τῆς Διορθόδοξης Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς πού συνεδρίασε στή Γενεύη μέ στόχο νά προετοιμάσει τήν ἀτζέντα τῶν ἀποφάσεων τῆς προγραμματισμένης γιά τό 2016 Πανορθόδοξης Ἱερᾶς Συνόδου.
(10/03/2015 18:44)

Αὐτό κι ἄν εἶναι ἀπίστευτο! Νά γίνεται συζήτηση γιά τό ποιά θά εἶναι ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν ἀνωμαλία καί στό νέο κατασκευασμένο φροτο τῶν λεγομένων κοινοτήτων τῶν ἀνωμάλων, δηλαδή τῶν ὁμοφυλοφίλων! Κατά τήν πρόσφατη λοιπόν συνεδρίαση τῆς Διορθόδοξης Ἐπιτροπῆς πού ἔχει ἀναλάβει τήν προετοιμασία τῶν θεμάτων πού θά ἐξετασθοῦν στήν προγραμματισμένη γιά τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 Πανορθόδοξη Σύνοδο ἐξετάσθηκε τό θέμα πού εἶχε νά κάνει μέ «τή συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων».
Κατά τή συζήτηση πού ἀκολούθησε διατυπώθηκαν ἀπό Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί καθηγητές θεολογίας θέσεις πού εἰ μή τί ἄλλο ἐπαναφέρουν στή μνήμη μας τήν προφητική ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού ἀνέφερε ὅτι θά ἔρθει καιρός πού οἱ κληρικοί θά εἶναι ἀσεβέστεροι ὅλων… Ἀπό τούς διαλόγους καί τίς τοποθετήσεις τν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς διαπιστώνεται μία σύγχυση πού ἔχει προκληθεῖ περί τοῦ θέματος. Σύγχυση πού ἐμπεριέχει μύχιες ἰδιοτέλειες καί πολύ παρασκήνιο, ἀφοῦ ἔχει νά κάνει μέ τήν κδήλωση καινοτομιν γνωστῶν ὡς νεωτερικότητα ἤ μεταπατερική θεολογία ἤ ἐκμοντερνισμός τῆς θεολογικῆς σκέψης ἤ προσπάθεια «ἐκσυγχρονισμοῦ» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἤ ἔμμεση ἐναρμόνιση τῆς θεολογικῆς σκέψης μέ τή Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας (πάλαι ποτέ εὐρωσύνταγμα)!
Σύμφωνα μέ δημοσίευμα πού ἀναρτήθηκε στήν ἰστοσελίδα «Ἁγιορείτικο Βῆμα» ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιχειρήθηκε ἀπό τούς ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἱεράρχες (!!!), μέλ τῆς Ἐπιτροπῆς νά συμπεριληφθεῖ κείμενο μέ τό ὁποῖο θά ἐκδηλώνεται ἡ συμπάθεια πρός τούς ὁμοφυλοφίλους, λησμονώντας τήν φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι «οἱ ἀρσενοκοῖται Θεοῦ Βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν».
 «Ἄς ἀναρωτηθοῦμε ἐάν πρέπει νά θεωροῦμε τούς ὁμοφυλόφιλους ἀποδιοπομπαίους τράγους πού ἀξίζουν νά ὑφίστανται διώξεις; Ἐάν οἱ ἴδιοι θέλουμε νά φίστανται διώξεις; Κι άν δέ θέλουμε νά καθιερωθεῖἡ ἀρχή σύμφωνα μέ τήν ὁποία αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά προστατεύονται, ατό σημαίνει τι θέλουμε νά τιμωρονται καί νά φυλακίζονται», φέρεται νά ὑποστήριξε σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης!!!
Κρίνουμε ὡστόσο σκόπιμο πρίν ἀναφερθοῦμε λεπτομερῶς στά ὅσα διημείφθησαν στήν ἐπιτροπή πού συνεδρίασε ἀπό τίς 16 -20 Φεβρουαρίου νά ἐπιχειρήσουμε μία μικρή ἱστορική ἀναδρομή, σχετική μέ τό πῶς καί γιατί ἡ ἀνωμαλία- ὁμοφυλοφιλία ἀπό ψυχασθένεια πού λογιζόταν καί ἀντιμετωπιζόταν μέχρι καί τή δεκαετία το 1980 κατέστη σήμερα μόδα (βλ. ατρικά δεδομένα γιά τήν μοφυλοφιλία (Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2008). Νά ἐξετάσουμε δηλαδή τό πῶς ὁ Ἀντίδικος κατάφερε νά ξαπατήσει ὄχι μόνο ἀνθρώπους ἀλλά καί ὁλάκερες κυβερνήσεις ἀκόμη καί θρησκευτικές χριστιανικές κοινότητες, τσι ὥστε νά ἀποδεχθοῦν ὅτι ἐκτός ἀπό τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα πού δημιούργησε ὁ Θεός ὑπάρχει καί ἄλλο φύλο γνωστό ὡς τρίτο φύλο, ὁ ὁμοφυλόφιλος!
Ὅλα ξεκίνησαν λίγες δεκαετίες πρίν ὅταν κάποια ἀρρωστημένα μυαλά, τυφλά ὄργανα τοῦ Ἀντιδίκου ὁραματίσθηκαν πώς πρέπει νά ἀναλάβουν τά ἡνία τοῦ πλανήτη. Σχεδίασαν τή νέα Τάξη Πραγμάτων καί ρχισαν νά ἐργάζονται νυχθημερόν ἑτοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά τή γνωστή σ’ ὅλους ἐπιβολή τῆς παγκοσμιοποίησης. Μέσα στό πλαίσιο ατό τό διευθυντήριό τους, πού ἀποτελεῖται ἀπό μεγαλοτραπεζῖτες καί μεγιστᾶνες τοῦ πλούτου δημιούργησαν διεθνεῖς λέσχες δῆθεν πολιτικῆς σκέψης, ὅπως αὐτή λ.χ. τῆς Μπίλντερμπεργκ καί ἀντίστοιχες ἐπιτροπές (Τριμερής κ. ἄ) μέσα ἀπό τίς ὁποῖες διευθύνουν κυβερνήσεις καί σχεδιάζουν τήν πορεία ὁλόκληρων χωρῶν ἀλλοιώνοντας σύνορα, προκαλώντας πολέμους, κατασκευάζοντας οκονομικές κ.ο.κ.
Τό διευθυντήριο λοιπόν αὐτῶν τῶν ἀνόμων ἔκρινε ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς δέν ἐξυπηρετεῖ τά σχέδιά τους. Ἔτσι παραβιάζοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο νά αὐξάνεται καί νά πληθύνεται ἄρχισαν νά σκέφτονται μέ ποιόν τρόπο θά λαττώσουν τίς γεννήσεις, στε ἐν εὐθέτῳ χρόνο καί σέ συνδυασμό μέ παράλληλες ἐνέργειες καί διεργασίες θά μειώσουν τόν πληθυσμό τς γῆς. Μέσα στό πλαίσιο ατό ἔβγαλαν τή γυναῖκα ἀπό τό σπίτι στήν ἀγορά προκειμένου νά ἐλέγχουν καί εἰ δυνατόν νά κατευθύνουν τή ζωή της, ἀνέλαβαν τή διαπαιδαγώγηση τῶν νέων γενιῶν, διαφήμισαν τήν πορνεία προωθώντας μεθόδους ντισύλληψης, νομιμοποίησαν τή μοιχεία, πιδότησαν τίς κτρώσεις, διευκόλυναν τά διαζύγια κ.ο.κ. Καί τώρα ἐπιχειροῦν μέσῳ τῶν κυβερνήσεων νά ἐπιβάλλουν ὡς δῆθεν σεξουαλική διαφορετικότητα τήν ἀνωμαλία τήν ὁποία φρόντισαν νά κατοχυρώσουν σέ συντάγματα καί διάφορες διεθνες συνθῆκες, συνδέοντας τήν προσπάθεια αὐτή μέ ψευτοδιλήμματα πού περνοῦν στά ἔθνη καί τούς λαούς ὡς ἀνθρώπινα δικαιώματα. Κατά τόν τρόπο αὐτό κατάφεραν μέσῳ τηλεοπτικῶν ἐπιδοτούμενων σειρῶν καί πολυδιαφημιζόμενων κινηματογραφικῶν ταινιῶν ἀκόμη καί κινούμενων σχεδίων, μέσῳ τῆς συνεχοῦς πλύσης τοῦ ἐγκεφάλου νά ἐνισχύσουν, νά διαφημίσουν ἀλλά καί νά νομιμοποιήσουν τήν ψυχασθένεια καί τήν ἀνωμαλία ἤ ἑλληνιστί τόν κιναιδισμό. Στόχο καί σκοπό ἔχουν νά ἐλέγξουν ὅσον τό δυνατό περισσότερο τό κύτταρο πού στηρίζει λαούς καί θνη, δηλαδή τήν οκογένεια. Προβάλλουν λοιπόν νέους τρόπους διαβίωσης καί ἐκδήλωσης τοῦ σεξουαλικοῦ ἐνστίκτου, τρόπους πού δέν νήκουν στό λειτουργικό πλαίσιο καί νόμο πού ὅρισε ὁ τριαδικός Θεός γιά τόν ἄνθρωπο, ὅπως λ.χ. ἡ σύζευξη τῶν ἀνωμάλων, γνωστή ὡς «γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων. ( βλ. Τυφνας Παγκοσμιοποίηση κδ. ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ 2010)! πίσης νομιμοποιον κατά τό ἴδιο ἀκριβῶς σκεπτικό τήν κτηνοβασία (βλ. Γερμανία, Δανία, Νορβηγία), δρύουν καί νομιμοποιοῦν κόμματα ποστήριξης τς παιδεραστίας (βλ. Ὁλλανδία) καί προβάλλουν ἐν γένει καθετί πού θυμίζει τά Σόδομα καί τά Γόμορρα!
Γαλουχοῦν τίς ἑπόμενες γενιές πάνω σ’ αὐτό τό μοτίβο σκέψης καί προωθοῦν τήν ἀνωμαλία ὡς ἐναλλακτική νόμιμη μέθοδο μέσῳ τῆς ὁποίας θά κπληρώσουν τά σχέδια γιά μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Μάλιστα τά ἑπόμενα ἔτη ἄν τελικά ἐπιτρέψει ὁ καλός Θεός νά συνεχιστεῖ αὐτός ὁ ἀνεξέλεγκτος κατήφορος –εὐχή ὅλων εἶναι νά παρέμβει ἄμεσα- θά διαπιστώσετε πώς ο κυβερνήσεις θά προωθήσουν νόμους νομιμοποίησης οκων ἀνοχῆς κτηνοβατῶν (ἤδη λειτουργοῦν ὅπως προναφέραμε νομίμως σέ Γερμανία, Δανία, Νορβηγία) λλά καί τήν παιδεραστία.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν ἀπό λίγα χρόνια πρώην Ἕλληνας πρωθυπουργός, τακτικό μέλος τῶν μιαρῶν αὐτῶν λεσχῶν τῆς Μπίρντερμπεργκ καί ὄχι μόνο, ἐπιχείρησε ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς νά ἐπιβάλλει τήν παιδεραστία στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο, ἀλλάζοντας τό ἔτος ἐνηλικίωσης ἀπό τά 18 στά 12, προκειμένου νά δώσει, ὅπως ἔλεγε ὡς δικαιολογία δικαίωμα ψήφου καί στά παιδιά πού συμπληρώνουν τά 12 ἔτη… Φυσικά ἡ ἑλληνική κοινωνία πέτρεψε κάτι τέτοιο, ν καί τά λεγχόμενα κατά τή συντριπτική πλειονότητά τους πό τούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας τηλεοπτικά δίκτυα τῆς χώρας σέ μία προσπάθεια νά πείσουν τήν λληνική κοινωνία, παρουσίαζαν τό διο χρονικό διάστημα ρεπορτάζ καί γκάθετες ἔρευνες, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ἡ σεξουαλική δραστηριότητα τῶν νέων ξεκινᾷ ἀπό τά 12!
Ἀπό τήν ὅλη διαδικασία ἐπιβολῆς τῆς δῆθεν σεξουαλικῆς διαφορετικότητας, πού κυρίως προβάλλεται τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες φυσικά καί δέν ἑξαιρέθηκαν οἱ θρησκευτικές κοινότητες πρωτίστως τς Δύσης. Προτεσταντικές παραφυάδες ἀποδέχθηκαν τήν ἀνωμαλία- ὁμοφυλοφιλία σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ ἱερατείου τους, «ελόγησαν» τούς περιβόητους γάμους τῶν ἀνωμάλων καί ἀποδέχθηκαν ἀκόμη καί τήν υἱοθέτηση τέκνων ἀπό ἀνώμαλα ζευγάρια. Μάλιστα τό ζήτημα ἔφθασε νά βρίσκεται στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας τῶν συνομιλιῶν πού διεξάγονταν στό λεγόμενο ὡς Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, στό ὁποῖο δυστυχῶς μετά τό «ἐκκλησιαστικό δόγμα Τρούμαν» συμμετέχει ς βασικό μέλος καί ἡὈρθόδοξη Ἐκκλησία!!! Ἀκόμη καί ὁ νέος Πάπας Φραγκίσκος, ἐπιστήθιος φίλος ἰδρυτικοῦ μέλους τοῦ ἀνωτάτου διευθυντηρίου τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἐκφράζοντας μία διαφορετική ἀντίληψη προσέγγισης τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τῆς ἀνωμαλίας καί λησμονώντας τίς ρήσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀλλά καί τά γραφόμενα στό βιβλίο τοῦ Λευιτικοῦ περί ἀρσενοκοιτίας εὐθαρσῶς δήλωσε «ποιός εἶμαι ἐγώ πού θά τούς κρίνω…»! Βέβαια δέν ἀποκλείεται τό Βατικανό νά ἀλλάξει σσύντομα στάση ἀφοῦ τά κρούσματα τῆς ἀνωμαλίας (ὁμοφυλοφιλία καί παιδεραστία) ἔχουν ἀγγίξει καί τά ἀνώτατα κλιμάκια τοῦ παπισμοῦ. Κι γι’ αὐτό ἤδη διεξάγονται συνομιλίες στόν Καναδά μεταξύ Παπικῶν ἐξεύρεσης τρόπου ἔμμεσης ἀποδοχῆς ἀνωμάλων κληρικῶν...
Μέσα λοιπόν στό ὑπάρχον κατασκευασμένο ἐδῶ καί δύο δεκαετίες μοτίβο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων θά πρέπει νά ἐντάξουμε ὄχι μόνο καί τή γενική πολεμική σ’ ὅλους αὐτούς πού ἀντιδροῦν (βλ. ἀντιρατσιστικοί νόμοι ἀλλά καί διαπόμπευση ὡς γραφικῶν τῶν ἐλαχίστων ἀντιδρώντων) ἀλλά καί τίς πραγματικά ἀπαράδεκτες ἀντιχριστιανικές προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες εὐτυχῶς δέν καταγράφηκαν στά πρακτικά τῆς ἐπιτροπῆς καί δέν πέρασαν μετά τή σθεναρή ἀντίδραση πού ἐκδηλώθηκε ἀπό τήν πλευρά τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς πού προέρχονταν ἀπό τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας. 
Σύμφωνα πάντα μέ τό ρεπορτάζ τς ἰστοσελίδας «Ἁγιορείτικο Βῆμα» αὐτούσιο τμῆμα τό ὁποῖο  παρουσιάζουμε «…στόχος αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν νά ἐπικαιροποιήσει τά παρωχημένα κείμενα παλαιότερων προσυνοδικν ἐπιτροπῶν, ἔτσι ὥστε νά γίνουν ἀποδεκτά ἀπό τούς Προκαθημέενους καί τούς Ἀρχιερεῖς πού θά λάβουν μέρος στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο, τόν ούνιο τοῦ 2016. Ἄλλωστε ὅλες οἱ συνοδικές ἀποφάσεις, ὅπως τό συμφώνησαν οἱ Προκαθήμενοι τόν περασμένο Μάρτιο, ἔπρεπε νά ληφθοῦν ὁμόφωνα.
Τίς μειονότητες τῶν ἀνωμάλων, δηλαδή ὁμοφυλοφίλων ὁ μητροπολίτης Περγάμου κατ’ εὐφημισμόν ἀποκάλεσε "μειονότητες ἄλλης φύσεως" (!!!) καί οἱ ὁποῖες κατά τή γνώμη του πρέπει νά προστατεύονται πό κάθε εἴδους διάκριση καί ἄδικους διωγμούς!
«Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ταπεινώνουμε καί νά διώκουμε τήν εκόνα τοῦ Θεοῦ», εἶπε σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες ὁ Ἱεράρχης ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπανέλαβε μέ αὐτόν τόν τρόπο τά πιστεύω ἐκείνων πού ὑποστήριξαν τόν ἀντιρατσιστικό, ἀλλά στήν οὐσία ἀντιορθόδοξο νόμο τό ὁποῖο ψηφίστηκε ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή ὑπό τήν πίεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί ἄλλων παραγόντων.
Ὁ νόμος αὐτός θυμίζουμε ὅτι ἀποτέλεσε ἀντικείμενο κατάκρισης ἐκ μέρους πολλῶν Ἱεραρχῶν, καθώς καί πολλῶν ἄλλων ἀξιοπρεπῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων μέ μεγάλο πνευματικό κῦρος οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν τήν ἠθικά ὑγιῆ πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Ὡστόσο οἱ προσπάθειες νά ἐνσωματωθεῖ στό κείμενο τῆς Ἁγίας Συνόδου ἡ θέση πού ἀπαιτεῖ σεβασμό ἀπέναντι στίς "κοινότητες μειονοτήτων ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς, γλωσσικῆς καί ἄλλης φύσεως" καί "ἐγγυήσεις γι' αὐτούς νά ἀναπτύσσονται ἐλεύθερα σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τους" δέ βρῆκε ὑποστήριξη ἀπό τήν πλειοψηφία.
Σέ παρέμβασή του ὁ καθηγητής Θεολογίας Βλ. Φειδᾶς, μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ξαφνιάζοντας τούς πάντες ὑποστήριξε ὅτι «σεξουαλικές μειονότητες ὑπάρχουν, εἶναι ὅπως κι ἐμεῖς, μέλῃ τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοί μετέχουν στή ζωή της, εἶναι ἁμαρτωλοί, ἀλλά κι ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Τό κράτος τούς ἀναγνωρίζει ὡς σεβαστά μέλη τῆς κοινωνίας, ἑπομένως καί ἐμεῖς δέν πρέπει νά τούς ἀγνοοῦμε. Σεξουαλικές ἁμαρτίες δέν εἶναι μέ τίποτα οἱ πλέον βαριές", γι' αὐτό πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τήν LGBT κοινότητα ὄχι μέ καταδίκη, ἀλλά μέ ἀγάπη καί σεβασμό»!!!
Ὑπῆρξε ἐν συνεχεία πολύ ντονος διάλογος, ὁὁποῖος τελικά κατέληξε στήν ὁμόφωνη συμβιβαστική ἀπόφαση ὅλων ὅτι "οἱ μειονότητες ἄλλης φύσεως δέν πρέπει νά ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διάκρισης, ἀλλά τό γεγονός αὐτό δέν ἀπαιτεῖ ἀπό κανένα νά συμμεριστεῖ τίς ἀπόψεις καί τίς ἀρχές τους". Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος, πού ἐκπροσωποῦσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φέρεται σύμφωνα μέ τό ρεπορτάζ νά δήλωσε ὅτι στήν Ἑλλάδα "οἱ φορεῖς ναζιστικῆς ἰδεολογίας" δῆθεν ἐπιτίθενται στίς σεξουαλικές μειονότητες.
Οὐσιαστικά οἱ θέσεις αὐτές πού δυστυχῶς ἐκφράστηκαν ἀπό χείλη ὑψηλόβαθμων στελεχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πέραν τῶν ἄλλων προβάλλουν ἐμμέσως μία διαβάθμιση τῆς ἁμαρτίας, στό ὄνομα τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας γεγονός πού συνιστᾷ κατάφωρη αἵρεση. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά ἰσχύει πάντα ἡ καταδίκη τῆς ἁμαρτίας καί δή αὐτῆς τοῦ σοδομισμοῦ πού προκάλεσε τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ μέ τήν γνωστή καταστροφή στά Σόδομα καί τά Γόμορρα λλά καί ἡ ἰάσιμη ἀγάπη πρός τόν ἑκάστοτε ἁμαρτάνοντα, τόν ὁποῖο πάντα θά καλε σέ μετάνοια.
ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 163 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 www. orthodoxia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: